Spořitelna v Kolíně

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Administrativa
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Karlovo náměstí 44
280 02 Kolín 2
Kolín
50° 1' 39.8'', 15° 12' 7.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (katastr)
Architekt: Freiwald Jindřich

Doplňující informace

Dvoukřídlá třípatrová budova stojí na obdélné nárožní parcele (cca 20 x 40 m) ve středu Městské památkové rezervace Kolín - její kratší strana směřuje do hlavního náměstí, delší do Kutnohorské ulice, v minulosti jedné z hlavních tepen procházejících městem. Funkčně i pohledově exponované místo bylo s největší pravděpodobností zastavěno po celou dobu existence města. Kvůli stavbě spořitelny byl roku 1924 zbořen historický dům U Modré hvězdy. Budova je dvoukřídlá na půdorysu tvaru písmene L, přiléhající na SZ a JZ k uličním čarám a vytvářející dvůr směrem do nitra bloku na SV. Do nezastavěné části parcely v úrovni suterénu, přízemí a prvního patra zasahuje dvorní křídlo budovy, jehož plochá střecha slouží jako terasa přístupná z druhého patra. Objem stavby je rozčleněn do jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží, přičemž to nejvyšší je vestavěno do podkroví sedlové střechy. Budova byla navržena z cihlového nosného zdiva a betonových stropních konstrukcí, s dřevěným krovem a prejzovou střešní krytinou (dnes plochá drážková keramická krytina). Základové zdivo je z lomového kamene, zdi suterénních místností ze zdiva smíšeného. Současná barevnost fasády je založena na kontrastu bílé a světle hnědé omítky. Hnědý je sokl, pilíře, sloupy, šambrány oken v přízemí a prvním patře, dekorativní dílce kolem oken druhého patra, římsy a konzoly. Zbylé plochy zůstávají bílé. . Ze zachovaného Freiwaldova dopisu vyplývá alespoň zbarvení omítky štítů a ploch prvního patra. Měla být dle jeho pokynů bílá a hrubozrnná, s přidanou karrarskou drtí. Bývalý spořitelní palác na Karlově náměstí v Kolíně můžeme považovat za význačný příspěvek do stavební historie města. [3]

Časová osa

2019 Používaný

V současnosti v budově sídlí Městský úřad Kolín, Ministerstvo zemědělství - pozemkový úřad, Česká školní inspekce, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kolín a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který také budovu jako státní majetek spravuje. [3]
2002 Používaný

Po reorganizaci státní správy v roce 2002 a zrušení okresních úřadů slouží budova potřebám Městského úřadu Kolín. [1]
1948 Používaný

Svému účelu sloužila až do 20. září 1948, kdy byla sloučena s ostatními finančními ústavy v Kolíně do Okreesní spořitelny a záložny Kolín (ta si za své sídlo zvolila budovu v té době jiý bývalé Okresní hospodářské záložny). Budovu na krátkou dobu získalo podnikové ředitelství závodu Kolínské cihelny, které zde sídlilo do svého zrušení na podzim roku 1949. Ještě v tomto roce se do uvolněné budovy nastěhoval Okresní národní výbor Kolín (po roce 1989 Okresní úřad Kolín), který budovu využíval až do roku 2002. [1]
3/1926 Používaný

Městská spořitelna v Kolíně byla slavnostně otevřena 18. března 1926. [1]
1925 Vznik

Bývalá Městská spořitelna byla postavena v letech 1924–25 na prestižním místě na rohu náměstí, kde dříve stával vyhlášený hotel Modrá hvězda, podle projektu architekta Jindřicha Freiwalda, který přepracoval starší návrh z roku 1922 od svého učitele Jana Kotěry, původně osloveného s žádostí o provedení stavby. Kotěra provedl pouze náčrt, kteý Freiwald rozvedl a doplnil o klasicizující prvky, jako jsou zdvojené sloupy a pilastry, doplněné o rondokubistické motivy (art-deco) v atice i ve výzdobě interiéru. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

28. prosince 2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mapa

Autor karty Monika W. aktualizováno: 28. prosince 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.