Palác Princů - Městská knihovna Ostrov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Palác
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Zámecký park 224
36301 Ostrov
Karlovy Vary
50° 18' 7.5'', 12° 56' 25.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Ostrov (IČ 00254843) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Palácová budova sestávala ze tří křídel. S vlastním zámkem byl Palác princů spojen komunikační chodbou v místech dnešní předstupující části fasády zámku. Bílou branou se vstupovalo na původně uzavřené nádvoří Paláce princů, [2] Nároží byla zakončena mohutnými věžicemi, původně zastřešenými zvonovitě zalamovanými valbovými střechami jako u Pohledové stěny. Ve střední ose zahradního křídla bylo situováno dvouramenné reprezentační schodiště s balustrádou a plastikami. Základní plochy fasády pokrývalo, stejně jako vlastní zámek a Pohledovou stěnu, iluzivně malované cihelné zdivo. Před zahradním průčelím s monumentálním schodištěm byl obnoven "vodní parter". V objektu jsou zachovány valené klenby nad místnostmi v přízemí [3] V Paláci princů bylo obytné apartmá markraběte a markraběnky. V přízemí se nacházely dvě velké koupelny - lázeň pro pána a paní domu, v patře a ve věžích pak byly obytné pokoje. Stěny zdobil štuk, táflování i tapety z brokátu, atlasu či kůže. V interiéru se dochovaly valené klenby a Dianina lázeň - barokní bazén s částí nástropní malby s motivem bohyně Diany. Z bohaté výzdoby zámecké zahrady z druhé poloviny 17. století se dochovala kamenná mísa fontány, která byla v roce 1998 osazena do nově vytvořené kašny na nádvoří Paláce princů. Palác princů zvítězil v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2012. [5]

Časová osa

2011 Používaný

Dnes je Palác princů sídlem Městské knihovny, je zde polyfunkční vzdělávací středisko. A také je zde umístěn archiv a kronika města, zázemí příhodné pro badatelskou činnost. Součástí areálu je prosklená Oranžerie Václava Havla, v níž však nenaleznete exotické keře ani květiny. Její sluncem prosvětlený prostor je využíván k výstavám a prezentačním účelům. [4]
2009 Stavební úpravy

V letech 2009 až 2011 prošel Palác princů rozsáhlou rekonstrukcí. [4]
9/1961 Používaný

V r. 1961 byla do zámku umístěna Střední průmyslová škola strojnická. V Paláci princů měla škola dílny. [2]
12/1944 Prázdný

24. prosince 1944 zámek vyhořel. [2]
1939 Používaný

Za války budovy zámku včetně Paláce princů zabrala německá armáda. [5]
1918 Používaný

Po vzniku republiky sídlily v budově Československé státní lesy. [5]
1859 Používaný

Teprve v r. 1859 velkovévoda Leopold II. toskánský s částí rodiny přesídlil do Ostrova. Za vlády toskánských Habsburků (do r. 1918) došlo k posledním úpavám zámeckých budov. [2]
1795 Stavební úpravy

Po požáru v roce 1795 bylo sneseno západní křídlo objektu i s komunikační chodbou, spojující Palác princů se zámkem. Tím se jeho nádvoří zcela otevřelo do prostoru parku. [3]
1789 Používaný

Ostrov přešel v r. 1789 do majetku velkovévodů z Toskány (sekundogenitura Habsbursko-lotrinského domu). Do zemských desek zapsáno až v r. 1830. [2]
1696 Používaný

Stavba byla dokončena v roce 1696 za vlády markrabat bádenských. [5]
1693 Stavební úpravy

Za markrabat bádenských v letech 1693 - 1695 probíhala přestavba Bádenského zámku tzv. Paláce princů. Stavba byla zadána dvornímu staviteli J. M. Sockhovi. [2]
1685 Vznik

Stavba Paláce princů začala za vévody Julia Františka sasko-lauenburského. (info leták Ostrovské poklady - Zámecký areál, vyd. Město Ostrov). Stavba nové zámecké budovy o jednom křídle vznikla na místě starších zahradních a hospodářských budov Bílého dvora vévody Julia Jindřicha. [2]

Články

16. dubna 2018
Palác Princů je barokní klenot. Je v něm knihovna - iDNES.cz
[5]
7. září 2011
Palác princů v Ostrově se přeměnil v knihovnu | Karlovy Vary
24. července 2011
Palác princů je historickou dominantou Ostrova - Karlovarský deník

Knihy

 
Zeman Lubomír, 2001. Dějiny města Ostrova. Triality o.p.s.
ISBN 80-902786-8-X
[2]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

27. dubna 2020
Město Ostrov

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 11. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.