Kaple sv. Floriána, Ostrov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Staroměstská
36301 Ostrov
Karlovy Vary
50° 18' 15.2'', 12° 56' 5.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Ostrov (IČ 00254843) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Centrální hranolová stavba na čtvercovém půdorysu se zkosenými nárožími je zastřešena bání s lucernou a s dvouramenným křížem na vrcholu. Fasáda je členěna zdvojeným pilastrovým řádem s lisénovými rámci. Interiér je členěn u zkosených nároží dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi. Vstupní východní průčelí kaple je prolomeno obdélným, segmentem zakončeným vchodem s pískovcovým portálem s plastickým půlkruhovým orámováním, vynesenou římsou s profilovanými hlavicemi a nasazeným prolomeným frontonem s vloženou zdobenou plastickou kartuší s částečně zachovaným zakládacím nápisem s chronogramem na rok 1691: „arx Slacuverdensis exusta est urbe Manete“. V ose nad portálem vchodu je vyvedena plastická datace „1914-1918“ a nad ní prolomeno velké půlkruhové okno se zdobeným ostěním v omítce. Kupole nese nástropní fresku znázorňující Vraždění betlémských neviňátek z doby kolem roku 1692 od italského malíře Paola Manniho. Dramatické výjevy po dolním obvodu kopule pokračují postavami andělů, kteří odnášejí duše dětí a podávají jim palmové ratolesti, symboly mučednictví. Celý výjev vrcholí v lucerně zobrazením svaté Trojice. Vnitřní stěny kaple jsou členěny bohatou sloupovou architekturou na zkosených nárožích, tvořenou dvojicí představěných polosloupů s kompozitními hlavicemi s nikou uprostřed. Dnes je na závěrové vnitřní stěně kaple umístěn velký jednoduchý dřevěný kříž a nad ním skleněná nápisová věnovací deska s nápisem: „Památce českých a německých obyvatel Ostrovska a všech, kteří zde trpěli z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů v průběhu dvacátého století.“ Na bočních stěnách kaple jsou zavěšeny další skleněné nápisové desky s texty, které vypracovala skupina odborníků ve spolupráci s propagační komisí města Ostrova. V prosklených pultech u stěn jsou umístěny drobné reliéfní plastiky 14. zastavení křížové cesty od akademického sochaře Jaroslava Šlezingera, který byl v letech 1951 až 1955 z politických důvodů internován ve vykmanovském táboře nucených prací. Reliéfy vytvořil těsně před svou smrtí tajně během práce na sousoší nad průčelím Domu kultury z let 1954-1955. [1, 2] Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. [3]

Časová osa

2007 Používaný

V roce 2007 byla obnovená kaple znovu slavnostně vysvěcena. [2]
2006 Stavební úpravy

V letech 2006 - 2007 přistoupil nový vlastník v rámci obnovy zdevastovaného klášterního okrsku, probíhající od roku 2005, k celkové rekonstrukci kaple sv. Floriána a její přeměně na památník obětem násilí na Ostrovsku. Pietní místo připomíná padlé z obou světových válek, vězně koncentračního tábora v ostrovském zámku, deportované německé antifašisty i romské a židovské obyvatele, válečné zajatce, uprchlíky, oběti divokého odsunu i politické vězně z komunistických táborů nucených prací. [2]
2001 Prázdný

V roce 2001 byl bývalý klášterní areál převeden z majetku armády do vlastnictví města Ostrova. [2]
5/1958 Prázdný

3. května 1958 byla kaple sv. Floriána zapsána na státní seznam kulturních památek spolu s klášterem piaristů s kostelem Zvěstování Panny Marie a kaplí Panny Marie Einsiedelnské. [2]
1953 Prázdný

Po odsunu německého obyvatelstva byl v roce 1953 zkonfiskovaný areál převeden do správy československé armády. Kaple, která poté sloužila opět jako skladiště, přestala být spolu s dalšími stavbami bývalého klášterního okrsku udržována a postupně chátrala. [2]
1933 Stavební úpravy

V roce 1933 byla renovována jako památník obětem první světové války. [1]
1893 Prázdný

Následně byla ve zdevastované kapli až do roku 1910 uskladněna klášterní knihovna a mobiliář ze zrušené piaristické koleje (piaristé odešli v r. 1877). Poté opuštěná a neudržovaná kaple postupně chátrala. [2]
1793 Prázdný

V letech 1793-1852 kaple sloužila jako sýpka a skladiště. [1]
1788 Prázdný

Po uzavření kaple cca roku 1788 byl oltář přenesen do klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. [2]
1744 Používaný

Obnovení oltáře s oltářním obrazem sv. Floriána na náklady města Ostrov v roce 1744. [2]
1692 Vznik

Kapli nechala po požáru zámku vystavět markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská v r. 1692. Kaple byla zasvěcena ochránci před ohněm svatému Floriánovi. Dokončena byla v r. 1693. (info leták Posvátný okrsek, vyd. Město Ostrov)

Články

Knihy

 
Zeman Lubomír, 2001. Dějiny města Ostrova. Triality o.p.s.
ISBN 80-902786-8-X

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

25. dubna 2020
Město Ostrov

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 11. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.