Zámek Červená Řečice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Červená Řečice 1
39446 Červená Řečice
Pelhřimov
49° 30' 36.9'', 15° 10' 41.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál zámku v Červené Řečici se řadí mezi renesanční zámky pevnostního typu a jako jeden z mála arcibiskupských rezidencí se dochoval v unikátní autentické renesanční podobě s dochovaným pozoruhodným opevněním. Rozlehlý areál nepravidelně šestibokého půdorysu je vymezen středověkou hradbou. Zástavbu tvoří šest na sebe navazujících budov s dvěma věžemi uvnitř dispozice (oválná hláska a hranolová hodinová věž), dvěma nárožními polygonálními baštami na západní straně a hranolovou baštou (hladomornou) v jižní hradbě. Budovy a hradba obklopují dvě nádvoří nepravidelného půdorysu. Množství fortifikačních prvků různého druhu a funkce jednoznačně dokládá plnou funkčnost a obranyschopnost zámku v případě ohrožení. [7]

Časová osa

11/2022 Stavební úpravy

Dlouho byl palácem pražských arcibiskupů, další dlouhá desetiletí pak zámek v Červené Řečici chátral, byť s puncem národní kulturní památky. Fakticky byl ale jednou z nejohroženějších památek na Vysočině. Teď pro něj začíná nová éra, právě skončily jeho opravy za 100 milionů korun. [6]
4/2021 Stavební úpravy

Opravy by měly vyjít na zhruba 100 milionů korun. Opravuje se vstupní křídlo, fasády a okna. První etapa oprav má skončit na podzim 2022. [5]
2019 Stavební úpravy

Od 20. června mají zájemci možnost prohlédnout si alespoň část zámku v Červené Řečici. Už před dvěma lety získal majitel zámku, jímž je družstvo Zámek Šebestián, dotaci na rekonstrukci zchátralého historického objektu, práce ale zatím nezačaly. Z toho důvodu se majitel rozhodl objekt ve stavu před rekonstrukcí ještě na jedno léto zpřístupnit veřejnosti. Zatím se nepodařilo vysoutěžit dodavatele stavebních prací. Vlastník červenořečického zámku připravuje třetí kolo výběrového řízení. Podle současných odhadů by práce mohly začít letos na podzim. [4]
2017 Stavební úpravy

V roce 2017 získal vlastník majetku významnou dotaci 82,5 mil. Kč z evropských fondů, do výběrového řízení v létě 2018 se však nepřihlásil žádný zájemce. [2] [3]
9/2014 Stavební úpravy

23. 9. 2014 - udělení zvláštní ceny generální ředitelky NPÚ Patrimonium pro futuro (Cena Patrimonium pro futuro za rok 2013 v kategorii zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ byla udělena panu Moškořovi. Podrobnosti najdete zde https://www.npu.cz/patrimonium#rok-2013 ). [7]
2014 Stavební úpravy

Dne 15. května 2014 vypukl na zámku požár (zřejmě v důsledku pálení klestí v jeho sousedství), který se podařilo záhy lokalizovat a uhasit. Zasáhl a zničil pouze střechu věžičky na severní straně zámku. [1]
2013 Stavební úpravy

Také roku 2013 byla získána další dotace, a opravy zámku pomalu pokračují. Provozovatelem zámku je družstvo Nový Unimax. 2. 7. 2013 byl zámek slavnostně otevřen pro veřejnost, rekonstrukce po malých krocích pokračovala i nadále. [2]
2012 Stavební úpravy

Roku 2012 byla získána další dotace a bylo možné zahájit opravu střechy severního traktu, která hrozila zřícením. [2]
2011 Stavební úpravy

Po mnoha jednáních byl zahájen Generálním ředitelstvím národního památkového ústavu stavebně historický průzkum zámku. Roku 2011 byla získána dotace z Havarijního fondu na opravu nejvíce poškozených částí budov. [2]
1996 Prázdný

O záchranu zámku a dalších památek usiluje Spolek za záchranu památek červenořečických, založený roku 1996. Na zámku se také pravidelně pořádá Slámování (výroba skulptur ze slámy), které pomáhá zviditelnit zámek. [2]
1991 Prázdný

Roku 1991 získalo družstvo Unimax hypotéku 16 mil. korun na rekonstrukci zámku, které však byly použity zcela jiným způsobem. Družstvo Unimax se dostalo do konkursu a ukončilo činnost. Zámek v letech 1990 - 1991 neměl ani základní údržbu a rychle chátral. [2]
1989 Používaný

Koncem roku 1989 byl zámek hospodářskou smlouvou převeden do majetku výrobního stavebního družstva Unimax Praha. Smlouva bohužel neobsahovala konkrétní termíny, do nichž by bylo družstvo nuceno provést stavební úpravy zchátralého zámku. [2]
1970 Používaný

V 70. letech 20. století byla opravena figurální sgrafita a byla započata oprava střech, která však nebyla dokončena. V zámku byla také školní družina, školní dílna a obřadní síň. [2]
1960 Používaný

Do roku 1960 zde sídlil Lesní závod Červená Řečice. Poté byl v zámku Okresní archiv a část zámku byla upravena na byty. [2]
5/1958 Používaný

Památkově chráneno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek dne: 31. 12. 1963 (zámek, altán, kaplička v ohradní zdi)
1948 Používaný

Po konfiskaci r. 1948 bylo vybavení zámku rozprodáno a zámek poté sloužil různým účelům, nejprve jako sýpka. [2] V roce 1948 přešel zámek do rukou státu a bylo odvezeno vnitřní vybavení. Zámek ve správě MNV Červená Řečice začal postupně chátrat. Nacházel se zde depozitář OkA v Pelhřimově, byla zde lidová knihovna, školní dílny, telefonní ústředna, garáže a byty. [7]
1937 Stavební úpravy

