Zámek Ostrov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Jáchymovská 1
36301 Ostrov
Karlovy Vary
50° 18' 10.2'', 12° 56' 27.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Ostrov (IČ 00254843) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav a přestaveb, prováděných velkovévody Toskánskými v průběhu 19. a 20. století. [1]. Znak císařského orla v kartuši, umístěný ve frontonu hlavního vstupu, pochází z doby, kdy majiteli byli velkovévodové Toskánští. Vstupní portál, dokončený roku 1690, je dílem ostrovského sochaře Martina Möckela. [2] Léta neudržovaný zámek se v roce 2012 dočkal kompletní rekonstrukce. 

Časová osa

2014 Používaný

Po rekonstrukci se v roce 2014 zámek stal sídlem městského úřadu a zároveň turistickým a kulturním centrem města. V přízemí a v podkroví jsou umístěny expozice o hornictví a historii rodu Šliků. (info leták Ostrovské poklady - Zámecký areál, vyd. Město Ostrov). Přístupná je také Dvorana s expozicí porcelánu a různými výstavami.
2012 Stavební úpravy

V roce 2012 byla zahájena celková rekonstrukce zámku.
9/2011 Prázdný

Střední průmyslová škola se přestěhovala do nově vybudovaného objektu, kde byla 1. září 2011 zahájena výuka. Zámek zůstal prázdný.
9/1961 Používaný

V r. 1961 byla do zámku umístěna Střední průmyslová škola strojnická. [5]
5/1958 Používaný

Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
9/1957 Používaný

V září 1957 bylo do zámku také umístěno (asi jenom na jeden školní rok) několik tříd 1. stupně 1. ZDŠ, která měla nedostatek míst a muselo se v ní přistoupit ke směnnému vyučování.
1948 Používaný

V r. 1948 Jáchymovské doly zámek adaptovaly na svou ubytovnu a podnikové učiliště. Byly zde také umístěny projekční kanceláře a závodní kuchyně. [5]
1946 Používaný

Zámek dostal do užívání národní podnik Jáchymovské doly. [5]
5/1945 Prázdný

9. května 1945 jednotky SS vyklidily zámek a prchaly na západ. [5]
12/1944 Prázdný

24. prosince 1944 zámek vyhořel. [5]
1943 Používaný

Na podzim 1943 na zámek bylo dopraveno několik desítek vězňů různých národností. [5]
3/1939 Používaný

Ostrovský zámek se 5. března 1939 změnil v pobočku koncentračního tábora Flossenbürg, podřízenou velitelství SS v Karlových Varech. Byl to první koncentrační tábor na našem území. Táborem prošlo asi 800 věznů (čeští antifašisté ze západních Čech). Asi po půl roce byl tábor zrušen. Po vypuknutí II. světové války zde bylo vojenské skladiště uniforem SS. [5]
1918 Používaný

Po r. 1918 byly rozsáhlé prostory ostrovského zámku využity jako sídlo české školy, poštovního úřadu, lesní správy a také zde byl dislokován menší vojenský útvar československé armády. [4]
1809 Používaný

Roku 1809 přešlo ostrovské panství do majetku toskánských velkovévodů. [3]. Ferdinand III. velkovévoda toskánský, bratr císaře Františka I., v r. 1811 převzal ostrovské panství. [5]
1705 Používaný

Markrabata bádenská přesídlila z Ostrova do Rastattu (dnes SRN). [5]
1691 Stavební úpravy

Po požáru roku 1691 byl šlikovský zámek upraven jako vedlejší zámecké křídlo. [2]
1690 Používaný

R. 1689 připadlo ostrovské panství bádenskému markraběti Ludwigovi Vilhelmovi, který byl manželem Franzisky Sibylly Augusty, dcery Julia Františka Sasko-lauenburského, a teprve za jeho vlády byla počátkem 90. let 17. století výstavba zámku dokončena (fasády, okenní ostění, portály, výzdoba interiérů). [4] Vstupní portál zámku vytvořil „ostrovský sochař“, kameník Martin Möckl roku 1690. [1]
1685 Stavební úpravy

V letech 1685 - 1690 nechal vévoda Julius František Sasko-Lauenburský před původním šlikovským zámkem přistavět zámek nový - tzv. Lauenburský. Na výstavbě zámku se podíleli významní stavitelé Abrahám Leuthner, Kryštof Dientzenhofer a Giulio Broggi. [1]
1640 Stavební úpravy

(letopočet pouze cca). Ve 30. a 40. letech 17. století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou sasko-lauenburským. (info leták Ostrovské poklady - Zámecký areál, vyd. Město Ostrov)
1500 Vznik

(letopočet vzniku je pouze cca). Starší sídlo (patrně hrad) zatím neznámého původu nechal na přelomu 15. a 16. století Kašpar Šlik přestavět na renesanční zámek, který se stal rodovou rezidencí ostrovské větve hrabat Šliků. (info leták Ostrovské poklady - Zámecký areál, vyd. Město Ostrov)

Články

Knihy

 
Zeman Lubomír, 2001. Dějiny města Ostrova. Triality o.p.s.
ISBN 80-902786-8-X
[5]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

26. dubna 2020
Město Ostrov

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 11. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.