Lázně Běloves

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zdravotnictví
Stav: Prázdný
Adresa mapa
Lázeňská 133
54701 Náchod – Běloves
Náchod
50° 25' 8.1'', 16° 11' 25.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

11/2021 Prázdný

Náchodští zastupitelé jednohlasně schválili nákup areálu starých lázní v Bělovsi od společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. Pro město je to historický moment. Po mnoha letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly obětí spekulací, se toto strategické lázeňské území o celkové rozloze dva a půl hektaru stává majetkem města a do budoucna tak bude moci město Náchod rozhodovat o jeho dalším rozvoji. [2]
3/2021 Prázdný

Bývalé lázně koupí od společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. město Náchod. [1]
2018 Majitelem je společnost Lázně Běloves a.s., člen představenstva je Jan Doubrava z Holešovic, akcionářem společnost IDA SpaMed s.r.o.. Areál je hlídaný a zabezpečený. Správce objektu je pan Troutnar David, tel: 606045725.
2005 Na lázně je dnes vskutku žalostný pohled. Co se nepodařilo prodat, to rozkrádají příležitostní zájemci a rozbíjejí party dětí. V květnu 2005 se u majitelů i na městském úřadě přihlásila solventní zahraniční společnost, která projevila o koupi lázní i zřídel vážný zájem. Finanční dotace Evropské unie na přestavbu jsou podmíněny majetkovou účastí města. Představitelé města proto za tímto účelem vykupují přilehlé pozemky lázní, které míní použít jako vklad do společnosti.
1996 Prázdný

Nedostatek hostů a problémy s hygienickými podmínkami měl významný vliv, takže roku 1996 akciová společnost ukončila činnost a došlo ke konkurzu. Nakonec lázně i novou stáčírnu (ta do restituce již nepatřila) velmi výhodně koupili pánové Borůvka a Kalifa. Vlivy restituce, tahanice lázní a zřídel o vodu, (protože byla vedena zrovna přes pozemek lázní a nedošlo k finanční dohodě), spory o majetek, to vše určitě nepřispělo k dobrému jménu lázní. Lze připustit, že počasí, stáří a vlivy minulého režimu přispěly k chátrání lázní.
1992 Když se lázně dostaly konečně na lepší úroveň, byly za milionové hodnoty pořízeny nové léčebné přístroje a zařízení ordinací, přišel další zvrat. V restituci v roce 1992 získaly lázně neteře posledního majitele MUDr. Vladimíra Honla, Věra Tetauerová a Bohumila Černá. Ty se staly podílníky nově vzniklé akciové společnosti. Podmínily si svůj akciový podíl a další pokračování provozu.
1989 Jiráskův statek po restituci převzala společnost Aqua trend. Původní stáčírna Hedvy byla zbourána a na jejím místě se začalo stavět moderní rehabilitační středisko, které však nebylo stavebně dokončeno. Na Mě NV v Náchodě byl vypracován plán nové výstavby lázní. Ten zahrnoval na louce pod lomem šest nových lázeňských budov, jezírko, vrátnici, řešení lesoparku za řekou za účelem odhlučnění celé oblasti od provozu na státní silnici do Polska. Nic z toho se vlivem důsledků sametové revoluce neuskutečnilo. Svým způsobem to byla ztráta pro lázně i pro obec.
1985 V roce 1985 byla vystavěna nová vrátnice u mostku přes potok. V Popílkově vile byly zřízeny provozní kanceláře a přijímací kancelář, které uvolnily místo nad restaurací pro nové ordinace. Byl koupen Jiráskův statek se záměrem rekonstrukce na ubytovací prostory.
1980 V létech 1980 - 82 byla stavebně rekonstruována budova "Helena", právě vlivem poškození při povodni. Dále byl zhotoven v parku nový vodotrysk se sochou a zasklen spojovací chodník mezi lázeňskou budovou a jídelnou.
1979 Pro velké škody způsobené povodní v roce 1979 musel být provoz lázní na několik týdnů úplně přerušen.
1971 V roce 1971 byl do lázní zaveden plyn a byla provedena rekonstrukce topení.
1960 V 50. - 60. letech byla provedena přístavba jídelny, zakryt chodník k restauraci skleněnými výplněmi a provedena rekonstrukce stravovacího provozu včetně zazdění kolonády, ze které byla vybudována kavárna.
1954 Po MUDr. Honlovi působil v lázních jako ošetřující lékař MUDr. Skalický, od roku 1954 pak MUDr. Josef Štěpán a od roku 1974 MUDr. Zdeněk Žďára. V roce 1984 ho vystřídal MUDr. Vladislav Hnátnický a od roku 1991 MUDr. Zdeňka Flašarová. Správcem lázní byl jmenován v roce 1967 Zdeněk Černý, od roku 1988 Jaroslav Šefců a od roku 1994 Luděk Kulhavý, jako ředitel nově vzniklé akciové společnosti. Ta ukončila činnost v roce 1996. Lázně odkoupili dva soukromí vlastníci,kteří ale neobnovili lázeňský provoz.
1950 V roce 1950 přišlo znárodnění a lázně převzala Ústřední národní pojišťovna. Správcem lázeňského provozu se stal František Divíšek. Po dvou letech byl proveden převod lázní na Ústřední Radu Odborů (ROH) a v roce 1954 konečně na Státní zdravotní správu s názvem Státní lázně Běloves u Náchoda. Mudr. Vladimír Honl nakonec umírá v Praze v domově důchodců.
1948 Po únoru 1948 byla na lázně uvalena národní správa a majitel zde byl ustanoven jako ošetřující lékař. Chtěl se odstěhovat s manželkou do Ameriky, ale nebylo mu to dovoleno. Dokonce byl vězněn z přípravu k opuštění republiky. Později působil v několika pražských nemocnicích již jako řadový lékař.
1945 Po válce se život v lázních normalizoval, zvýšil se počet lázeňských hostů, pořádaly se opět Jakubské poutě, ale politické ovzduší se neuklidnilo. Naopak! V jisté předtuše se MUDr. Vladimír Honl oženil s Američankou.
1905 V roce 1905 MUDr. Ivan Honl nechal postavit nad lázněmi, ve svahu kopce Lazy vilu "Panzinku" (dle jména dobrého přítele pana Zinka). Byla využívána pro vážené hosty a majitel zde také bydlel. Jako milovník vojenské historie zde shromáždil unikátní sbírku zbraní a obrazů od středověku až po zbraně z války v roce 1866. Sbírka byla roku 1959 předána do Okresního muzea.
1901 Karla Mutschlerová po roce odstoupila ve prospěch MUDr. Stráníka. Ten po pěti letech též odstoupil. S úspěchem se zde léčil revmatizmus, dna, ischias, ženské a cévní choroby. Pitné kůry a uhličité koupele společně s horkou rašelinou byly vysoko hodnoceny význačnými lékaři. Lázeňští hosté, rybáři, si mohli po dohodě s nájemcem lovu na Metuji i zarybařit. Sezóna v lázních začínala obvykle 1. května a končila 30. září, později až 31. října. Teprve po roce 1950 se termíny prodloužily a několik let zde byl i celoroční provoz.
1900 V roce 1900 získal lázně do vlastnictví proslulý bakteriolog a univerzitní profesor Lékařské fakulty University Karlovy v Praze MUDr. Ivan Honl (narozen 23.4.1866). Zvláštní pozornost věnoval tuberkuloze. Byl iniciátorem založení Masarykovy ligy proti tuberkuloze. Společným vlastníkem byli ještě MUDr. Stráník, primář všeobecné nemocnice v Náchodě a Karla Mutschlerová.
1881 Jakub Bonato trávil letní měsíce v Čechách. Na zimu jezdil za svým povoláním do slunné Venezie. Získal náchodské občanství a byl také velkým přívržencem nově vznikajícího Sokola v Náchodě. Od roku 1881 převzala lázně (prý velmi hezká) dcera Marie, provdaná Dvořáková. V té době jí byl povolen omezený prodej minerální vody a zavedeny slatinné (rašelinné) lázně. Rašelina se dovážela ze Sejřav v České Čermné. Odtud ji vozili také do tehdy německých lázní v blízké Chudobě a Dušníkách.
1873 Vlevo od cesty na Horní konec byl objeven další pramen "František". Augustin Sauer tam postavil tzv. Malé lázně (mylně nazývané Staré lázně), tehdy zatím jen jednopatrovou vilu "Komenský" čp. 129, vedle přiléhající společenský sál a v zadní části několik kabin pro koupele. Později byla přistavěna budova hostince čp. 44 a zděný prameník blíže k řece. Vše v německém hrázděném slohu, podle vzoru západočeských lázní. Zmíněný sál měl jeviště pro divadelní představení a nad hledištěm byl jako galerie dřevěný ochoz.
1871 Vznik

