Legiobanka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Administrativa
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Na Poříčí 1046/24
110 00 Praha 1 - Nové Město
Hlavní město Praha
50° 5' 22.8'', 14° 26' 1.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Gočár Josef

Doplňující informace

Dům je řadový na hluboké parcele, k jeho čelnímu třítraktu se připojuje pravé podélné a zadní příčné jednotraktové křídlo. Dvorní prostor mezi nimi vyplňuje přízemní stavba, obsahující trojlodní halu bankovní dvorany. Celek je podsklepen, kryt převážně plochými střechami. Hl. průčelí ustupuje z ul. čáry, je pětipatrové s podkrovím, pětiosé, obložené kombinací bílého a hnědočerveného mramoru s plastikami ze šedého pískovce v rondokubistickém pojetí. Na průčelí v mohutných polopostavách skupiny legionářů od Jana Štursy, parapet 2. p. pokrývá reliéfní vlys Návrat legií Otty Gutfreunda. Novostavba ustoupila stavu na novou regulační čáru, řešení hl. fasády bylo proto aplikováno i na odhalenou zeď sousedního domu vpravo. Dvorní fasády reflektují styl hl. průčelí v potlačeném stupni, velmi bohatě se však jeho charakter uplatňuje v celém interiéru, kde architektonické členění a uměleckořemeslné práce doplňují nástěnné a nástropní ornamentální malby (zpravidla v národních barvách). Zvláště pozoruhodná je hl. hala pod prosklenou valenou klenbou trojlistého profilu, čekárna v 1.p. pod skleněnou kopulí, vestibul i obě schodiště s dvoubarevným kamenným obložením, z uměleckořemeslných prací např. ornamentální zábradlí s červeno-bílým nátěrem, mříž krbu v čekárně a četná svítidla. [2] Sousední druhá budova ve funrcionalistickém stylu je s Gočárovou budovou komunikačně propojená. Cenná je zejména dvorana se sklobetonovou klenbou bez viditelných žeber, architektonické detaily zábradlí, kování na dveřích aj. Tato budova je někdy nazývána Zlatý klas, což patrně souvisí s výzdobou ve druhém patře, s motivem tepaného klasu podle návrhu Josefa Kaplického. Součástí nové budovy se stala pasáž se známým automatem U Rozvařilů, jehož jméno navazuje na kabaretní pivnici, oblíbenou před první světovou válkou. [4]

Časová osa

2020 Používaný

Majitelem je Na Poříčí, a.s; hlavní akcionář této společnosti je Czech Property Investments, a.s., IČO: 42716161, a tam je hlavním akcionářem CPI PROPERTY GROUP
1998 Používaný

Do roku 1998 tu fungovala potrubní pošta.
1991 Stavební úpravy

Budova nazývaná běžně Legiobanka byla v letech 1991–1994 rekonstruována a v současné době je známa pod názvem Palác Archa a s jeho novější částí tvoří jeden blok. [1] Rekonstrukce proběhla dle návrhu architekta Vojtěcha Obadáka, projektová dokumentace byla zpracována pod vedením Jana Janouška a stavbu provedla firma Konstruktiva.Práce probíhaly v letech 1992 až 1994. Byly při nich zbourány nevhodné dvorní přístavby a na jejich místě vystavěna šestipatrová administrativní budova s podzemním parkovištěm.
1990 Používaný

Roku 1990 budovy zakoupila ČSOB a po rekonstrukci sloužily bankovnímu provozu.
1958 Používaný

Od 3.5 1958 je budova zapsána na seznam kulturních památek.
1948 Používaný

Roku 1948 byla Legiobanka začleněna do Státní banky československé a obě budovy sloužily k administrativním účelům.
1938 Stavební úpravy

V roce 1937 až 1938 si banka nechala přistavět v sousedství druhou budovu. Moderní dům je již ve funkcionalistickém stylu architekta Františka Marka, který ji s Gočárovou budovou vhodně propojil.
1938 Stavební úpravy

V roce 1937 až 1938 si banka nechala přistavět v sousedství druhou budovu moderní dům již ve funkcionalistickém stylu architekta Františka Marka, který ji s Gočárovou budovou vhodně propojil. Druhou funkcionalistickou budovu vystavěla firma Lanna a. s. a Dr. Skorkovský.
1921 Používaný

Byla navržena architektem Josefem Gočárem a vystavěna v letech 1921–1923 ve slohu, který se označuje jako České art deco, národní styl, národní dekorativismus, obloučkový kubismus, rondokubismus nebo třetí kubistický styl, někdy prostě jako "styl Legiobanky" podle této budovy [1]. Na výzdobě průčelí se podíleli O. Gutfreund, jehož vlys Návrat legií podpírají čtyři mohutné plastiky skup. legionářů od J. Štursy, interier navrhl Fr. Kysela [2] .Stavbu provedla firma Troníček a firma Nekvasil. V suterénu objektu pak vznikla také koncertní síň, později přeměněná na divadelní sál, ve kterém hrával
1920 Zaniklý

Pivovar U Bucků je zbořen a na jeho místě se začíná stavět Legiobanka.
1919 Používaný

V r. 1914 až 1919 se zde vařilo pro pivovar ,,U Bachorů” v Žitné ul. Mladina zde uvařená byla ve voznicích dopravována do pivovaru ,,U Bachorů”, kde zakvášena a dále zpracována. V těchto letech „U Bucků” se výroba piva pohybovala přibližně kolem 9000 hl, a to až do roku 1916. V tomto roce majitelem pivovaru byli Buňatová, Jírová a dědici. Nájemcem a sládkem se stal T. Vršínský. Za válečných let činil kontingent pivovaru, vypočítaný na základě průměru předválečné výroby 90.010 hl. V roce 1920 byla výroba zastavena a téhož roku pivovar byl prodán
1816 Používaný

Na místě současné budovy stával pivovar U Bucků . Je zachycen na mapě z roku 1816.
1679 Používaný


Vdova po Jiřím Donátovi Anna, odkázala dům řeholi Voršilek a ta prodala jej za 1350 zlatých roku 1679 Františku Liebmannov
1628 Používaný

Manželka Vojtěcha Koutského z Jenštejna Kateřina, která byla emigrantkou, a její matka Anna, vdova po Dr. Huberovi, prodaly nákladnický dům ,,někdy Syktorských”, potom „Huberovských”, roku 1628 za 2.100 zlatých Jiřímu Donátovi.
1611 Používaný

Daniea Pichelberger z Pichelbergu, oku 1611 prodal pivovar Vojtěchu Koutskému z Jenštejna.
1611 Používaný

Daniea Pichelberger z Pichelbergu, oku 1611 prodal pivovar Vojtěchu Koutskému z Jenštejna.
1605 Používaný

David Matěi Žitavský z Dromsdorfu, prodal dům roku 1605 lékaři Dr. Adamovi Huberovi z Rýznpachu. Po něm dostal se do rukou Daniela Pichelbergera z Pichelbergu.
1599 Používaný

Hynek Bořek z Dohalic prodal nákladnický dům s pivovarem roku 1599 Davidu Matěji Žitavskému z Dromsdorfu
1380 Vznik

Roku 1380 vlastnil dům sladovník Ondřej Kasaný, po něm soukeník Jílek, pak Franěk ze Želenec. Později říkali tomuto domu „Syktorský pivovar ” podle rodiny Syktorů (Marty a Václava). [3]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman (Petr Zeman) Spoluautoři: maricern, Monika W. aktualizováno: 10. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.