Jindřichův dvůr, Kyselka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zdravotnictví
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Kyselka 73
36272 Kyselka
Karlovy Vary
50° 15' 33.7'', 12° 59' 59.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Areál slavných lázní Kyselka chátrá už od 90. let. Z celkem 20 dochovaných památkově chráněných budov v Kyselce jich osm vlastní o.p.s. Lázně Kyselka, dalších 6 budov, spolu s pozemky okolo areálu, patří Karlovarským minerálním vodám a.s., jenž vlastní i stáčírnu a s ní značku Mattoni. Cenné budovy postupně procházejí rekonstrukcí.

Audioprohlídka

Časová osa

11/2016 Stavební úpravy

Pro objekt Jindřichova dvora, části rohové věže bylo provedeno restaurování oken, okenních křídel, okenních rámů, kování a výplní skleněných "bucen".
2016 Stavební úpravy

Nad budovou je nově provizorní zastřešení, pod konstrukcí střechy budou zajištěny nosné konstrukce stěn a stropů. Budova správy lázn - dělníci uvolňují a rozebírají zborcené konstrukce v interiéru, vyklízí a vyváží stavební odpad. [23]
5/2014 Stavební úpravy

Radnice v Kyselce vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu věže Jindřichova dvora. Na zaplacení celé opravy potřebuje získat více než tři čtvrtě milionu korun. [31]
2014 Stavební úpravy

Památková asociace navrhla řešení pro záchranu demolicí ohrožené někdejší hasičské zbrojnice v bývalých lázních Kyselka. Viceprezident Pavel P. Ries navrhl Karlovarským minerálním vodám, aby svoji zbrojnici místo zbourání bezúplatně převedly do majetku obecně prospěšně společnosti Lázně Kyselka.[33] Demoliční výměr na zbrojnici platí od jara. Památková asociace přitom tvrdí, že někdo objekt záměrně poškodil, aby jej mohl vlastník zbourat. [34]
2013 Stavební úpravy

Bezúplatným převodem vložila Revitalizační investiční společnost (RIS) své historické budovy a pozemky v komplexu bývalých lázní Kyselka do majetku obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
Ta se tak stala vlastníkem téměř všech budov a pozemků tvořících bývalý lázeňský komplex.[3] [19] [21]
8/2012 Prázdný

V srpnu 2012 KMV obnovily provoz železniční vlečky a ze silnice ubylo cca 15 kamionů denně, tedy přibližně třetina. [21]
3/2012 Prázdný

Další pokus o sejmutí památkové ochrany zkončil neúspěšně v březnu 2012, soubor lázeňských budov nadále zůstává památkově chráněn. Tehdejší stav lázní byl tristní. Budovy byly částečně zabezpečeny proti vstupu (ale nikoliv proti dalšímu působení povětrnostních vlivů), minerální prameny vyvěraly v rumištích domů a zatékaly do základů. [21]
2/2012 Prázdný

Pokutu 1,8 milionu korun kvůli nedostatečné péči o památkové objekty v Kyselce uložilo firmě Karlovarské minerální vody (KMV) oddělení památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary. [37]
2012 Prázdný

Areálu svítá nová naděje - obnově historických objektů v bývalých lázních Kyselka by mělo pomoci založení obecně prospěšné společnosti, která bude vlastnit všechny lázeňské budovy.[7]
11/2011 Prázdný

Vlastníci opakovaně žádali úřady o sejmutí památkové péče (aby se mohlo přistoupit k demolici budov). KMV i C.T.S.–DUO, resp. RIS v této snaze pokračovaly. Poslední oficiální pokus v tomto směru dopadl v listopadu 2011 pro obě firmy neúspěšně. [21]
2/2011 Prázdný

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) se 13. února 2011 rozhodla spustit kampaň, kladoucí si za cíl zachránit areál Kyselky a přimět buď vlastníky k jeho opravě anebo odpovědné úřady k vyvlastnění, převedení na stát či kraj a následnou opravu z veřejné sbírky a státních dotací. [21]
2007 Prázdný

