Zámek Žacléř

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Na prodej
Cena: 25 000 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Zámecká 1
542 01 Žacléř 1
Trutnov
50° 38' 59.4'', 15° 54' 13.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Elišky Peškové 15, s.r.o. (IČ 24255793) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Příkop, který odděluje kopec se skálou od města je překlenut mostem o jednom oblouku. Brána na severní straně zdobena rustikou, má ve svorníku vytesanou růži. Brána vede přímo do nádvoří. Dříve vedla cesta po východním okraji ostružny, podle paláce k zadní bráně do horního hradu. Naproti bráně ve dvoře vznikl palác nepravidelného čtyřhranného půdorysu s několika novými budovami. Je obdélníkový, dvou až třípatrový, situovaný od severu k jihu, s polygonálním jižním průčelím, s mansardovou střechou. Budovaný na skále nestejné úrovně, sahající někde až do prvního poschodí. Na severní straně je kamenný portál s tesanou ornamentální dekorací z r. 1730-1740. Po stranách kulatý sloupec s venýřem a ozdobami, nad ním kruh a venýře. Segmenty kruhové, zdobené, tvoří horní část; nejvýše je svorník s vytesanou růžicí. Na jižní straně parkán, obklopený původními hradbami. [3]

Časová osa

7/2022 Na prodej

Objekt zámku spolu s přilehlými pozemky o rozloze 4000m2, stavebně historickým průzkumem doménovými jmény a ochrannou známkou nabízí majitelé vážnému zájemci k prodeji. Plánovala se zde komplexní rekonstrukce zámku a jeho přestavba na luxusní stylový hotel s restaurací, ale dnes je zámek i s projektem k prodeji. Dle stavebního projektu lze v každém podlaží vybudovat 25 pokojů. Zámek je podsklepen rozsáhlými sklepy , kde mělo být vybudováno dle projektu luxusní wellness. [4]
1/2020 Na prodej

Objekt zámku spolu s přilehlými pozemky, stavebně historickým průzkumem, historickým průzkumem a projektem, doménovými jmény a ochrannou známkou nabízí majitelé vážnému zájemci k prodeji. [1]
2010 Používaný

Cosy Cottage s.r.o. prodal v létě roku 2010 její dosavadní jediný společník, společnost Jomada Hengelo Holding BV, manželům Adéle a Karlovi Čermákovým. Ti jsou i v současné době jediným společníkem vlastníka zámku, společnosti Castrum Scheczler s.r.o. [1]
2005 Používaný

WEKOSTAV, s.r.o zámek spolu s přilehlými pozemky v roce 2005 prodala společnosti Cosy Cottage s.r.o., nyní Castrum Scheczler, s.r.o. (současný vlastník zámku). [1]
1997 Používaný

V 90. letech 20. století přešel zámek spolu s pozemky do vlastnictví města Žacléř, které ho v roce 1997 prodalo společnosti OMIKRON – RV, spol. s r.o. Prodej byl schválen usnesením Městského zastupitelstva v Žacléři ze dne 13.3.1997. Společnost OMIKRON – RV, spol. s r.o., posléze zámek prodala společnosti WEKOSTAV, s.r.o [1]
1960 Používaný

V 60. letech 20. století zámek sloužil jako ubytovna pracovnic n.p. Texlen, posléze byl spravován organizací Doska (Drobné služby města Žacléře), v budově byla umístěna škola v přírodě. [1]
1953 Stavební úpravy

V červnu roku 1953 úplně shořela mansardová střecha. V zájmu ochrany památek měla být sice obnovena původní mansardová střecha, ale to se nepodařilo a při opravě byla použita jednodušší krovová soustava. [1]
1945 Používaný

V roce 1945 byl statek Žacléř se zámkem konfiskován podle dekretu č. 12/1945 Sb. Ministerstvo zemědělství ČSR výnosem z 25.7.1947 přidělilo budovu zámku Východočeským uhelným dolům n.p., které v objektu zřídily učňovský domov. V roce 1950 byla provedena adaptace zámku. [1]
1928 Stavební úpravy

V roku 1928 úplně shořel zámecký krov, byly zničeny stropy druhého patra, zničeny a poškozeny zčásti i stropy v prvním patře. V červenci téhož roku se během větrné bouře zřítily dva komíny a poškodily nouzové zastřešení. Téhož měsíce byla zahájena oprava, nový krov byl zřízen po dohodě s památkovým úřadem; nová mansardová střecha nebyla spojena se stropy žádným spalitelným článkem. V budově byl zřízen nový vodovod a osvětlení, byly obnoveny také fasády. [1]
1913 Používaný

V roce 1913 Žacléř koupil Hans Georg von Chramsta, který upravil a obnovil vnitřní prostory. [1]
1894 Stavební úpravy

V letech 1894–1895 byly provedeny další úpravy. Byly zbořeny hospodářské budovy a byly postaveny pseudogotické hradby s cimbuřím okolo celého zámku. [2]
1838 Používaný

Roku 1838 byl zámek prodán Karlu Pulpánovi rytíři z Feldsteinu, po jeho smrti v roce 1869 panství koupil od jeho dědičky Karl August Hesse. Jeho vnuk Waldemar Hesse zámek v letech 1894 až 1898 stavebně upravil v neogotickém stylu. [1]
1795 Používaný

