Zámek Soutice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Soutice 1
25771 Soutice
Benešov
49° 43' 41.5'', 15° 3' 17.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
04.07.2020 Brigáda Brigáda a grilování na zámku Soutice FB událost
04.10.2020 Brigáda Brigáda a grilování na zámku Soutice FB událost
16.10.2021 Brigáda Brigáda a grilování na zámku Soutice FB událost

Časová osa

10/2020 Stavební úpravy

Na zámku se ve spolupráci s Prázdnými domy konala již druhá brigáda. Uklízelo se, grilovalo, účastníci měli možnost prohlídky zámku. [2]
7/2020 Stavební úpravy

Na zámku se ve spolupráci s Prázdnými domy konala brigáda. Uklízelo se, grilovalo, účastníci měli možnost prohlídky zámku.
2019 Stavební úpravy

Zámecký areál prochází postupnou rekonstrukcí, na zámku je například kompletně nová střecha. V zámku se v květnu pořádal koncert a byl zpřístupněn veřejnosti. [2]
2014 Prázdný

Dědicem zámeckého areálu a pozemků v okolí se stává syn Jan David Horský, kterému je v tomto roce pouhých 18 let.
2012 Prázdný

Majitel zámku, pan Horský Jan David v tomto roce po vážné nemoci umírá.
1996 Prázdný

Od Mileny Popelové zámek v tomto roce koupil česko-rakouský podnikatel Jan David Horsky. Nechal opravit vstupní brány, ale aktivita později ustala.
1993 Prázdný

Zámek bez původního vybavení a ve stavu před kompletní rekonstrukcí byl navrácen 1993 Mileně Popelové, dceři Františka Elpla.
1948 Používaný

Rodina Maříkova držela statek až do znárodnění v padesátých letech 20.století. Když pan Mařík zemřel, byla dědičkou jeho dcera Aloisie zvaná Louisa provdaná Elplová, přičemž správu vykonával její syn MUDr. František Elpl. Zámek byl ale po znárodnění přeměněn na školu, později sloužil jako archiv. [1]
1930 Používaný

Ve třicátých letech byl před zámkem vystavěn zahradní pavilon. Za Bohuslavem Maříkem zajížděla na soutické panství ke krátkým letním pobytům slavná česká operní pěvkyně Ema Destinnová. Dodnes se vypráví, že když za teplých letních večerů zpívala, byl její zpěv slyšet v celém želivském údolí a lidé ji poslouchali se zatajeným dechem. [1]
1914 Stavební úpravy

Bohumil Kulík prodal majetek dr. Ing. Bohuslavu Maříkovi, který byl ředitel a předseda správní rady společnosti ČKD. Za jeho držení došlo k opravám zámku, rekonstrukci anglického parku a i hospodářství dosahovalo dobrých výsledků. [1]
1909 Používaný

Majetek koupil Bohumil Kulík. [1]
1897 Používaný

Obnova zámku vyžadovala značné finanční nároky a majitel se dostal do dluhů. Byl proto nucen statek a celé panství odprodat. V březnu od něj majetek koupil František Bedřich Noltsch a jeho žena Ema rozená Goldschmidtová. [1]
1895 V tomto roce došlo k velkému požáru zámku. Oheň zničil celou budovu a pohltil mnoho starožitných předmětů a cenný soutický archív. Na likvidaci požáru se podílel i místní hasičský sbor založený v roce 1892 a několik sborů z okolí. Majitel zámek znovu obnovil, ale snížil ho o jedno patro. Nově postavený jednoposchoďový zámek zde stojí v této podobě dosud. Jedná se obudovu obdélníkového půdorysu s mohutnými rizality. Čelní frontu hospodářského dvora tvoří dva barokní špýchary. [1]
1883 Vincenc Alois Zahn se oženil s neteří skladatele národní hymny Klotildou Amalií Škroupovou. [1]
1879 Velkostatkář Alois Ignác Zahn zemřel po úraze a majetek připadl jeho synovi Vincenci Aloisi Zahnovi. [1]
1870 Alois Ignác Zahn nechal postavit kapli zasvěcenou Panně Marii u Černýše. Byly zde umístěny sochy ze slavné Mayerovy akademie v Mnichově. [1]
1863 Pro nemoc podstoupila soutické panství synovci Aloisi Ignáci Zahnovi. Za jeho vlády došlo k obnovení kostela, na který majitel věnoval 11 921 zlatých. [1]
1858 Vincenc Zahn zemřel ve věku padesáti devíti let a panství připadlo spolumajitelce Marii Terezii Zahnové. [1]
1837 Stavební úpravy

