Vilemínin dvůr, Kyselka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zdravotnictví
Stav: Stavební úpravy
Adresa mapa
Kyselka 47
36272 Kyselka
Karlovy Vary
50° 15' 35.6'', 13° 0' 2.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Z architektonického hlediska je hodnotný zejména exteriér s tektonickým členěním, střední lodžií a majestátní věžicí s bání. Hodnotná je ovšem i vnitřní dispozice se schodišťovou halou a světlíkem, procházejícím až do podkroví s dvojicí litinových sloupů, čerpající z předloh lázeňských hotelů ve Francii (např. Aix-les-Bains, Vichy). Křížné uspořádání traktů s vložením koupelen ke každému z pokojů je na svou dobu značně pokrokové.

Trasy

Po stopách Mattoniho

Heinrich Mattoni stál za zrodem jedné z nejslavnějších značek minerálních vod. Zahájil…

Časová osa

1/2019 Stavební úpravy

Vila Vilemína má novou břidlicovou střechu, má vydržet ař tři staletí. [3]
10/2018 Stavební úpravy

Do finále spěje rekonstrukce střechy jednoho z objektů někdejších lázní v Kyselce. Do konce listopadu by měla být hotová břidlicová krytina věžní části domu Vilemína. [4]
11/2016 Stavební úpravy

Práce na zhotovení kopie lamelového krovu věže vily, dokončovací práce v interiéru krovu a příprava na osazení břidličné krytiny včetně pasířských prvků. Souběžně provádíme truhlářskou obnovu původních špaletových oken včetně profilací. [5]
11/2015 Stavební úpravy

Na vilu Vilemínu v Kyselce se už vrací obnovená kopule.Zchátralé lázně v Kyselce už několik let s dalšími spolupracovníky zachraňuje tým obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Na rekonstrukci vily Vilemína letos získali dotaci 900 tisíc korun z programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. [6]
6/2015 Stavební úpravy

Specialista na umělecko-řemeslné prvky Michal Konáš také provádí průzkum barevnosti fasády a jednotlivých ozdobných prvků. V zadní části věže už od střešní římsy až dolů kompletně obnovili vápenné a stírané štukové omítky. Restaurování štuků provádí Oldřich Prchal, umělecký štukatér z Kadaně. [7]
10/2014 Stavební úpravy

Novorenesanční vilu Vilemínu stojící v řadě domů u silnice v Kyselce znovu ozdobí báň. Při obnově památky pojmenované po manželce Heinricha Mattoniho pomohou staré plány a historické fotografie. Do zimy by měla báň věže památky dostat lamelový krov a později i originální krytinu s tříbarevnou břidlicí. Vše záleží na statice zdí a pevnosti cihel zdiva věže.[32] Řemeslníci začli vyrábět krov pro vilu Vilemínu. [8]
2013 Stavební úpravy

Dne 6. března 2013 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj provedl "Vklad práva do katastru nemovitostí" na obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka. Ta od té doby bojuje o záchranu objektu. Bylo zahájeno vyřezání náletových dřevin od paty objektu a v okolí objektu, odkopání terénu od paty domu a odvedení povrchových vod od základové spáry, odvodňovací strouhy, vyklizení objektu od stavebních sutí, od komunálního odpadu, provizorní výdřeva a podchycení konstrukcí balkonu, provizorní zastřešení balkonu, provizorní výdřeva a podchycení konstrukcí v objektu a mnoho dalšího. [2]
2007 Prázdný

Kopule Vily Vilémína se zřítila. [7]
1884 Stavební úpravy

V letech 1884-1885 byla budova přestavěná, snad podle plánů karlovarského stavitele Emanuela Grimma, na velký Lázeňský dům. Později byl objekt přezván podle manželky Heinricha Mattoniho na Vilemínin dvůr. K němu přiléhala Nakládací budova, kde se bedny s minerálkou nakládaly na vagóny. Přízemí bylo i nadále vyhrazeno pro provoz stáčírny minerální vody. Kromě balneoprovozu zde byla Lázeňská kancelář a pošta. Nabízelo se zde i ubytování lázeňským hostům. [2]
1882 Vznik

Předpokládaný rok výstavby Vilemínky a následný stavební vývoj lze odvodit pouze přibližně na základě analýzy dochovaných vedut a dobové fotodokumentace. Na místě dnešní Vilemínky stával původně objekt skladů. Postaven byl kolem roku 1882, v těsném napojení na budovu Švýcarského domu. Mezi roky 1881-1882 je na tomto místě zachycena na první fotografii Kyselky budova terasovitě posazená na skalnatém výběžku, zastřešená pultovými střechami. Sloužila jako pomocné skladiště. [1]

Články

13. ledna 2019
VIDEO: Nová střecha vily Vilemína v Kyselce přečká aspoň tři staletí
[3]
19. října 2018
VIDEO: Vilemína obléká břidlicovou střechu, záchrana Kyselky pokračuje
[4]
22. listopadu 2015
VIDEO: Na vilu Vilemínu v Kyselce se už vrací obnovená kopule
[6]
12. června 2015
Vilu Vilemína v Kyselce oživují umělecké štuky, vrátí se na ni kopule
[7]
20. října 2014
Vilemína dostane krov, krásní i jiné části zchátralých lázní Kyselka
[8]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Významné společnosti

17. dubna 2019
RICHTER - Pizarras - střešní břidlice
profil
E-mail: info@bridlice.cz
Telefon: 602544547
WEB: https://www.bridlice.cz/

https://www.facebook.com/bridlice.cz/posts/368436863758777

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) aktualizováno: 14. srpna 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.