Památkový úřad zrušil ochranu bývalé hasičské zbrojnice, podle posudku je v takovém stavu, že ji už nemá smysl zachraňovat.[33]
2006 Prázdný

V roce 2006 byly lázně prodány za 17,5 mil. Kč firmě RIS s.r.o. (do ledna 2012 vystupující pod názvem C.T.S.–DUO s.r.o.) pražského podnikatele P. Dostála. [21]
2003 Stavební úpravy

Rozhledna na Bučině nad Kyselkou v roce 2003 prošla částečnou opravou, připomíná svým šak i poté vzezřením spíše dobu, kdy staré kamenné rozhledny opuštěné v lesích nikoho moc nezajímaly a socialisticky chátraly. Nedá se k ní dojet ani autem a dokonce ani na kole – pouze pěšky po starém, kameny vyskládaném chodníčku. [35]
1993 Prázdný

V tomto roce je v režii Fondu národního majetlu privatizovaná zbývající část Kyselky - stáčírna. Lázně poté mnohokrát změnily majitele: šlo mj. o podnikatele německého i ruského původu (U. Markard, Š. Chalitujev).[1][2] Ani jeden z nich nebyl schopen či ochoten lázně zachránit nebo alespoň zastavit chátrání. Z megalomanských projektů, které měly Kyselku proměnit v součást velkého luxusního zábavně-rekreačního centra, postupně sešlo pro nedostatek financí. [21]
1/1992 Prázdný

Ke dni 1. ledna 1992 byla rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví uzavřena Dětská léčebna a Kyselka tak zcela ztratila funkci lázní. [22]
1992 Prázdný

Do lázeňských domů je dnes rizikové vstoupit, poslední hosté tu přitom byli v roce 1992. [39] V roce 1992 byly bývalé lázně v Kyselce Fondem národního majetku ČR neúspěšně zprivatizovány a od této doby chátrají. Bývalé lázně poté mnohokrát změnily majitele. Ani jeden z vlastníků však nabyl schopen zachránit nebo alespoň zabezpečit proti další devastaci. [22]
1991 Prázdný

V chaotické privatizaci, která proběhla rozděleně, byl nejdříve v roce 1991 privatizován objekt samotných lázní. [21]
1970 Používaný

Po druhé světové válce však začaly lázně upadat. Od 70. let minulého století se z Kyselky stala výhradně dětská léčebna.[25]
1960 Používaný

Roku 1960 byly lázně přeměněny na dětskou lázeňskou léčebnu a poté sloužily jako léčebné preventivní zařízení pro děti a mládež z pánevních oblastí severozápadních Čech. [22]
1948 Používaný

Možnou prvotní příčinou osudu věhlasných lázní bylo v roce 1948 znárodnění objektu. [39]
1947 Používaný

V roce 1947 měly Lázně a zřídla světovou pověst. [22]
5/1946 Používaný

V lázních, které hned po skončení války byly dávány postupně do pořádku, byla dne 1. května 1946 zahájena lázeňská sezóna. [22]
1945 Používaný

Dvě světové války zavinily obecně úpadek lázeňství po celé republice. Až do roku 1945 bylo rozesilatelství kysibelské vody v majetku akciové společnosti Heinrich Mattoni AG. Po druhé světové válce byl však podnik zestátněn a provozován jako závod karlovarské firmy Západočeská zřídla - firma Mattoni. [22]
1945 Používaný

Mattoniho potomci nicméně drželi tento majetek až do konce 2. světové války. Po válce tu po krátké epizodě uprchlického tábora pro sirotky z řecké občanské války byla zřízena dětská ozdravovna. [21]
4/1914 Používaný

V dubnu 1914 byl v Kyselce odhalen pomník Heinricha Mattoniho od profesora Edmunda von Hellmera. [22]
1910 Používaný