Jeho dědici prodali v tomto roce Soutice statkáři Vincenci Zahnovi a jeho sestře Terezii Zahnové. Nový majitel si za sídlo zvolil zámek, který celý přebudoval vybavil moderním nábytkem a cennými obrazy. Upravil i Anglický park a změnil podobu statku. [1]
1836 František Antonín Puteáni zemřel v tomto roce a je pochován na místním hřbitově. [1]
1801 Stavební úpravy

Zámek prošel klasicistní úpravou a zámecká budova byla zvýšena o jedno patro. [1]
1780 František Antonín založil v zámku tohoto roku školu. Vzdělávali se zde budoucí majitelé velkostatků a jejich úředníci. Ředitelem byl sám František Antonín a vyučujícími jeho úředníci. Každoročně zde bylo 10 až 15 žáků. Zavedl i vedení přehledných hospodářských knih. Toto účetnictví bylo později zavedeno na velkostatcích v Čechách i Rakousku a nazývalo se ,,puteánovské“. V souticích byl v té době panský pivovar, mlýn s pilou, cihelna, vápenka a pronajaty dvě vinopalny a škrobárna. Hospodářství doplňovaly tři ovocné sady a chmelnice. [1]
1766 Josef František Puteáni umírá v únoru tohoto roku ve věku padesáti let. Je pochován v kryptě soutického kostela. Po jeho smrti se ujal majetku syn František Antonín baron Puteáni. Jednalo se o dobrého hospodáře, ekonoma a celkově vzdělaného člověka. [1]
1748 Majitelé se dostali do dluhu a panství se dostalo do dražby. V dražbě koupil tohoto roku panství Josef František Puteáni, který měl za manželku sestru dlužnice Zuzanu Františku, rozenou Mladotovou. Josef František Puteáni pocházel z rodu, který žil v severní Itálii, a do Čech přišel za třicetileté války. Ten prodal statek Ostředek a veškeré peníze věnoval na zvelebení zchátralých Soutic. Nedožil se vysokého věku. [1]
1726 Ferdinand Antonín umírá v řínu tohoto roku a zanechává po sobě syna Františka Michala, který vstoupil do jezuitského řádu (druhý syn Josef Antonín zemřel brzy po narození). Celý majetek tak připadl tomuto řádu, který ho prodal jeho matce a sestrám. Majetek byl proto rozdělen na tři díly. Soutice, Dubějovice a Horka nad Sloupnou připadly Marii Anně, provdané za Josefa Adama Příchovského z Příchovic. [1]
1724 Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk se věnoval alchymii, a proto koupil v tomto roce v Praze na Karlově náměstí dům, kde prováděl pokusy. Hovoří se o tom, že zde pravděpodobně přebýval i známý anglický alchymista a šarlatán Edward Kelly. Tento dům byl později přestavěn na palác a dnes je znám jako Faustův dům. [1]
1694 Antonín Josef celé panství odprodává v tomto roce svobodnému pánu Mladotovi ze Solopysk a na Ostředku. Pan Mladota pocházel ze starého českého rodu ze vsi Solopysk u Prahy. Nový majitel Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk rozšířil soutické panství o Ostředek. Jeho sídlem ale byly Soutice. Měl tři ženy. [1]
1683 Antonín Josef byl dvorním a komorním radou císařského soudu a v tomto roce pojal za manželku Evu, rozenou Špulířku z Jiter. Se svými poddanými se zúčastnil mimo jiné v tomto roce obrany Vídně proti Turkům. K soutickému panství přikoupil i okolní statky Kaliště a Dubějovice. [1]
1680 Majetek přešel na oba syny. Ti si majetek rozdělili a mladší Antonín Josef získal Soutice a Horku. [1]
1671 Stavební úpravy

