Dvůr Kalec

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Hospodářský dvůr
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Kalec 1
33165 Žihle
Plzeň-sever
50° 1' 16.9'', 13° 19' 42.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2013 Stavební úpravy

Po smrti hospodařícího Ivana Brčka pak pozůstalí prodali v roce 2013 dvůr Kalec s polnostmi rodině Waltera Schmalgeho z Německa. [1]
1989 Stavební úpravy

Po roce 1989 získali dědicové manželů Brčkových dvůr Kalec s polnostmi v restitucích zpět a začali zde znovu hospodařit. Budovy dvora byly částečně opraveny. [1]
1987 Prázdný

Od roku 1987 patřil Kalec ke Státnímu statku Žihle. [1] Už v této době se ale dvůr zanedbanou údržbou dostal do katastrofálního stavu. [2]
1975 Používaný

Státní statek Kralovice se roku 1975 stal odštěpným závodem Velkovýkrmen Praha. [1] Dvůr byl v důsledku zanedbané údržby v horším a horším stavu.
1948 Používaný

V rámci revize první pozemkové reformy pak revizní komise na ministerstvu zemědělství svým usnesením ze dne 18. března 1948 statek Kalec manželům Brčkovým zestátnila. Ještě v témže roce emigrovala celá rodina Brčkova do Venezuely. Dvůr Kalec spolu s Velkou Černou Hatí se stal jedním z hospodářství Státního statku Kralovice. [1]
1934 Používaný

V roce 1934 koupil dvůr Kalec s polnostmi plzeňský stavitel Ing. Dr. Jaroslav Brček s manželkou Janou. [1]
1933 Používaný

V roce 1933 získalo dvůr Kalec ve veřejné dražbě Hospodářské družstvo v Plzni. [1]
1932 Používaný

Začátkem roku 1932 byli manželé Josef a Štěpánka Přichystalovi zapsáni do pozemkové knihy jako vlastníci s omezenými vlastnickými právy. [1]
1919 Používaný

Po provedení první pozemkové reformy z roku 1919 získal dvůr Kalec s polnostmi do pronájmu na 12 let Josef Přichystal z Plzně. [1]
1830 Používaný

Po dělení panství Lažanských v roce 1830 byl Kalec připojen k rabštejnské části. Po zrušení robotní povinnosti ves zřejmě zcela zanikla. [1]
1805 Používaný

V letech 1805–28 byla ve dvoře továrna na sukno. [1]
1787 Používaný

Od náboženského fondu roku 1787 koupil dvůr Prokop Lažanský z Bukové a ten jej připojil k panství manětínskému. [1]
1785 Používaný

Po zrušení kláštera Josefem II. roku 1785 přešel Kalec jako celé plaské panství do správy náboženského fondu. [1]
1769 Stavební úpravy

Za opata Fortunáta Hartmanna byl dvůr v roce 1769 opravován. [1]
1710 Stavební úpravy

Opat Evžen Tyttl nechal v letech 1710–16 vystavil nový barokní dvůr s kaplí sv. Markéty, pravděpodobně na místě zemanské tvrzi. Dvůr vyniká unikátní půdorysnou koncepcí deltoidu a na jeho realizaci se podílel významný klášterní stavitel M. O. Kondel. Pozemky zdejších osadníků připojil k novému dvoru, samotné osadníky nechal na dvoře. Poblíž brány byl postaven ještě podlouhlý ovčín, v současnosti dávno zaniklý. [1]
1641 Používaný

K roku 1641 se rolníci trápili se Švédy. Po válce bylo ve vsi 8 usedlostí. [1]
1639 Používaný

Za třicetileté války byl Kalec roku 1639 vypleněn husary. [1]
1623 Používaný

Svatbou s Barborou Šanovcovou získal Kalec Adam Ferdinand Údrčský z Údrče, který ale později hlasoval pro zvolení Fridricha Falckého za českého krále. Přestože Adam F. Údrčský během stavovského povstání zemřel, byl po Bílé hoře v roce 1623 odsouzen ke ztrátě majetku. Přestože poručníci jeho dcery a právoplatné dědičky Benigny Kateřiny proti rozhodnutí protestovali, císař Ferdinand II. ves s poplužním dvorem a mlýnem daroval plaskému klášteru. [1]
1234 Vznik

Ves byla poprvé připomínána roku 1234, kdy byla v držení bratrů Oldřicha, Bedřicha, Holšťálka a Menharta z Kalce. Kalec byl ve 14. století v držení drobných feudálů, někdy byl i rozdělen, mezi majiteli byl v roce 1346 uváděn i plaský klášter, na počátku 15. století patřil krátce Janovi z Rabštejna. Za husitských válek získali Kalec vladykové ze Šanova. K roku 1543 je poprvé připomínána tvrz, když ji Viktorin Šanovec nechává vložit do obnovených zemských desek. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

6. října 2018
Autor externí galerie: Rendy

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy aktualizováno: 21. listopadu 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.