Lázně koupil italský akademický malíř z Benátek, Jacopo (Jakub) Bonato. Zprvu přijel na náchodské panství na pozvání malovat obrazy. Za ně měl velice dobrý příjem. Zalíbilo se mu zde a oženil se zde s Christinou Winterovou, vedoucí silou v lázních. Ta provedla řadu vylepšení pro ubytování hostů a provádění koupelí. Dala zřídit tehdy ještě dřevěné trubkové spojení z Jakubova pramene do hlavní studny, aby stačila kapacita vody pro koupele a byla zavedena pravidelná lékařská služba. Náchodský lékař Jeroným Kodym zde začal s novou léčebnou metodou. Při koupelích sázel skleněné baňky na tělo.
1401 První zmínka o lázních pochází již z 15. stolektí. Sice tenkrát ještě nešlo o lázně léčebné, spíš o jakousi městskou koupelnu provozovanou lazebníkem.

Náhled galerie

Články

16. listopadu 2021
Běloveské lázně znovu po letech patří Náchodu. Město za ně zaplatilo téměř 40 milionů korun | Hradec Králové
16. listopadu 2021
Uzavřené lázně v Bělovsi konečně patří Náchodu, zaplatí za ně 40 milionů - iDNES.cz
16. listopadu 2021
Historický moment pro Náchod. Město po letech tahanic koupí areál běloveských lázní | Zprávy | Hradecká Drbna - zprávy z Hradce a okolí
[2]
22. března 2020
Priessnitz má s běloveskými lázněmi velké plány - Náchodský deník
3. července 2015
Náchod chce zachránit Idu a obnovit lázně
12. února 2013
Zchátralé lázně proslavené minerálkou Idou by mohly znovu ožít
6. února 2013
Náchodští mohou koupit zpustlé lázně Běloves, ale bez vrtů Idy k pití
16. listopadu 2011
Náchod chce koupit lázně v Bělovsi celé i s právy na minerálku Ida
22. července 2011
Kyselka Ida má šanci. Chce ji město Náchod

Knihy

Externí galerie (foto / video)

9. března 2021
Události v regionech (Praha) — iVysílání — Česká televize
[1]
27. února 2019
Opuštěné Lázně Běloves v Náchodě z dronu DJI Spark - YouTube
14. dubna 2014
Býv.Lázeňská Léčebna – radzaman – album na Rajčeti
Autor externí galerie: radzaman
14. ledna 2014
Náchod - Lázně Běloves

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty postdrive Spoluautoři: Rendy, maricern aktualizováno: 21. listopadu 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.