Dne 14. května 1910 zemřel Heinrich Mattoni a pro Kyselku nastal den smutku. Pohřeb se konal v Karlových Varech. [22]. V tomto čase vyvážela se minerální voda Mattoni z Kyselky do celého světa a samotné lázně patřily údajně k nejkrásnějším v Evropě. [25]
1908 Používaný

V roce 1908 zaznamenala Kyselka 462 lázeňských hostů a 40 127 návštěvníků. [22]
1902 Stavební úpravy

V letech 1902-1909 financoval Mattoni rozsáhlé moderní jímací práce na kysibelských zřídlech. Celou technicky náročnou akci řídil švýcarský inženýr Adolf Scherrer. [22]
1900 Používaný

Kolem roku 1900 mohla Kyselka svým hostům nabídnout rozmanité léčebné prostředky. Především pitnou kúru a vodoléčebné procedury se širokou škálou koupelových kúr v kyselce a rašelině. Ústav měl také gymnastické cvičební aparáty pro cvičební terapie, využívala se též gymnastika, masáže a elektroléčba. Dalším prostředkem byla plicní inhalační léčba. Existoval zde speciální pavilón pro vdechování teplé páry sycené výtažkem z jehličí. [22]
1897 Stavební úpravy

V letech 1897-1901 byla postavena nová kolonáda Ottova pramene podle projektu vídeňského architekta Karla Haybecka. Na světové výstavě v Paříži získala Mattoniho kyselka velkou cenu Grant prix. Vyvezeno bylo tehdy již na 9 milionů lahví minerální vody. [22]
1894 Stavební úpravy

V letech 1894-1895 se uskutečnila výstavba vlastní elektrárny a železniční tratě z Vojkovic do Kyselky. Kyselka tak získala napojení na Buštěhradskou dráhu a tím i na evropskou železniční síť, což znamenalo oživení vývozu minerální vody. Statistika lázní zaznamenala 682 pacientů a 36 000 návštěvníků. [22] [21]
8/1884 Používaný

Dne 24. srpna 1884 byla, za osobní účasti zasloužilého lékaře, odhalena busta doktora Josefa Löschnera od pražského sochaře Thomase Seidana. [22]
1883 Používaný

V tomto roce byla zřízena speciální léčebná vycházková trasa o 30 zastávkách v rozmanitě členěném terénu. V okolí Kyselky bylo na 12 km vycházkových cest. [22]
1876 Používaný

Minerální voda se ve skleněných lahvích vyvážela do celého světa, v tomto roku byla produkce již přes milion kusů. [21]
1873 Stavební úpravy

Heinrich Mattoni následně roku 1873 zakoupil od hraběte Černína Ottův pramen a četné pozemky v Kyselce a současně se zvýšením vývozu zahájil velkorysou výstavbu lázní. Za Heinricha Mattoniho tak nastal plný rozvoj lázeňství. Lázeňská sezóna trvala od 1. května do 30. září. Vedoucím lékařem lázní Kyselky byl tehdy doktor Gastl. [22]
1868 Používaný

Roku 1868 se zavádí plnění vody do skleněných láhví, které jsou polepovány tištěnými papírovými etiketami se symbolem červeného lva a vyváženy do celého světa. [22]
1867 Používaný

V roce 1867 se stal nájemcem Ottova pramene a prodejcem kysibelské kyselky obchodník s karlovarskou minerální vodou Heinrich Mattoni. Z Kyselky bylo rozesláno již na 331 449 lahví minerální vody. [22]
1862 Používaný

V tomto roce Kyselka zaznamenala 38 lázeňských hostů a 7 324 návštěvníků. [22]
9/1853 Používaný

Po polovině 19. století byla vybudována nová silnice z Karlových Varů do Kyselky, což vedlo ke zvýšení návštěvnosti lázní. [22]
8/1852 Používaný

