Zámek Lčovice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Na prodej
Cena: dohodou
památkový katalog
Adresa mapa
Lčovice 1
384 81 Lčovice
Prachatice
49° 7' 0.9'', 13° 51' 11.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámek je dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu s raně barokním arkádovým průčelím s nápadně velkými okny. Půdorys hlavní budovy zámku je z větší části tvořen zmíněnou původní gotickou tvrzí s až 2 metry silným zdivem. Vstupní brána pochází z první poloviny 19. století. K severnímu nároží zámku je připojena patrová desetiboká barokní přístavba s klenutým přízemím. V parku, který byl založen v roce 1660, stojí osmiboká, raně barokní kaple z roku 1669 zakončená kupolí a lucernou, vyzdobenou malbou s bohatým štukem. Osmiboký je i pavilón se znakem Hýzrlů z Chodů. Stejný půdorys má i Rotta (člověkem vytvořená jeskyně či výklenek často zdobený krápníkovou omítkou, vsazenými lasturami, plastikami ap.) s částečně dochovanými nástěnnými malbami.

Časová osa

1/2020 Na prodej

Zámek i s okolními pozemky a objekty je nabízen na prodej, pro více informací nás kontaktujte na info@prazdnedomy.cz.
2015 Prázdný

Zámek patří společnosti Zámek Lčovice s.r.o. sídlící na Praze 6. Pokud se podíváme hlouběji, figuruje v ní jméno Antonius Maria Kies, který žije v Belgii. Až tam budete mít někdo cestu a potkáte ho, řekněte mu, že se mu po zámku prohání meluzína. Střecha jednoho z hospodářských objektů už nepřežila zimu 2017/2018.
1948 Po II. světové válce byl zámek zkonfisková a sloužil jako rekreační zařízení ROH pro zaměstnance podniku ČKD Praha.
1938 V roce 1938 kupují zadlužené panství Lobkovicové.
1929 Zaváděním novot a vyplacením bratra se zadlužil a panství v roce 1929 prodal. Sám se s rodinou odstěhoval do Jižní Ameriky.
Mladší syn Rudolf s matkou žili ve Vimperku.
1914 Syn Berthold vedl panství do 1.sv.války, pak začal provádět hospodářské reformy - přestavěl vodovod, zřídil skleník a zelinářskou zahradu, zaváděl nové stroje do hospodářství. Začal vyrábět sýry, zřídil první elektrárničku a dodával proud pro své objekty i obec.
1909 Zítkovi měli dva syny Bertholda, vystudoval hospodářskou akademii, a Rudolfa, doktora práv s advokátní kanceláří ve Vimperku. Josef Zítek se na panství zdržoval málo, většinou o prázdninách, pro své působení v Praze. Zemřel v Praze roku 1909, ale pochován je na hřbitově v nedalekých Malenicích. Hřbitov v Malenicích je takový malý vyšehradský "Slavín", najdete zde pohřbených dost významných nebo známých osob.
1883 Architekt Josef Zítek (Národní divadlo, Rudolfinum, Mlýnská kolonáda v Karlových Varech), který se v roce 1881 oženil s Bertou, dcerou dosavadního vlastníka lčovického velkostatku Jana Adolfa Lipperta a v roce 1883 Lčovice od tchána koupil za 80 000 zlatých.. Podle Josefa Zítka se také v obci Zálezly postavila škola a v nedalekých Malenicích železniční viadukt. V hospodářských budovách zámku zřídil první výrobnu sýru, které dovážel do Prahy.
1860 Roku 1860 koupila panství Leopoldina Lippertová, roz. Kreuzerová, manželka vojenského auditora Františka Lipperta. Měli syna Hermanna a dcery Olgu a Bertu. Berta se provdala za architekta Josefa Zítka.
1791 Hraběnka Františka Sickingenová odevzdala lčovické panství svému bratru hraběti Františku Sweerts-Šporkovi. V následujících letech se majitelé panství a zámku často měnili.
1768 Stavební úpravy

Od tohoto roku vlastnil lčovické panství rod Sickingenů, za jejichž vlády byl zámek přestavěn v pozdně barokním slohu.
1694 Jindřichův syn, František Michal Hýzrle, prodal Lčovice v roce 1694 hraběnce Anně Marii Althanové, rozené z Aspermontu.
1622 Lčovice koupil Jindřich Michal Hýzrle z Chodů a zámek přestavěl a rozšířil.
1618 Bernart a jeho bratr Jan Jiří zemřeli za stavovského povstání a po bitvě na Bílé hoře byl zámek, dvůr i ves Lčovice a čestický statek zkonfiskovány.
1601 Stavební úpravy

Dcera Jana se na začátku 17. století provdala za Bernarta z Hodějova. Za jejich vlády byla již stará tvrz přestavěna na renesanční zámek.
1321 Vznik

Na místě dnešního zámku stávala gotická tvrz už za Zbraslava ze Lčovic (Sbraslao de Ebizouiz) již v roce 1321. Po jeho smrti připadla ves jako koruně a král ji věnoval Bočkovi z Velhartic. Dále se vystřídalo několik majitelů až Lčovice získal na konci 14. století rod vladyků z Čestic. Poslední mužský člen rodu, Přech, odkázal statky Lčovice a Čestice své dceři Janě.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

10. března 2019
Autor externí galerie: Rendy
22. listopadu 2014
youtube.com - jhorak311

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 24. dubna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.