Podle popisu z roku 1795 byl v panství Žacléř starý panský zámek, v něm ve třech pokojích a jedné kuchyni sídlil nadlesní, pro komise a návštěvy byl ponechán jeden pokoj bez nového zařízení, v přízemí byla kancelář s archivem. [1]
1770 Používaný

Znovu opraven byl roku 1770, ale v roce 1778 byl vypleněn pruskými vojáky. V té době však již panství jezuitům nenáleželo; v roce 1773 byl řád zrušen a Žacléř spolu s vesnicemi připadl Vídeňskému studijnímu fondu. [1]

1750 Používaný

Starý hrad však byl jezuity obnoven v roce 1750, avšak vyhořel již roku 1759. [1]
1730 Stavební úpravy

V letech 1730–1740 vznikl barokní portál s tesanými ornamenty. [2]
1680 Stavební úpravy

Bohuslav Balbín nalezl v Žacléři v roku 1680 již jen zříceniny. Sídlem vrchnosti se stal nový zámek v městečku. [1]
1635 Prázdný

Z let 1635 až 1645 pocházejí zmínky o obsazení hradu Švédy, budova měla být vypálena. [1]
1632 Používaný

V roce 1632 se podařilo hrad uhájit proti saským dragounům. [1]
1607 Používaný

Po ocenění zámku a panství byl zámek v roce 1607 prodán Heřmanovi Cetrycovi z Kařiše. Jeho syn, rovněž Heřman Cetryc, prodal hrad se vším příslušenstvím v roce 1622 Marii Magdaléně Trčkové z Lobkovic. Po ní panství zdědil Adam Erdman Trčka z Lípy. V době jeho držby byla na Žacléři silná valdštejnská posádka. [1]
1598 Prázdný

V roce 1598 pak stavové dali svolení k prodeji panství Trutnova a později i Žacléře; tehdy byl zámek neobýván a potřeboval opravy. [1]
1590 Používaný

V roce 1590 žádal císař Rudolf, aby panství Žacléř i Trutnov byla vyplacena. Soud zemský rozhodl ve prospěch císaře Rudolfa jako českého krále tak, že nynější držitelé mají Žacléř postoupit císaři. [1]
1555 Stavební úpravy

Roku 1555 přestavěn Kryštofem z Gendorfu do podoby renesančního zámku. [2]
1532 Stavební úpravy

Zdá se však, že hrad byl brzy opraven. V roce 1532 zastavili Žacléř bratři Krušinové Jindřichu Berkovi z Dubé. Postupně byly o zámek vedeny další spory; z nich vyšel jako vítěz Kryštof z Jendorfu, který získal nejen zámek, ale i 13 vesnic panství Trutnovského a připojil je k Žacléři. [1]
1523 Používaný

V roce 1523 Heřman přepadl a oloupil skupinu pražských židovských obchodníků. Karel z Münsterberka byl pověřen likvidací „loupežného hnízda“ a s vojenskými oddíly z Hradce Králové, Jaroměře a Dvora Králové téhož roku obsadil, vypálil a zničil hrad Žacléř; Heřmanovi se podařilo opustit hrad ještě před příchodem vojska. [1]
1515 Používaný

V roce 1461 postoupil král Jiří Žacléř v léno Hanušovi z Varnsdorfu, toto panství posléze Hanuš vydal svému zeti Fridrichovi ze Šumburka. Fridrichovi synové Heřman a Karel ze Šumburka si v roce 1515 rozdělili pozůstalost po otci: každý si ponechal polovinu panství Trutnovského, o Žacléři se dohodli, že jej budou držet společně. [1]
1452 Používaný

Jiří z Poděbrad a Kunštátu, správce českého království, koupil Žacléř v roce 1452 od bratří Jiříka a Kryštofa Zejdliců, prodej potvrzuje král Ladislav v roce 1453. [1]
1421 Používaný

V roce 1421 byl Žacléř osazen slezskou posádkou, hrad i jeho okolí zůstalo na katolické straně. [1]
1369 Používaný

Po smrti knížete Bolka držela Žacléř jeho vdova Alžběta, jíž král Václav IV zvláštním listem z roku 1369 zajistil věno; v listě byl připomínán purkrabí na Žacléři. Zdá se, že úřad purkrabský na Žacléři byl dědičný v rodě pánů ze Sedlice. [1]
1365 Používaný

císař Karel v roce 1365 zapsal kraj Trutnovský s Trutnovem a hradem Žacléřem Vladislavovi a Bolkovi, knížatům Opolským. [1]
1353 Používaný

Podle zmínky z roku 1353 hrad patřil Albrechtovi z Chřenovic [1]
1334 Vznik

První písemné zmínky o hradu pocházejí z poloviny 14. století. V roce 1334 je hrad jako „Castrum Scheczler“ zmiňován v archívu pražské kapituly. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

13. února 2021
Zámek Žacléř
[2]
30. července 2017
ŽACLÉŘ - zámek z dronu
2008
zámek Žacléř – hradar – album na Rajčeti

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

27. ledna 2023
Elišky Peškové 15, s.r.o.
7. ledna 2020
Castrum Scheczler, s.r.o.

Mapa

Autor karty postdrive Spoluautoři: Rendy, maricern, Monika W. aktualizováno: 27. ledna 2023

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.