Hanácká kasárna

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Kasárna
Stav: K záchraně
Cena: dohodou
památkový katalog
Adresa mapa
1. máje 803/1
779 00 Olomouc
Olomouc
49° 35' 48.6'', 17° 15' 29.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (IČ 69797111) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Objekt Hanáckých kasáren tvoří čtyřkřídlová budova na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím, která je situovaná do zářezu. Budova je pětipodlažní. Z pohledu ulice.1. máje jsou viditelná tři nadzemní podlaží, další dvě podlaží jsou podzemní a k nim přiléhá již zmíněný větrací tunel. Dispozičně jsou křídla tvořena dvěma trakty s chodbou situovanou do nádvoří. Vnitřní schodiště jsou dvoukřídlá, valeně zaklenutá, pouze věž je přístupná po točitém schodišti. Chodby a místnosti jsou zaklenuty valenýmiklenbami. Střecha je sedlová. Fasády jsou hladké, horizontálně členěny dvojitými kordónovými římsami. Fasáda do ulice. 1 máje jezvýrazněna zubořezem a středním rizalitem s plastikami dvou lvů nesoucích kartuš. Okna jsou posazena na průběžnou římsu a v třetím patře zvýrazněna mohutnými nadokenními římsami, posazenými na konzolkách tvaru jednoduchého trojúhelníku.

Budova kasáren se nachází v zastavěné části historického jádra Olomouce na území vymezeném ulicemi1.máje, Koželužská, Hanáckého pluku a Pekární. Stavba č.p. 803 je památkově chráněný objekt (nemovitá kulturní památka), který je známý jako „Hanácká kasárna“. Užitná plocha budovy přesahuje 19000 m2. Jde o významný urbanistický prvek a ukázku klasicistníhovojenského stavitelství s ojedinělou stavební i armádní historií. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti. V současné době je pozemek s objektem Hanáckých kasáren ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Časová osa

4/2021 K záchraně

ÚZSVM v současnosti připravuje prodej areálu, který v loňském roce schválila vláda. Prodej formou výběrového řízení s elektronickou aukcí je plánován na červen tohoto roku. Cílem ÚZSVM je pro tento jedinečný areál najít nového majitele, který by mu vdechl nový život a našel pro něj smysluplné využití. [3] Videoprezentace k prodeji kasáren je dostupná zde: https://www.youtube.com/watch?v=lXx2uo_JDTg
8/2020 Prázdný

ÚZSVM sepisuje podklady pro prodej kasáren, projednat je musí vláda. Padá tak i dřívější plán, kdy stát chtěl kasárna přestavět na „superúřad“ pro pobočky svých institucí z různých částí Olomouce.
ÚZSVM navrhl prodej Hanáckých kasáren z důvodu enormních nákladů na nezbytnou rekonstrukci. Převýšily by i stavbu nového administrativního centra. [1]
2017 Prázdný

ÚZSVM převzal na základě usnesení vlády památkově chráněný objekt v roce 2017. Až do předání objektu do správy ÚZSVM s ním hospodařilo Ministerstvo obrany. Stavba je ve velmi dobrém technickém stavu i díky vybudovanému unikátnímu podzemnímu tunelu, který vede okolo jejího jižního průčelí a zajišťuje dostatečné větrání i podzemní část budovy.
2013 Prázdný

Do roku 2013 využívána armádou, od stejného roku prázdná.
1844 Vznik

Vojenská kasárna postavená v letech 1838 - 1844 v centru Olomouce. Vynikající ukázka vojenského stavitelství. [2] V souvislosti s válkami o tzv. rakouské dědictví byla z rozkazu Marie Terezie ve městě Olomouc vybudována tehdy moderní bastionová polygonní pevnost s množstvím redut a předsunutých pevnůstek, včetně korunní hradby, ale nejstarší vojenská nemocnice byla situována mimo tento systém v Klášterním Hradisku. Právě s ohledem na její lokaci vně pevnosti, bylo později císařem Ferdinandem I. rozhodnuto o vybudování záložní vojenské nemocnice uvnitř města pro případ jeho obléhání.

Články

19. srpna 2020
Ani Středoevropské forum, ani úřad. Obří olomoucká kasárna čeká prodej - iDNES.cz
[1]
19. prosince 2019
Plánů na využitá je spousta
31. října 2013
Hanácká kasárna v centru Olomouce armáda už nechce - Olomoucký deník

Knihy

Externí galerie (foto / video)

4. květen 2021
Hanácká kasárna v Olomouci - YouTube
Autor externí galerie: ÚZSVM

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

15. dubna 2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mapa

Autor karty markaspar Spoluautoři: Rendy, ÚZSVM, Monika W. aktualizováno: 4. květen 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.