Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Velichov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

36301 Velichov
Karlovy Vary
50° 17' 9.9'', 13° 0' 40.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Velichov (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v současné podobě uskutečnil J. Peter z Kadaně podle plánů architekta Ludvíka Láblera v letech 1895–1896. Jednolodní stavba s vysokou věží v jihozápadním průčelí a s odsazeným pravoúhlým presbytářem je vybudována ve vznosných neogotických formách. Loď je prolomena čtveřicí vysokých hrotitých oken s ušlechtilými kružbami, presbytář obsahuje na každé straně po dvojici obdobných oken. V meziokenních intervalech jsou přisazeny opěrné pilíře, v nároží presbytáře situované šikmo. Věž je prolomena mohutným vstupním portálem se štítem obsahujícím původně kraby a zakončeným vrcholovou kytkou. Nad portálem bylo otevřeno velké trojdílné okno s bohatou kružbou. K věži se na západní straně přimyká trojboká kaple zastřešená zvalbenou stříškou a z opačné východní strany těleso schodiště vedoucí do patra věže a do podkroví lodi, v přízemí hranolové a v patře přerůstající do válcové věžičky zastřešené kuželovou střechou. Horní patra velké věže jsou osvětlena úzkými střílnovými okny a v nejvyšším patře dvojicí hrotitých oken. Věž je zastřešena vysokou stanovou střechou. K severovýchodnímu koutu lodi a presbytáře je vložena obdélná sakristie osvětlená dvojicí hrotitých oken. V ose podélného průčelí sakristie je vysazen vysoký stupňovitý štít s nikou doplněnou vimperkem, ve které stojí na profilované konzole plastika korunované Panny Marie s palmovou ratolestí v rukou. [1] Z interiéru se zachovalo jen několik snímků původního stavu a pak už jen značně narušená prázdná budova. Přežila kamenná socha nad jedním z vchodů. Historik Eugen Linke ji uvádí mylně jako sv. Ludmilu – podle Antona Gnirse jde však o sv. Koronu, u nás málo známou světici, která žila ve druhém století v Egyptě nebo Sýrii a jako šestnáctiletá dívka podstoupila mučednickou smrt za to, že nechtěla obětovat pohanským bohům. [4]

Časová osa

2021 Stavební úpravy

V roce 2021 půjde na opravu střechy a stropu kostela 800.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. [6]
12/2020 Stavební úpravy

Obec nyní dokončuje opravu střechy obecního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jeho rekonstrukci radnice před časem zahájila i přesto, že většina vybavení se nenávratně ztratila. Vedení obce předpokládá, že památkový objekt začne jako obnovené regionální společenské centrum sloužit do deseti let. [7]
2014 Stavební úpravy

V roce 2014 bylo přistoupeno k obnově interiérů a přípravě rekonstrukce částečně zříceného kazetové stropu. [5]
2012 Stavební úpravy

V roce 2012 byly díky sbírce mezi německými rodáky obce restaurátorkou Monikou Zborníkovou Vintrovou z Písku obnoveny vitrážové výplně dvou hrotitých oken. Vyspravena byla poškozená plechová krytina střechy, provedeno odvodnění objektu. [5]
2010 Stavební úpravy

Roku 2010 byla nově zasíťována okna kostela, aby nedocházelo k další devastaci vitrážových výplní. [5]
7/2009 Prázdný

Od 14.7.2009 má kostel památkovou ochranu. [1]
2008 Prázdný

Římskokatolická farnost v Ostrově převedla kostel do majetku obce Velichov. [3]. Po dlouholetém jednání byl v srpnu roku 2008 zdevastovaný kostel převeden z majetku Římskokatolické farnosti v Ostrově do vlastnictví obce Velichov. Obec následně zakoupila i pozemky v okolí kostela. Obec plánuje v interiéru objektu po jeho obnově zřídit muzejní expozici středního Poohří, prostor pro příležitostné společenské akce a zachovat objekt částečně k pastoračním účelům. [5]
2007 Prázdný

Během silné vichřice v létě roku 2007 byla poškozena plechová střecha kostela. [5]
2001 Prázdný

Na počátku 21. století se již kostel nacházel ve velmi zdevastovaném až havarijním stavu. Dne 15. srpna se před zavřeným kostelem koná za účasti německých rodáků slavnostní polní bohoslužba. [5]
1990 Prázdný

Později zatékalo do interiérů, což následně způsobilo částečné zřícení dřevěného kazetového stropu. Kostel byl opakovaně vykraden a vnitřní zařízení zdevastováno. Výplně oken byly poškozeny vandaly. Varhany a další části zachovalého vnitřního zařízení byly poté převezeny do jiných kostelů, grotta se sochou Panny Marie byla postavena v kostele sv. Michaela Archanděla v Ostrově. Interiér objektu zůstal zcela prázdný. Následně byl kostel uzavřen a zazděna většina vchodů, aby bylo zamezeno dalšímu poškozování objektu. [5] (letopočet je pouhý odhad)
1983 Prázdný

Ještě v osmdesátých letech 20. století byla střecha kostela nově pokryta plechovou krytinou, zakryty však byly původní svody a voda stékala po zdech kostela. Technický stav objektu se tak dále zhoršil, zdivo napadly plísně a dřevokazné houby. [5] (letopočet je pouhý odhad)
1970 Prázdný

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Ještě v polovině šedesátých let 20. století byl interiér kostel v zachovalém stavu. V důsledku nedostatečné údržby však kostel postupně zcela zchátral. [5]
1897 Používaný

Dne 22. května 1897 byl poté nový farní kostel Nanebevzetí Panny Marie slavnostně vysvěcen. [5]
1895 Vznik

Neogotický kostel byl postaven v letech 1895–1896 podle plánů architekta Ludvíka Láblera na místě staršího kostela. Jedná se o jednolodní podélnou stavbu s vysokou věží v jihozápadním průčelí a s odsazeným pravoúhlým presbytářem. [1]
Původní gotický kostel přestavovaný renesančně i později v baroku byl poprvé zmíněn v roce 1384. V r. 1889 byl prohlášen za zchátralý a na jaře 1895 zbořen. [2]

Články

17. prosince 2020
Obec Velichov dokončuje opravu střechy obecního kostela | Karlovy Vary
[7]
25. června 2009
Z kostela by se mohlo stát muzeum Poohří - Karlovarský deník
[3]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

24. března 2020
Obec Velichov

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 25. listopadu 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.