Pohřební kaple sv. Anny, Ostrov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Používaný
Adresa mapa
Staroměstská
36301 Ostrov
Karlovy Vary
50° 18' 16.3'', 12° 56' 4.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Ostrov (IČ 00254843) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. [2] Kaple je postavená na půdorysu osmiúhelníku. [1] Pod kaplí je dvoukomorová krypta, do které byli pohřbíváni zemřelí příslušníci sasko-lauenburského rodu. (info leták Ostrovské poklady, vyd. Město Ostrov). Raně barokní centrální mohutná cihlová kaple na osmibokém půdorysu, v podzemní části vyzděná z lomového kamene, završená kopií barokní helmice v podobě nízké osmiboké báně s dvoupatrovou lucernou a cibulovitou vížkou s pozlacenou makovicí a křížem na vrcholu, krytou pásy měděného plechu. Hlavní vstup do kaple, prolomený ve východní stěně kaple, obrácené směrem k městu, je opatřen kamenným portálem s trojúhelníkovým rozeklaným frontonem, v němž býval osazen sasko-lauenburský rodový znak. Interiér kaple osmibokého půdorysu je završen vzepjatou osmidílnou klášterní klenbou vytvářející dojem hraněné kupole se symbolikou osmicípé hvězdy s okulem ve vrcholu. Styk klenebních kápí původně zdobila štuková žebra lemovaná lištou s vejcovcem. Klenba byla vynesena mohutnými, dovnitř vtaženými koutovými pilíři. Okna kaple jsou zasklena šesti a osmibokými tabulkami. [3]

Časová osa

9/2007 Používaný

Slavnostní otevření obnoveného areálu se konalo 29. září 2007. Po obnově slouží bývalá pohřební kaple jako výstavní prostora se stálou expozicí věnovanou baroknímu stavitelství a tehdejším významným majitelům ostrovského panství vévodům sasko-lauenburským a markrabatům bádenským. Vystaven je zde rovněž unikátní model historické podoby ostrovské zámecké zahrady. [3]
2006 Stavební úpravy

V letech 2006-2007 následně přistoupilo město Ostrov jako vlastník objektu k celkové rekonstrukci zdevastované pohřební kaple sv. Anny celkovým nákladem kolem 150 milionů korun v souvislosti s obnovou bývalého klášterního areálu v rámci projektu Historický Ostrov za přispění z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši přibližně 100 milionů korun. Projektovou dokumentaci obnovy kaple zpracovala architektonická kancelář Arch 99 Karlovy Vary. Během rekonstrukce byla podle dobové ikonografie obnovena rovněž báňovitá střecha kaple. [3]
1990 Prázdný

Na počátku devadesátých let 20. století byla již kaple v havarijním stavu, nad zcela obnaženou cihlovou klenbou bylo tehdy na náklady Spolku přátel města Ostrova pořízeno provizorní zastřešení lepenkovou střechou. [3]
1964 Prázdný

V únoru 1964 byla bývalá pohřební kaple sv. Anny zapsána na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 10785/4-990 v rámci areálu bývalého piaristického kláštera v Ostrově. [3]
1950 Prázdný

Od 50. do 90. let 20. století byl klášter s kaplemi státním majetkem v užívání Čsl. lidové armády. [2] Všechny kaple i klášterní kostel byly devastovány.
1943 Prázdný

Rakev s kostmi došla klidu až do roku 1943. Slečna Anna Maria Renner, která prováděla inventarizaci markraběcího bádenského archivu, pobývala letní prázdniny v Ostrově. Rozhodla se prozkoumat také kosti vévodských zemřelých. V srpnu sestry otevřely obě hrobky. Zúčastnění otevřeli kovovou rakev a prohlíželi kosti. Rakev byla téměř plná. Sestry přes kosti položily bílý závoj. Slečna Dr Renner pořídila přesný popis kostí. Hrobka bylo opět uzavřena. (Z neuveřejněného rukopisu Ostrovské kostely a kaple – Alfred Wolf /1898 – 1970/). Dnes jsou všechny krypty v klášterním kostele prázdné. [1]
1922 Prázdný

Zpustlý stav hrobky trval až do roku 1922-23, kdy sestry daly hrobku do pořádku. Koupily kovovou rakev, posbíraly kosti a uložily všechno do hrobky klášterního kostela. Posbíraly i všechno ostatní a hrobka byla vyklizena. (Z neuveřejněného rukopisu Ostrovské kostely a kaple – Alfred Wolf /1898 – 1970/). [1]
1896 Prázdný

Když v letech 1896 až 1897 přijely do kláštera sestry křesťanské lásky, hrobka již byla vypleněná. Rakve ukradeny a ostatky vévodských zemřelých pohozeny na zemi. (Z neuveřejněného rukopisu Ostrovské kostely a kaple – Alfred Wolf /1898 – 1970/). [1]
1877 Prázdný

Po definitivním zrušení gymnázia v roce 1876 a odchodu piaristů následujícího roku 1877 pohřební kaple opět chátrala. [3]
1864 Používaný

V roce 1864 nechala velkovévodkyně Maria Antonia Toskánská provést nutné úpravy poničené pohřební kaple včetně opravy střechy. Tehdy byl zrušen přímý vstup do kaple přes visutou lávku z klášterního kostela. Dne 2. listopadu 1864 byla obnovená pohřební kaple sv. Anny znovu vysvěcena. [3]
1852 Prázdný

Po zrušení piaristického kláštera v roce 1852 byl v areálu zřízen vojenský špitál. Někdy v této době byla pohřební kaple vykradena. [3]
1839 Stavební úpravy

V roce 1839 byla kaple opravována, nebyla však poté dlouho používána. [3]
1811 Stavební úpravy

Roku 1811 byla báň kaple nahrazena nízkou šindelovou stanovou střechou s jednoduchou lucernou. [3]
1802 Prázdný

V době sekularizace byla roku 1802 pohřební kaple odsvěcena. [3]
1734 Používaný

V kapli se pohřbívalo až do r. 1734. [1]
11/1665 Používaný

20.listopadu 1665 vévoda Julius Jindřich zemřel a podle svého posledního přání byl v sasko-lauenburské pohřební kapli uložen. Mše za zemřelého měla být sloužena každý pátek, neodvolatelně po věčné časy. (info leták Posvátný okrsek, vyd. Město Ostrov)
9/1663 Používaný

Kaple byla slavnostně vysvěcena 16.9.1663 za účasti pražského arcibiskupa Arnošta Harracha, tepelského opata a mnoha dalších duchovních a světských představitelů. (info leták Posvátný okrsek, vyd. Město Ostrov)
4/1644 Vznik

Na původně odlehlém místě za městem položil 20.4.1644 vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský základní kámen k vybudování pohřební kaple. (info leták Ostrovské poklady, vyd. Město Ostrov)

Články

7. září 2015
obnova kaple sv. Anny v Ostrově -NPU

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

24. dubna 2020
Město Ostrov

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 11. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.