Cukrovar Čelechovice na Hané

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Potravinářský
Stav: Zaniklý
Adresa mapa
Cukrovarská 40
79816 Čelechovice na Hané
Prostějov
49° 30' 58.6'', 17° 5' 29.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: ARMEX Oil, s.r.o. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

2017 - na místě stále zůstává cihlový komín bývalého cukrovaru. Původně se uvažovalo o tom, že k zemi půjde i on. Postupem času se záměr změnil. „Komín je ve velmi špatném stavu, ale jednáme se statiky o možnosti jeho záchrany. Jestliže bude jeho zachování vůbec technicky proveditelné, bude poměrně finančně náročné. Ale snaha tu je,“ uvedl již dříve Jaroslav Stránský, jednatel společnosti Armex Invest.

2016 - proběhla demolice zchátralého cukrovaru. Cukrovar vlastní společnost Armex Oil., která zde plánuje udělat přečerpávací stanici paliva, v areálu je totiž po předchozím vlastníkovi jedna z největších nádrží na Moravě. Právě dobrý stav nádrže byl pro firmu rozhodující, jen musí instalovat novou technologii. V areálu je navíc i stejně velká záchytná nádrž, která je pojistkou v případě havárie. Firmu zajímají pouze nádrže a stav kolejí, ostatní nechá zdemolovat. Profitovat by z oživení areálu měla i obec. Existuje smlouva mezi firmou a obcí ve které je uvedeno, že by obec měla dostat nějaké pozemky na stavbu točny pro autobusy a pro osazení zelení. Firma by pak měla přispívat i na kulturní a sportovní život v obci, 

2012 - Areál cukrovaru vlastní společnost KM PRONA, která pro něj hledá kupce. O areál má zájem společnost Armex Oil, která za něj zaplatí 28 milionů korun.

1982 - cukrovar v Čelechovicích na Hané byl zrušen. Poslední řepná kampaň se uskutečnila na podzim roku 1981.

1973 - promítání filmů v kinosále bylo ukončeno a kinosál uzavřen.

1964 - kinosál cukrovaru byl přebudován na širokoúhlé promítání a znovu otevřen v květnu 1966.

1963 - 4. července došlo k dalšímu požáru cukrovaru. Byla zničena střecha a značně poškozeno strojní zařízení. Škoda činila asi jeden a půl milionu korun. Cukrovar se opravoval a teprve v roce 1965 byl uveden opět do provozu.

1960 - cukrovar byl začleněn do podniku Jihomoravské cukrovary se sídlem v Uherském Hradišti.

1958 - cukrovar se v poválečné době také podílel na různých kulturních akcích v obci, například pořádáním Benátských nocí na rybnících, promítáním filmů apod. Nejprve byly promítány filmy pro místní občany třikrát týdně v 1. patře budovy cukrovaru a v roce 1958 byl otevřen moderní kinosál s balkonem. Při slavnostním otevření 27. března vystoupil v estrádě brněnský umělec Ruda Stolař.

1951 - od odchodu ing. Klácela v roce 1951 se v cukrovaru vystřídala řada ředitelů (Zemánek, Oral, Záruba, Bujnoch, Nešpor, Coufal a Hájek). 20. června 1951 byl cukrovar začleněn do podniku Severomoravské cukrovary se sídlem v Olomouci

1948 - 31. března 1948 byla Akciová společnost rolnického cukrovaru v Čelechovicích dána samostatně pod národní správu a 3. června 1948 byl cukrovar znárodněn. Ředitelem byl jmenován ing. Jan Klácel, náměstkem ředitele Evžen Mayer. 

1945 - po válce proběhla první řepná kampaň na podzim 1945. Na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945 byl cukrovar společně s drahanovickým cukrovarem pod národní správou, výměrem ministerstva výživy ze dne 1946 byla zrušena fúze s Drahanovicemi

1941 - v době německé okupace došlo v tomto roce spojením s drahanovickým cukrovarem k utvoření nové akciové společnosti. Poslední řepná kampaň v době okupace byla v Čelechovicích v roce 1941, potom se cukrovka v Čelechovicích jen přijímala a zpracovávala se do roku 1945 jen v Drahanovicích.

