Piaristický klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie v Ostrově

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Staroměstská 141
36301 Ostrov
Karlovy Vary
50° 18' 17.2'', 12° 56' 6.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Raně barokní areál piaristického kláštera, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. [2] Jednolodní raně barokní klášterní kostel jezuitského typu na obdélném půdorysu s bočními kaplemi a s neodděleným pravoúhlým presbytářem krytý sedlovou střechou s pálenou krytinou. Střídmě řešené pětiosé vstupní jihovýchodní průčelí kostela s mělkým vystouplým trojosým rizalitem, členěné lizénovými rámci, je prolomeno jednoduchým obdélným kamenným portálem vchodu s uchy a rozeklaným frontonem nad ním s obdélným, segmentem zakončeným okénkem uprostřed. Postranní osy jsou v přízemí zdobeny jednoduchými úzkými, polokruhově zakončenými nikami. Vchod kostela je přístupný mohutným rozšiřujícím se představeným schodištěm o jedenácti kamenných stupních na půlkruhovém půdorysu. Vnitřní prostor lodi kostela je zaklenut valenou klenbou s třemi páry trojúhelných nestyčných lunet na pásech, vybíhajících z mohutných vnitřních pilířů, s částečně zachovalou štukovou výzdobou. Presbytář je zaklenut stejnou klenbou jako loď kostela s jedním párem trojúhelných lunet. Ve východní části lodi je situována dvoupatrová kruchta, rovné horní patro je zděné s plným vyzděným zábradlím, podklenuté velenou klenbou s lunetami, vynesenou na pásech, vybíhajících z mohutných vnitřních pilířů. Mezi oblouky je vloženo dřevěné spodní patro kruchty s plným, ve středu mírně obloukově vystouplým zábradlím, je vyneseno na dřevěných hranolových pilířích. Mezi vtaženými pilíři lodi jsou umístěny úzké boční empory s dřevěnými balustrádovými zábradlími, přístupné z horní kruchty. [4]

Časová osa

2008 Používaný

Dnes je v klášterním kostele umístěna expozice Církevního umění západního Krušnohoří. Konají se v něm koncerty klasické i moderní hudby a v neposlední řadě slouží jako obřadní síň pro svatby, předávání vysvědčení nebo jiné mimořádné události. [1]
2005 Stavební úpravy

V letech 2001 - 2005 byl celý konvent citlivě zrekonstruován na městské byty. (info leták Ostrovské poklady, vyd. Město Ostrov). Nad vstupem do koleje je umístěn štukový znak řádu piaristů.
2001 Stavební úpravy

V letech 2001-2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce zchátralého areálu. [1]
5/1958 Prázdný

Dne 3. května 1958 byl bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 10785/4-990 v rámci areálu bývalého piaristického kláštera v Ostrově. [1]
1953 Prázdný

Roku 1953 byl zkonfiskovaný areál bývalého kláštera převeden do správy československé armády a osazen vojenskou posádkou. Celý areál spolu s kostelem byl poté zcela zdevastován. Vnitřní zařízení kostela bylo zničeno či rozkradeno, zachovány zůstaly pouze kostry původních oltářů. [4]
1950 Prázdný

Od 50. do 90. let 20. století byl klášter s kostelem a kaplemi státním majetkem v užívání Čsl. lidové armády. [2] Všechny kaple i klášterní kostel byly devastovány.
1945 Prázdný

Po vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války byl bývalý klášterní areál spolu s kostelem Sestrám křesťanské lásky zabaven a převeden do majetku státu. [4]
1916 Používaný

Ve věži kostela bývaly zavěšeny původně čtyři zvony, tři z nich byly v průběhu první světové války roku 1916 zrekvírovány na válečné účely. Zachován zůstal pouze prostřední zvon sv. Anna z roku 1673 od pražského zvonaře Nikolause Löwa, který byl však v roce 1989 přenesen do věže farního kostela sv. Michaela Archanděla. [4]
1897 Používaný

V roce 1897 koupily areál bývalého kláštera Sestry křesťanské lásky, německý katolický řád s mateřským domem v Paderbornu, které si zde zřídily dívčí penzionát a celý areál postupně opravovaly. V roce 1897 opravoval zdejší varhany chebský varhanář Martin Zaus. [4]
1877 Prázdný

Definitivní zrušení gymnázia však nastalo teprve v roce 1876 a následujícího roku 1877 piaristé z Ostrova odešli. [4]
1852 Používaný

Po zrušení kláštera roku 1852 byl v areálu zřízen vojenský špitál. [3]
1680 Používaný

V 80. letech 17. století následovala úprava velké klášterní zahrady. (info leták Posvátný okrsek, vyd. Město Ostrov)
1674 Používaný

Slavnostní vysvěcení dokončeného klášterního kostela spolu s konventem poté proběhlo dne 16. září 1674 za přítomnosti arcibiskupa pražského Mathiase Ferdinanda Sobka z Bielenberka. [4]
1671 Používaný

Po smrti Anny Magdaleny Sasko-lauenburské v roce 1668 dokončil stavbu konventu spolu s přilehlým klášterním kostelem do roku 1671 syn Julius František Sasko-Lauenburský. Již v roce 1670 však sídlilo v prostorách piaristické koleje dvanáct řeholníků. V letech 1672-1674 byly poté ještě prováděny dokončovací práce. [3]
1670 Používaný

V presbytáři býval postaven raně barokní portálový hlavní oltář Zvěstování Panny Marie z let 1670-1673 od sochaře Martina Möckela z Ostrova. Ve středu oltáře býval vsazen oltářní obraz Zvěstování Panny Marie, který byl do Ostrova přivezen v roce 1654 z kostela v Büchenu u Lauenburgu v Sasko-Lauenbursku a od roku 1666 umístěn v nově vystavěné pohřební kapli sv. Anny. Kromě hlavního oltáře bývalo v interiéru kostela situováno dalších šest postranních oltářů. [4]
1666 Vznik

Raně barokní klášterní kostel Zvěstování Panny Marie s piaristickým konventem nechala vystavět v letech 1666-1673 vévodkyně Anna Magdalena Sasko-lauenburská na jihozápadním okraji města Ostrov (Schlackenwerth). [1] Zakládací listina kláštera je datována ke dni 6. května 1666. Ještě téhož roku přišli do Ostrova na pozvání vévodkyně první tři otcové piaristé, kteří zde měli zřídit školu pro chlapce z širokého okolí. [3]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Dáša aktualizováno: 11. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.