Radnice a spořitelna v Jaroměřicích nad Rokytnou

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Státní správa
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
nám. Míru 2
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Třebíč
49° 5' 38.3'', 15° 53' 35.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Jaroměřice Nad Rokytnou (IČ 00289507) (katastr)
Architekt: Freiwald Jindřich

Doplňující informace

Dvoupodlažní budova má půdorysný tvar písmene „L“. Stavba je podélně rozdělena na dvojtrakt, přičemž suterén původně vyplňovalo technické a hospodářské zázemí. Přízemí bylo původně vyhrazeno městské spořitelně s vestibulem, dvoranou, pokladnou, kanceláří ředitele, hlavní úřadovnou, ale také knihovně s čítárnou a prostorem pro četnickou stanici. V současné době se zde nacházejí prostory Městského úřadu, je zde umístěna Městská knihovna, služebna Policie ČR a všechna potřebná technická zázemí objektu. Schodištěm v krátkém východním křídle se vstupuje do radničního patra s centrální halou, z níž je přístup do kanceláře starosty a zasedací síně, místností obrácených do náměstí, dále do kanceláře tajemníka, úřadoven a archivu je prolomen ve vyšším a kratším severovýchodním křídle směřujícím do náměstí. Po čtyřech kamenných předsazených schodech se vchází dvoukřídlými prosklenými dveřmi v kamenném ostění do vstupní haly. Druhé nadzemní podlaží, podepřené před vstupem v pravé části subtilním sloupem, předstupuje v mělkém arkýři. Ten je téměř v celé své ploše prolomený pěti obdélnými sdruženými okny, dělenými do 2x8 menších tabulek. Mělce předstupující okenní otvory jsou rámovány profilovanými keramickými šambránami. Žerdě pro vyvěšení vlajek jsou osazené po pravé straně arkýře v patře a na meziokenním sloupku při levé straně vchodu. Mezi nadpražím arkýře a korunní římsou je umístěn plastický kovový nápis RADNICE. Objekt je krytý soustavou valbových střech, krytých pálenou taškou bobrovkou. Směrem do náměstí jsou v uličních částech střešních rovin situovány tři a do ulice Dobrovského pět půlkruhových plechových vikýřů. Objekt ze železobetonového monolitického trámového skeletu je vybudován v podélně mírně svažitém terénu. V pravé části vstupní haly se nachází kamenná pamětní deska, připomínající odsouzení tří rolníků z nedalekého Boňova, kteří byli v roce 1944 popraveni v době heydrichiády za poskytnutí pomoci českým parašutistům, shozeným na naše území z Velké Británie. [1]

Časová osa

2016 Používaný

V letech 2015-2016 probíhala celková obnova fasády budovy radnice. Obnova fasády spočívala v opravě vnějších omítek, repasi ocelových sklepních oken, ocelových mříží, madel, vlajkového stožáru, repasi dřevěných dveří a části dřevěných oken a opravě klempířských prvků. [2]
2012 Používaný

Památkově chráněno od 3.4.2012. Předmět památkové ochrany: budova na pozemku st. parc. č. 13 jako celek, tj. včetně řešení vnějšího pláště (avantgardní koncepce uliční fasády, včetně původních výplní stavebních otvorů, původních omítek, keramický obklad šambrán oken, původní vstupní dveře), základního dispozičního schématu a dochovaných detailů exteriéru (autentické výplně stavebních otvorů) a interiérů (dlažeb, podlah, štukové výzdoby, kamenných obkladů, konstrukce krovu atd.).[1]
1933 Vznik

Postaveno v letech 1931 až 1933.

Články

1. ledna 2017
Jaroměřice nad Rokytnou / Obnova fasády radnice
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

27. prosince 2019
Město Jaroměřice Nad Rokytnou

Mapa

Autor karty Monika W. aktualizováno: 27. prosince 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.