Litmír Viduna František Obytecký z Obytce umírá. Jeho synové v této době byli ještě nezletilí, a tak dočasným správcem byl jmenován Eliáš Žampašský. Došlo k další přestavbě tvrze, byly strženy gotické budovy a na jejich místě vystavěno nové, tehdy již zámecké, křídlo. [1]
1666 Soutické panství se po smrti manželky Jana Obyteckého dostalo do majetku nejstaršímu synovi Litmíru Vidunovi Františkovi, který se oženil s Helenou Markétou, rozenou Bechyňkou z Lažan. Nový majitel byl výborný hospodář a rozmnožil majetek o statek Horku nad Slupnou, statek Petrovice a statek Zhoř. Stal se i hejtmanem Čáslavského kraje. Po smrti své matky se přestěhoval do Červených Janovic, které od ní již dříve zakoupil. [1]
1636 Jan Obytecký zemřel v tomto roce a jeho manželka ho přežila ještě o třicet let. Měli spolu dva syny - Litmír Viduna František Obytecký z Obytce a Jan Jindřich Obytecký z Obytce. [1]
1622 Matěj prodal panství Janu Obyteckému. Obytečtí byla stará vladycká rodina pocházející ze západních Čech ze vsi Obytce. Jan si oblíbil zdejší krajinu a vybral si se svou manželkou, Annou Johanou, rozenou Kalenicovou z Kalenic, Soutice za své sídlo. Jan Obytecký byl jmenován hejtmanem poděbradského panství a města Nymburka. Se ctí vyšel i ze soudní pře za účast ve stavovské konfederaci. Musel pouze zaplatit čtyři sta zlatých rýnských Ferdinandově koleji u svatého Jakuba na Starém Městě pražském. [1]
1600 O majetek Zdeňka Lukaveckého z Lukavce se dělilo osm synů. Soutické panství vlastnil nejstarší z nich Jetřich, který zemřel v roce 1600 na Klucích. Po jeho smrti spravoval Soutice Petr, později Jan mladší Lukavecký a posledním majitelem z tohoto rodu byl Matěj. [1]
1572 Vznik

Zdeněk Lukavecký z Lukavce nechal obnovit dolejší gotickou tvrz do renesanční podoby a vystavět své nové sídlo na místě nynějšího zámku. Nechal obnovit i zdejší kostel, kam byl také po své smrti pochován. Hořejší tvrz již nebyla nikdy obnovena a bez výraznějších stop zcela zanikla. V této podobě zůstala do 2. pol. 17. stol. [1]
1554 Obnovené desky zemské uvádějí v roce 1554 Zdeňka a Jetřicha bratry Lukavecké z Lukavce, nezletilé, mající léta od soudu vyplněná. V té době se již uvádějí v Souticích obě tvrze pusté, dvůr poplužní s poplužím a podací kostelní tamtéž, Kalnou, Radonice, Přestavlky, Malovice vsi pusté. [1]
1500 Veškerý majetek, i když se neví jak, přešel do držení v roce 1500 Jetřichovi Lukaveckému z Lukavce. Jednalo se o příslušníka starého českého vladyckého rodu. Ten pocházel z jihovýchodních Čech. Jetřichovi patřily obě soutické tvrze. Zemřel v roce 1542 a zanechal po sobě dva syny, Zdeňka a Jetřicha. [1]
1490 Po jeho smrti, někdy před rokem 1490, zdědily majetek jeho dcery Anna a Johanka. O soutické panství však nejevily velký zájem, vlastnily ho na polovinu, později nabyla vše jen Johanka. V té době obě tvrze zpustly, majitelka zde ani nebydlela, žila v Krchlebách. Dobře si vedl pouze zdejší dvůr. [1]
1440 Někdy v letech 1440 až 1449 došlo k prodeji zdejšího panství. Novým majitelem se stal Jan Buvol, rytíř z Radonic. Pocházel z Radonic u Českého Šternberka. [1]
1295 První zmínka o obci Soutice je z doby okolo roku 1295. Je doloženo, že ve 14. století zde stály dvě tvrze, hořejší a dolejší. Předpoklad je, že tvrz v obci stávala již ve 13. stol. Hořejší tvrz bez významnějších stop zanikla. [1]

Články

5. října 2020
Zámek v Souticích pomalu ožívá - Benešovský deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

11. října 2018
Martin Štolc - zámek Soutice
10. června 2018
Jiří: Zámek soutice | Galerie Fotorádce.cz
14. květen 2018
Zámek u vodní nádrže
1. února 2017
Mizející památky - Zámek Soutice
Autor externí galerie: Katty
9. října 2016
Autor externí galerie: Rendy
10. března 2012
ryzek66.rajce.idnes.cz
 
Zámecký areál - DN Foto / Fotogalerie
 
2019 - Koncert v soutickém zámku - Oficiální stránky obce Soutice
[2]

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, Spirala aktualizováno: 15. října 2018

Diskuze

16. prosince 2020 02:28
Dejte prosím někdo nějaké fotky zámku Soutice na wikipedia commons. Wikipedie žádné fotky zámku nevede, je to škoda. Díky
Odpovědět
Zobrazit všech 1 komentářů Skrýt komentáře Přidat komentář