Dne 23. srpna 1852 přijel do Kyselky z Karlových Varů řecký král Otto I. Na královu žádost bylo následně do Athén odesláno 450 lahví zdejší minerální vody. Se svolením panovníka byl poté hlavní pramen nazván jeho jménem Pramen krále Otty. [22]
1846 Používaný

V roce 1846 vyšlo 1. vydání spisu o Kyselce od doktora Josefa Löschnera. [22]
1829 Stavební úpravy

V roce 1829 koupila zboží Kyselka baronka Antonie von Neuberg. Její muž baron Wilhelm von Neuberg, který zde tehdy nechal postavit první restauraci, altánek nad pramenem a četné promenády, se stal zakladatelem zdejších lázní. [22]
1826 Vznik

První lázeňské budovy tu byly postaveny v letech 1826–34 Wilhelmem von Neubergem, manželem majitelky panství. [21]
1798 Roku 1798 karlovarští lázeňští lékaři Franz Damm a Bernard Mitterbacher provedli a zveřejnili důkladné analýzy kyselky. [22]
1793 Pravidelné stáčení a rozesílání Bukové kyselky v kameninových lahvích posléze zavedl nový držitel panství, hrabě Jan Josef Stiebar z Buttenheimu v roce 1793. Ve Vídni, v Praze a v Karlových Varech byly následně zřízeny prodejní filiálky zdejší kyselky. V této době se také uvádí první trvalé osídlení u pramenů v Kyselce. [22] Hraběte Stiebara, napadlo minerální vodu vyvážet a zřídil tu proto továrničku na výrobu kameninových džbánků, do nichž se minerálka stáčela. Prodej místní vody byl o tři roky později zahájen ve Vídni, Praze i v samotných Karlových Varech. [21]
1724 Roku 1724 provedl doktor Friedrich Hoffmann z Halle první chemickou analýzu pramene a vzhledem k velmi pozitivním léčebným účinkům ji doporučil k užívání a exportu. [22]
1687 Za pití „Bukové kyselky“ se muselo platit. Až v roce 1687, kdy už bylo místo v širokém okolí dobře známo, povolila místní vrchnost, hrabata Černínové, svým poddaným kyselku popíjet zdarma. [21]
1614 V letech 1614-1618 byla tzv. Buková Kyselka vyčištěna a ohrazena. Během 17. století předepisoval lékař Brunner Bukovou kyselku dokonce k pitné léčbě. Hrabě Hermann Jakob Černín tehdy povolil svým poddaným bezplatné užívání kyselky. [22]
1571 V roce 1571 zmiňují prameny v Kyselce ve svých spisech lékaři Fabian Sommer a Georg Jandech. [22]
1522 První písemná zmínka o využívání pramenů v úzkém chráněném lesnatém údolí řeky Ohře na okraji Doupovských hor na místě dnešní obce Kyselka (Geisshübl-Sauerbrunn) pochází z roku 1522 z balneologického spisu doktora Václava Payera, karlovarského lázeňského lékaře. [22]

