Zámek Sokolov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
Adresa mapa
Nádražní 2
35601 Sokolov
Sokolov
50° 10' 45.0'', 12° 38' 29.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2019 Používaný

V zámku funguje Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje a Městská knihovna, jejímž zřizovatelem je Město Sokolov.
1993 Stavební úpravy

V letech 1993 – 1994 došlo k poslední velké opravě zámku, která respektuje klasicistní architektonický výraz z počátku minulého století. Fasády zámku dostaly charakteristickou cihlovou barvu a okenní ostění a portály byly zvýrazněny barvou bílou. V průběhu oprav zámku byl prováděn archeologický výzkum, který přinesl objevy, které v mnohém rozšířily a podstatně ovlivnily naše stávající představy o vývoji panského sídla v Sokolově. V současné době najdeme v zámku Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje a Městskou knihovnu, jejímž zřizovatelem je Město Sokolov. [1]
1982 Používaný

V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské, od roku 1984 neslo statut muzea okresního a od 1. 1. 2001 je zřizovatelem muzea Karlovarský kraj. [1]
1970 Stavební úpravy

V 70. letech byly prováděny opravy fasád, interiéru a přízemí zámku bylo adaptováno na obřadní síň a reprezentační prostory města. Opravy však byly provedeny nekvalitně a vzhledem k historickému významu budovy necitlivě. [1]
1960 Stavební úpravy

V průběhu 60. let se začal zámek postupně opravovat a byla v něm umístěna okresní knihovna a v roce 1960 zde bylo otevřeno Muzeum hornického Sokolovska. [1]
1950 Prázdný

V 50. letech sídlila v zámku československá armáda, která ho značně zdevastovala. Části mobiliáře byly rozkradeny, části zničeny a mnohé věci byly převedeny do jiných kulturních institucí. Došlo ke spálení části zámecké knihovny a veškerého vybavení kaple. [1]
1945 Používaný

V roce 1945 byl zámek Nosticům na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Několik měsíců v něm sídlilo velitelství americké armády, které osvobodilo Sokolov. [1]
1938 Používaný

Za 2. světové války byly ve sklepích zámku vybudovány dva protiletecké kryty. [1]
1870 Používaný

Drobné stavební úpravy byly prováděny dále v roce 1870 a kolem roku 1880 byly staré střechy zámeckých věží nahrazeny stanovými, které se zachovaly dodnes. V průběhu 2. poloviny 19. století dochází k postupnému zmenšování a likvidaci parku a obory kolem zámku a ze zámecké zahrady se postupně stává městský park. [1]
1800 Stavební úpravy

V letech 1800 – 1805 nechal osvícený hrabě Bedřich Nostic – Rieneck zámek důkladně opravit a upravit v klasicistním stylu. [1]
1762 Prázdný

Za sedmileté války roku 1762 město a zámek vyplenili Prusové. [1]
1742 Používaný

Roku 1742 za válek o rakouské dědictví obsadili zámek Francouzi. [1]
1730 Používaný

Kolem roku 1730 bylo upraveno okolí zámku ve stylu francouzské zahrady s bohatou sochařskou výzdobou. [1]
1659 Stavební úpravy

Sokolovský hrad byl po útocích v průběhu války zcela zničený, a proto jej nechal přestavět jeho majitel Jan Hartvík Nostic v pozdně renesančních formách na pohodlný zámek. Přestavba byla provedena v letech 1659 – 1663. [1]
1648 Prázdný

Sokolovský hrad plnil svou vojenskou funkci při obraně města po celou dobu třicetileté války. V Sokolově se vystřídali nebo panstvím protáhli jak stavovští, tak císařští, saské vojsko, bavorská armáda a naposledy Švédové, kteří město Sokolov a poškozený hrad v roce 1648 vypálili. [1]
1621 Používaný

Po porážce povstání v rozhodující bitvě na Bílé hoře 8. 11. 1620 Jan Albín Šlik uprchl do ciziny a Jáchym Ondřej byl 21. 6. 1621 popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Hned roku 1621 byl sokolovský hrad s celým panstvím Šlikům zabaven a roku 1622 prodán Nosticům, významnému rodu pevně oddanému Habsburkům. [1]
1618 Používaný

Posledním pánem Sokolova ze šlikovského rodu byl Jan Albín, který se svým vzdáleným bratrancem z ostrovské větve Šliků Jáchymem Ondřejem patřil od roku 1618 k vůdcům českého stavovského povstání. [1]
1480 Stavební úpravy

Šlikové kolem roku 1480 přestavěli tvrz na hrad obdélného půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi, který dal základ dnešní zámecké stavbě. O přestavbě hradu na renesanční zámek se nedochovaly žádné doklady. Na základě srovnání stavebního vývoje podobných objektů u nás i v zahraničí i podle výsledné podoby stavby lze předpokládat, že k ní došlo již ve 2. polovině 16. století – za Volfa Šlika a jeho synovce Albína Kryštofa. [1]
1434 Používaný

Husitské války se osudu panství nedotkly a po jejich ukončení získal sokolovské panství od císaře Zikmunda v roce 1434 Kašpar Šlik. [1]
1366 Používaný

Od Winklerů se majetek dostává v roce 1366 do správy královské komory. [1]
1339 Používaný

Nothaftové prodali panství v roce 1339 Winklerům. [1]
1279 Vznik

Opevněné sídlo v místech dnešního sokolovského zámku vzniklo při důležité křižovatce zemských cest, z nichž nejdůležitější byla tzv. Erfurtská, vedoucí ze středního Německa přes Kraslice a Svatavu a potom cesta z Chebu do Lokte a dále do Prahy. Nejstarší písemná zmínka o Sokolově je ze 13. dubna 1279, kdy se v souvislosti s obchodními jednáními připomínají bratři Nothaftové, kteří užívali přídomek „ze Sokolova“ („de Walchenawe“). Tehdy již patrně stála a jako panské sídlo sloužila vodní tvrz, která je doložena archeologickým výzkumem. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 19. září 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.