Poslední úpravy byly provedeny za arcibiskupa Františka Kordače (1919-1931), dokončeny r. 1937 za jeho nástupce, Karla Kašpara. [2]
1623 Používaný

Po Bílé hoře o zámek Jan z Říčan přišel a roku 1623 jej císař Ferdinand III. postoupil arcibiskupu Arnoštu Vojtěchu z Harrachu. Ten zde za třicetileté války hledal úkryt. [1] Arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka (1623-1667) nechal zámek opravit. [2]
1612 Používaný

Roku 1612 zámek zdědil Jan z Říčan. [1]
1597 Používaný

Již roku 1597 mění panství majitele znovu, když jej odkoupil Heřman z Říčan. Někteří příslušníci vedlejších větví Leskovců se proti tomuto obchodu postavili a Albrecht Šebestián Leskovec dokonce zámek, jenž byl sídlem Viléma mladšího z Říčan, obsadil, ale nakonec zůstal v držené pánů z Říčan. [1]
1595 Používaný

Po roce 1595 zámek spravovala jeho sestra Anna, manželka Jana Šlejnice ze Šlejnic. [1]
1585 Stavební úpravy

Od roku 1585 se o majetek staral Kryštof starší z Leskovce, který provedl další úpravy. [1]
1580 Používaný

Po smrti Šebestiána Leskovce z Leskovce roku 1582 se o zámek starala vdova Žofie z Nečtin. [1]
1560 Stavební úpravy

V 60. letech 16. století za Šebestiána Leskovce z Leskovce prošel hrad přestavbou na renesanční zámek. Přestavbu zámku dokládá i přídomek na Nové Řečici, pod kterým je Šebestián Leskovec zaznamenán na sněmech v letech 1569–1570. [1]
1497 Používaný

Řečice se stala majetkem Jana ze Šelmberka, který ji r. 1497 prodal Albrechtovi z Leskovce a jeho bratrancům. V majetku rodu byl hrad poté celé století. [2]
1480 Používaný

Trčkové z Lípy jej museli rozhodnutím zemského soudu vrátit r. 1480 potomkům pánů ze Stráže. [2]
1474 Používaný

Řečické panství Petr Břekovec z Ostromeče prodal r. 1474 Trčkům z Lípy. [2]
1467 Používaný

Hrad, ze kterého byly podnikány vojenské výpravy do okolních panství, byl r. 1467 dobyt Petrem Břekovcem z Ostromeče, pánem na Kamenici a Loutkově. [2]
1466 Používaný

R. 1466 zdědil panství jeho syn Michal, který se přidal na stranu proti králi Jiříkovi z Poděbrad. [2]
1453 Stavební úpravy

Po smrti Mikuláše Trčky z Lípy r. 1453 se stala Řečice majetkem krále Ladislava, který ji postoupil pánům z Ústí. Dědictvím ji získal Jindřich ze Stráže, který dal hrad opravit. [2]
1437 Používaný

Roku 1437 bylo panství zapsáno Mikuláši Trčkovi z Lípy. [2]
1422 Používaný

Roku 1422 byl hrad patrně dobyt husity. [2]
1415 Používaný

V roce 1415 arcibiskup Konrád z Vechty prodal panství Janovi z Chotěmic. [2]
1333 Používaný

V roce 1333 je již zmiňován hrad. [7]
1290 Vznik

Nejstarší zmínka o stavbě je z roku 1290. [7] Řečické okolí patřilo od 12. století pražskému biskupství - v roce 1144 jej daroval Vladislav II. pražskému biskupovi Otovi. Není zcela jisté, kdy byla postavena tvrz - zřejmě pochází z 2. poloviny 13. století. Koncem 13. století byla tvrz opevněna proti nájezdům a od 2. pol. 14. stol. je již důsledně zmiňována jako hrad. Několikrát zde pobýval i arcibiskup Arnošt z Pardubic či Jan z Jenštejna (14. stol.). [2]

Články

23. března 2022
Z ruiny zámku v Řečici, kde sídlili arcibiskupové, bude zase dominanta - iDNES.cz
10. dubna 2021
Zámek Červená Řečice prochází rozsáhlou rekonstrukcí | TVarchitect.com
[5]
8. dubna 2021
Oprava zámku Červená Řečice má skončit v roce 2022 - Seznam Zprávy
18. září 2020
Stavbaweb.cz – Obnova zámku Červená Řečice
2. července 2019
Červenořečický zámek čeká na zahájení rekonstrukce. Na léto se ještě otevřel - Pelhřimovský deník
[4]
15. srpna 2018
Zámek v Červené Řečici má dotaci na obnovu, o zakázku se ale nikdo nehlásí
[3]
4. ledna 2015
PROPAMÁTKY - Se záchranou zámku v Červené Řečici pomáhají i dobrovolníci
6. prosince 2013
Zámek Červená Řečice má šanci změnit se z ruiny ve slavný palác

Knihy

Externí galerie (foto / video)

24. listopadu 2022
Skončily opravy paláce pražských arcibiskupů v Červené Řečici
[6]
30. září 2016
Zámek Červená Řečice
25. února 2016
Mizející památky - Červená Řečice - Kategorie: Zámek Červená Řečice - Interiéry
Autor externí galerie: Katty
25. února 2016
Mizející památky - Červená Řečice - Kategorie: Zámek Červená Řečice - Nádvoří
Autor externí galerie: Katty

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 24. listopadu 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.