Články

14. listopadu 2019
MATTONI 1873: Tradice, rodinné hodnoty a udržitelné podnikání | Lidovky.cz
2. března 2019
Kdysi proslulé lázně v Kyselce znovu ožívají jako bájný Fénix
2. března 2019
Kdysi proslulé lázně v Kyselce znovu ožívají jako bájný Fénix - regiony.impuls.cz
[19]
5. listopadu 2018
Picí hala v Kyselce pořádně prokoukla. Opět se v ní promítají filmy - iDNES.cz
29. květen 2018
Lázně Kyselka přece jenom ožívají. Turisty zde čekají příjemná i nepříjemná překvapení. Nad ruinami září zlatý orel | Krajské listy.cz
4. dubna 2018
Nová Mattoniho stezka v Kyselce vede návštěvníky po stopách skřítků - iDNES.cz
[6]
14. prosince 2017
Záchrana lázní v Kyselce: Mattoniho altán znovu stojí! | Ahaonline.cz
9. prosince 2017
Slávu Kyselky připomíná Jindřichovo sedátko obnoveno podle starých fotek - iDNES.cz
3. dubna 2017
Turisty do Kyselky bude o prázdninových sobotách vozit singrovka - iDNES.cz
3. března 2017
Lázně Kyselka zrekonstruuje ředitel Karlovarských minerálních vod Pasquale, slíbil to Zemanovi - Aktuálně.cz
3. března 2017
Zeman huboval stav lázní v Kyselce i Thermalu - iDNES.cz
4. ledna 2017
Kyselka smutku a naděje. Zaniklý svět kdysi světoznámých lázní
13. října 2016
Matttoniho Kysibl už není, lázeňské ruiny ale pomalu ožívají - Novinky.cz
12. června 2016
Nové muzeum v Kyselce mapuje historii značky Mattonni - iDNES.cz
9. března 2016
Čínské investice by podle Zemana mohly zachránit zchátralé lázně Kyselka - iDNES.cz
22. prosince 2015
Kyselku opravují dobře, vzkázali ministerští kontroloři kritikům - iDNES.cz
20. srpna 2015
Lázně Kyselka: Termín dokončení záchranných prací se nedá odhadnout - iDNES.cz
30. července 2015
Aktivisté bědují nad stavem lázní Kyselka, památkáři jsou spokojení - iDNES.cz
[25]
23. květen 2015
PROPAMÁTKY
15. dubna 2015
Ultimátum šéfa Lázní Kyselka už neplatí. On zůstává, zbrojnici zbourají - iDNES.cz
26. února 2015
Aktivisté se musí omluvit šéfovi Mattonky za dobytka a odškodnit ho korunou - iDNES.cz
19. prosince 2014
Dělníci dokončují muzeum v Kyselce. Osud hasičské zbrojnice je nejistý- iDNES.cz
5. prosince 2014
Rozpad kulturní památky na vlastní oči. Smutné kulisy slavné Kyselky - iDNES.cz
[35]
10. listopadu 2014
Zbrojnici v Kyselce čeká demolice, aktivisté ji chtějí opravit sami - iDNES.cz
[34]
14. července 2014
Lázně Kyselka se dostávají do kondice | Radio Wave
24. června 2014
Boj o zbrojnici v Kyselce ještě nekončí. Aktivisté věří, že ji zachrání - iDNES.cz
27. květen 2014
Kyselka opraví věž Jindřichova dvora, 850 tisíc zkouší získat sbírkou - iDNES.cz
[31]
12. květen 2014
Taková byla kdysi Kyselka, ukazuje mladý nadšenec na Facebooku - iDNES.cz
15. dubna 2014
Asociace chce spasit zbrojnici v Kyselce, úad mezitím schválil bourání - iDNES.cz
[33]
28. března 2014
Naděje pro lázně Kyselka. Tak začíná záchrana skvostu - Aktuálně.cz
[1]
25. března 2014
Lázně Kyselka | Lidovky.cz
4. listopadu 2013
Domy v Kyselce nově patří obecně prospěšné společnosti - Aktuálně.cz
[3]
29. července 2013
Ochránce památek se nemusí omlouvat za Kyselku - Aktuálně.cz
11. června 2013
Mattoniho lázně se pomalu probouzejí z kómatu a vyhlížejí peníze z Evropy | Hospodářské noviny (iHNed.cz)
21. květen 2013
Chátrající lázně kyselka: Ruiny i zdroj pitné vody - Aktuálně.cz
7. dubna 2013
Zdědili jsme černého Petra, říká šéf společnosti na záchranu Kyselky - iDNES.cz
27. března 2013
Vila Mattoni připomíná svým reprezentačním vzhledem honosný zámek – Novinky.cz
17. prosince 2012
Zlom. Domy v Kyselce pomůže zachránit nová společnost - Aktuálně.cz
[7]
13. června 2012
Pravnuk Mattoniho přijíždí, současný vlastník lázní znervózněl - Deník.cz
26. dubna 2012
Kyselka křiví úsměv - Aktuálně.cz
26. dubna 2012
Senát: Zastavte devastaci chátrajících Lázní Kyselka - Aktuálně.cz
27. března 2012
Zdevastované lázně Kyselka čeká do konce roku oprava - Aktuálně.cz
[36]
16. března 2012
Výrobce Mattonky bude stát zkáza Kyselky 1,8 milionu - Aktuálně.cz
9. února 2012
Společnosti C.T.S. Duo zatím sankce za Kyselku nehrozí - Aktuálně.cz
7. února 2012
Výrobce Mattoni dostal pokutu za chátrající Kyselku - Aktuálně.cz
[37]
22. listopadu 2011
Kyselka zůstává kulturní památkou, rozhodl Besser - Aktuálně.cz
[2]
24. září 2011
Boje o Kyselku: Jedni chtějí památky, druzí minerálku - Aktuálně.cz
26. květen 2011
Chátrající Lázně Kyselka - selhání státu na všech úrovních — ČT24 — Česká televize
[39]
1. září 2007
Zeman, Lubomír: Kyselka : okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj : Jindřichův dvůr : čp. 73 : Průzkum a dokumentace stávajícího stavu | Národní památkový ústav

