Spořitelna v Rokycanech

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Administrativa
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Jiráskova 482
337 01 Rokycany 1
Rokycany
49° 44' 27.4'', 13° 35' 34.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Libra František Albert

Doplňující informace

Stavba obsahuje vnitřní prostory, dvoranu a úřadovny, suterénní prostory, kanceláře a byty. Objekt je postaven na nepravidelném, přibližně obdélném půdorysu. Tvoří ho železobetonový skelet vyplněný zdivem. Je tvořen 4 základními částmi. První částí je nárožní třípodlažní objekt, který je odsunut od uličních čar a suterénní prostory jsou pak osvětleny anglickým dvorkem. Od hlavní třídy směřuje do objektu široké schodiště, na které navazuje hlavní vchod, vlevo pak vstup do bytové části domu. Za vstupem je vrátnice, vestibul a trojice mohutných dvojkřídlých dveří se vstupem do dvorany. K vestibulu po obou stranách přiléhají kanceláře. V tomto objektu je umístěno i schodiště k bytům v 1. a 2. patře. Průčelí je v přízemí opatřeno kamenným obkladem. Směrem do ulice je hlavní vchod, vedle trojice oken do kanceláře. V 1. a 2. patře je 5 okenních os s dvoukřídlými okny bytů. Průčelí do náměstí obsahuje 2 okenní osy do suterénu, v přízemí 3 osy s velkými čtyřdílnými okny do kanceláří. V 1. patře jsou 3 osy čtyřkřídlých oken bytu, ve 2. patře je místo prostředního okna balkon se zděným zábradlím. Druhá část objektu přiléhá k sousední stavební parcele při ulici a navazuje na vstup a schodiště nárožní části. Obsahuje suterén a 1. a 2. patro, kde je vždy 1 byt. Byty jsou dvoupokojové s kuchyní a příslušenstvím. Z ulice jsou 3 okénka do sklepa a 3 velká okna do bytů v 1. a 2. patře. V postranním průčelí k hlavnímu vchodu je 1 okno do bytu v obou poschodích. K nárožnímu objektu přiléhá další část stavby s průčelím obráceným do náměstí. V přízemí je hlavní dvorana a úřadovny, v patře pak v křídle při ulici chodba, na kterou při uličním průčelí navazují kanceláře. Obě poschodí jsou osvětlena rozměrnými pásovými okny. Dvorana je osvětlena druhotně přes úřadovny a proskleným stropem. Poslední část stavby je kancelářské křídlo kolmé k průčelí do náměstí. Vstup z náměstí vraty pod střechou nesenou sloupy. Odtud pokračuje postranní vchod na zadní schodiště, na které v přízemí navazují kanceláře, v 1. patře chodba spojující kanceláře v předešlé části objektu se schodištěm. Průčelí o 6 osách má v přízemí nízká okna a vstup, v 1. patře pak 6 rozměrných oken. Směrem do náměstí je v přízemí 1 pásové okno. Vnitřní prostory jsou opatřeny kamenným obkladem stěn, znakem města Rokycan v mozaice podlahy a proskleným stropem dvorany. Střechy objektů jsou ploché, na nárožní části je nízká valbová střecha. Okna a dveře bytů jsou dřevěné, dnes v bílé barvě. Zárubně dveří jsou ocelové. Okna úřadoven jsou nahrazena nevhodnými ocelovými. V celém objektu se bohatě uplatňují kamenné obklady, dlažby, sklo apod. [1]

Časová osa

2019 Používaný

V budově sídlí Komerční banka.
1990 Používaný

Dílčí úpravy provedeny ve druhé pol. 20. stol., velká oprava a stavební úpravy v 90. letech 20. stol. [1]
1945 Používaný

V roce 1945 došlo k poškození při americkém náletu. [1]
1933 Vznik

Stavba podle projektu arch. Libry z let 1932-1933.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Monika W. aktualizováno: 15. prosince 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.