1913 - od tohoto roku, až do roku 1923 docházelo k dalšímu zvelebování cukrovaru. Na pozemku dříve zvaném „Chmelnice“ se vybudovaly moderní řepné splavy, v roce 1922 usazovací nádrže na bahno nového typu. Dalšími rekonstrukcemi, uskutečňovanými zejména po vzniku samostatného státu v roce 1918, se zvyšovala denní kapacita na 10 000 q cukrovky. Mimo výstavby budovy cukrovaru byla v roce 1910 postavena budova pro sezónní dělníky a zaměstnance – „Kostivárna“ vedle již dříve postavené budovy, kterou cukrovar původně kdysi využíval k přepalování kostí při výrobě spodia, potřebného k odbarvování cukerné šťávy. V roce 1923 byly na pozemku „Pod hrází“ postaveny budovy č. 225 a č. 226 s byty pro úředníky a dělníky cukrovaru. K cukrovaru patřila také ekonomie s hospodářskými budovami v objektu cukrovaru a se 117 ha vlastních pozemků. V letech 1913 – 1914 byly postaveny na konci vesnice po pravé straně silnice směrem na Stařechovice nové hospodářské budovy. Cukrovar, zejména zásluhou předsedy správní rady Josefa Havránka, velmi pozitivně ovlivňoval veškeré dění v obci.

1905 - cukrovar bohužel 9. února vyhořel. Hlasy z Hané v čísle 18 z 12. února 1905 o požáru napsaly, že bylo úplné bezvětří a cukrovar hořel vzhůru jako svíčka. Ohrožen jiskrami byl jen sousední statek předsedy cukrovaru p. Josefa Havránky. K požáru se sjelo 15 hasičských stříkaček. První zahájil činnost cukrovarský hasičský sbor a za několik minut přijeli hasiči ze Studence a ze Smržic. Noviny doslova píší: „Sbor tovární, studenecký a smržický mohou obhájení to zanésti do knihy svých dějin písmem zlatým“. Dále bylo uvedeno, že vyhořelo vše až na administrativní budovu, byty úředníků, skladiště cukru, mědikoveckou dílnu, kotelnu a stáje. Hlasy z Hané 17. února 1905 uváděly, že ještě týden po požáru částečně hořely zásoby melasy. Za velmi krátkou dobu byl ale cukrovar znovu postaven, rozšířen a moderně vybaven. Začal pracovat již 11. října 1905! Cukrovar koupil grunt č. 41 od Josefa Havránka a chalupu č. 42 od František Kláska. Z gruntu byly postaveny kanceláře a byt pro předsedu správní rady, z chalupy byty pro úředníky, stáje, hospodářské budovy a v zahradách objektu bylo postaveno skladiště na cukr. Cukrovar dále koupil od obce plochy z obecních trávníků, které ležely za objekty gruntu č. 41 a chalupy č. 42. Vznikl tak na svou dobu moderní závod, který mohl zpracovat denně 8 500 q cukrovky oproti dřívějším 6 000 q.

1901 - na podzim tohoto roku se zpracovávala cukrovka na účet nových majitelů. První roky byly těžké a ztrátové, třetím rokem nastal obrat k lepšímu. 

1899 - koncem 19. století byla majitelem cukrovaru vídeňská bankovní firma J. N. Műller von Aichtolz a Co. ve Vídni. Rolníci z Čelechovic a okolních obcí nelibě nesli, že cizí majitelé, kteří se nechali v závodě zastupovat většinou německy mluvícím úřednictvem, těží z jejich práce. Prozíravější rolníci svolali v roce 1900 do Slatinic schůzi, na které jednali o postavení vlastních cukrovarů. Jeden měl být v Kostelci na Hané a druhý v Příkazech nebo Těšeticích. Protože ale majitel cukrovaru v Čelechovicích byl ochoten cukrovar prodat, upustili rolníci od novostavby a roku 1901 jej koupili za 1 440 544 korun a vznikla „Akciová společnost rolnického cukrovaru v Čelechovicích“. Předtím byly svolány další schůze (do Kostelce na Hané), byly zvoleny příslušné výbory a započalo se s upisováním akcií. Předsedou užšího výboru, který měl na starosti přímé provádění celé akce, byl zvolen Josef Havránek, rolník a starosta z Čelechovic na Hané. Později byl zvolen i prvním předsedou správní rady. Podobně se vyvíjela situace v Drahanovicích a postupně i v dalších cukrovarech na Moravě.