Knihy

 
Stanislav Burachovič, 1999. Mattoni a lázně Kyselka (Mattoni and Kyselka spa).
 
Stanislav Burachovič, Jitka Kulhánková, 2015. Historica Mattoni. Karlovarské minerální vody, a.s., 200 stran, ilustrace (některé barevné), portréty, plánky, faksimile
ISBN ISBN:978-80-86092-56-0 příběh Heinricha Edlera von Mattoni, slavného exportéra minerálních vod, a jeho lázní Kyselka
 
Stanislav Burachovič, Lubomír Zeman, 2012. Hvězdné nebe nad Kyselkou. Slavní architekti a stavitelé v lázních Kyselka. NPÚ, ÚOP v Lokti
ISBN 978-80-90496-01-9
 
Bohuslav Machek, Marie Dolejší, 1992. Dravec Mattoni aneb Živá voda. Koniáš, 184 s.
ISBN 978-80-86948-27-0
 
Petr Zikmund, 2016. Já, Mattoni - Legenda o prodavači vody. Česká televize, 456 s. Kniha k připravovanému historickému seriálu České televize o Heinrichu Mattonim
ISBN 978-80-7404-184-6 Kniha k připravovanému historickému seriálu České televize o Heinrichu Mattonim

Externí galerie (foto / video)

10. září 2019
Lázně Kyselka a Mattoni muzeum - YouTube
6. srpna 2019
Kyselka - Roman Pánik
21. květen 2019
Lázně Kyselka - Renata Prokopová
20. února 2019
Jak náročné je vdechnout znovu život zchátralým lázním? | Karlovy Vary
1. června 2018
Markéta Janečková
18. dubna 2017
Zkázy času
18. března 2016
Mattoniho Lázně - Čeněk Malý Medvěd
13. října 2015
Lázně Kyselka 2015 - autor studie opravy krovů Mattoniho vily a Ottovy kolonády Jan Vinař - YouTube
18. květen 2015
Mattoniho Lázně - Čeněk Malý Medvěd
16. květen 2013
Čeněk Malý Medvěd
14. září 2012
takatiky.rajce.idnes.cz
29. srpna 2012
Roman Týc: Opravte lázně Kyselka (Jan Kraus & Mattoni) - Reklama na TVspoty.cz
14. března 2011
Umírající Mattoniho lázně Kyselka - YouTube
31. prosince 1928
Lázně Kyselka v roce 1928 (Gießhübl-Sauerbrunn im Jahre 1928) - YouTube
 
Muzeum Mattoni - Lázně Kyselka, Cysnews

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1873
Mattoni Heinrich
profil

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy, maricern aktualizováno: 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.