kostel Nejsvětější Trojice - Andělská Hora

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Andělská Hora 185
364 71 Bochov
Karlovy Vary
50° 12' 1.6'', 12° 57' 29.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Andělská Hora (IČ 00575976) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Původně poutní, později hřbitovní kostel, stojí uprostřed hřbitova trojúhelníkového půdorysu o stranách téměř 70 m dlouhých, se vstupy na skosených hranách. Souběžně se zdmi hřbitovními probíhají 15 m dlouhé zdi kostela, při němž bylo použito trojúhelníkového půdorysu jako symbolu Nejsvětější Trojice. [1]

Časová osa

7/2006 Používaný

Dne 8. července 2006 proběhlo otevření obnoveného kostela pro veřejnost. Kostel dnes slouží jako kulturní a společenské centrum, je zde provozována obřadní síň a výstavní prostor. [3]
2004 V rekonstrukci

V letech 2004-2005 proběhla nákladná a rozsáhlá rekonstrukce zchátralého kostela pod dohledem Národního památkového ústavu Plzeň a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve výši 23 milionů Kč. [3]
1991 Prázdný

Objekt zchátralého kostela Nejsvětější Trojice přešel do majetku obce Andělská Hora. Obec se od počátku snažila o záchranu objektu, z důvodu nedostatku financí však prováděla během let pouze drobné udržovací práce v celkové hodnotě necelé tři miliony korun. [3]
1983 Prázdný

Byl zrušen neudržovaný hřbitov u kostela, ostatky obětí pochodu smrti exhumovány a přeneseny do Karlových Varů. [3]
1970 V rekonstrukci

Během sedmdesátých let 20. století byla provedena částečná oprava exteriéru i interiéru kostela, ve kterém bylo plánováno zřídit turistické informační středisko. [3]
1960 Prázdný

Počátkem šedesátých let 20. století byl areál včetně kostela volně přístupný a podléhal nájezdům vandalů. Většina vnitřního zařízení kostela byla zničena nebo poškozena včetně unikátního trojbokého oltáře, byla poškozena střecha objektu a stropem začalo zatékat, následně se zřítila část stropní fresky. [3]
1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958 (č. ÚSKP 14720/4-722). [1]
1948 Prázdný

Po zrušení hřbitova v roce 1946 přestal být kostel udržován a postupně chátral. [3]
1905 V rekonstrukci

Původní, tehdy již z větší části zničená nástropní freska od Josefa Kramolína byla překryta malbou drážďanského malíře Josefa Zimmermanna. Během snášení fresky byly tři části původní výmalby na fabionech tehdy zachráněny díky přítomnosti kameníka Petra Wolfa staršího a část fresky zavěšena na stěně za varhanami. [3]
1784 Prázdný

Dne 9. srpna 1783 došlo nařízením císaře Josefa II. k rušení řeholních řádů a trinitáři museli z Andělské Hory odejít. Poutní kostel byl poté opuštěn a postupně chátral. Na počátku 19. století byl kostel vyloupen a z interiéru byly odcizeny votivní předměty z drahých kovů. V době před rokem 1842 byl prostor mezi kostelem Nejsvětější Trojice a obvodovou zdí areálu přeměn na obecní hřbitov [3]
1783 Používaný

Strop kostela nově vymalován freskou Nejsvětější Trojice v podobě výjevu Uctívání sv. Kříže od českého malíře Josefa Kramolína. [3]
1753 Používaný

Kostel dostal od hraběte Ludwiga Hartiga, pána na zámku ve Stružné, skvostné varhany. [2]
1712 Používaný

Kostel byl slavnostně vysvěcen. [3]
1698 Vznik

Areál kostela Nejsvětější Trojice je složen z kostela, ohradní zdi a dvou kaplí. Kostel i celý areál byl postaven v letech 1698 až 1712 na trojúhelníkovitém půdorysu architektem Giovanni Battistou Alliprandim v raně barokním slohu. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

29. března 2020
Obec Andělská Hora

Mapa

Autor karty maricern (Marie Černohorská) Spoluautoři: Monika W. aktualizováno: 1. dubna 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.