1898 - byla provedena další rekonstrukce cukrovaru. Zejména byly vybudované a moderně upravené řepníky a přeloženy kanály na dopravu řepy.

1888 - cukrovar patřil akciové společnosti Aug. César, V. Zappezauer a Dr. Haas, která měla do roku 1898 sídlo v Brně a potom ve Vídni. Čelechovický cukrovar se dále rozšiřoval a modernizoval. V roce 1896 byly zakoupeny chalupy č. 36, 38 a 39, které stály za branou po levé straně směrem k řepníkům.

1883 - cukrovar byl vybaven elektrickým osvětlením.

1879 - technologické zařízení cukrovaru bylo postupně modernizováno. V tomto roce byly instalovány difuzéry.

1868 - aby se cukrovar vyhnul ztrátám, které vyplývaly z konkurenčních cen řepy, musel si cukrovar vypěstovat určité množství vlastní řepy. Z toho důvodu převzal roku 1868 následník zřizovatele cukrovaru, hrabě Moritz Saint Genois d´Anneaucourt, do nájmu lichtensteinské dvory ve Stichovicích, Kostelci, Krumsíně a Plumlově. Poslední dva dvory předal cukrovar podnájemníkům a po smrti hraběte Moritze (v roce 1886) byla nájemní smlouva pro stichovický a kostelecký dvůr v roce 1889 zrušena.

1840 - první řepná kampaň byla zahájena v březnu tohoto roku a skončila v květnu. Bylo zpracováno 35 000 vídeňských centů (19 000 q) řepy a vytěženo jen 4,5% cukru. Hrabě Filip de Saint Genois vlastnil málo pozemků, potřebných pro takto založený podnik. Vrchnost vyzvala sedláky a chalupníky okolních vesnic (Čelechovic, Olšan, Hablova, Duban, Bystročic, Štětovic, Stichovic, Třebčína, Vojnic, Ústína a Černovíra), aby pěstovali řepu a nejlepším pěstitelům udělila čestné odměny. Podle zprávy v německém dvojtýdeníku „Moravia“ v Brně dostal první cenu 4 zlaté dukáty František Havránek z Čelechovic.

1839 - stavba cukrovaru tehdejším majitelem čelechovického panství, hrabětem Filipem Ludvíkem de Saint Genois, na místě bývalého pivovaru. Vnitřní zařízení cukrovaru instalovali angličtí odborníci. Byl to po cukrovaru v Hluchově nejstarší cukrovar na Moravě.

1686 - první písemné zmínky o pivovaru na místě budoucího cukrovaru. Dále je zmíněn v listině z roku 1694, kde je psáno o zdejším sládkovi. Další písemné zmínky se dochovaly z let 1756 a 1789, kdy byl pivovar zrušen.

Časová osa

1/2018 Zaniklý

Náhled galerie

Články

3. října 2016
Obří sklad paliv v centru Čelechovic přešel o prázdninách do zkušebního provozu
21. března 2016
Čelechovický cukrovar je dnes již minulostí
25. března 2015
Cukrovar půjde k zemi, v Čelechovicích bude sklad paliva
7. února 2014
Místo cukrovaru v Čelechovicích na Hané mají vzniknout rodinné domy
10. října 2012
Zpustlý cukrovar v Čelechovicích je na prodej
10. dubna 2009
Cukrovar v Čelechovicích dále chátrá

Knihy

Externí galerie (foto / video)

7. ledna 2018
Budovy po lidech
28. března 2016
kafelanka.cz
16. března 2013
cvl24.rajce.idnes.cz
7. března 2013
Opuštěné Stavby
 
Mizející památky - Továrny - Kategorie: Cukrovar Čelechovice
Autor externí galerie: Katty

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
ARMEX Oil, s.r.o.

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 7. ledna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.