Zámecký pivovar Kolín

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
- Pivovar
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Sokolská 545
28002 Kolín 2
Kolín
50° 1' 45.9'', 15° 11' 55.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Kolín (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Komplex bývalého kolínského zámeckého pivovaru (tvořící s kolínským zámkem organický, nedělitelný celek) přiléhá k historickému jádru města od západu. [1]. Rozsáhlý areál vybudovaný v místě husity zničeného dominikánského kláštera, který nahradil v 15. století hrad, upravený později na zámek. V 17. století zde vzniklo purkrabství a také pivovar, který se do 19. století rozrostl do celého areálu. Mimořádně hodnotná památka jak z vývojového, tak i z architektonického a urbanistického hlediska. Pohledová dominanta města. [4]

Časová osa

2011 Prázdný

V současné době je objekt kolínského pivovaru větším dílem v žalostném stavu a bez jasné vize do budoucna. V části areálu jsou kanceláře MÚ. Jediným provozem, který v objektu přečkal, je firma Ing. Pavel Pánek - Zámecká sladovna v Kolíně. [1]
2007 Prázdný

V roce 2007 došlo ke zbourání objetku spilky. V následujícím roce bylo odstraněno celé patro objektu ječných půd a ponechání pouze sklepů vystupujících nad okolní terén. [1]
2001 Stavební úpravy

Byla opravena fasáda bývalé administrativní budovy a přilehlé pozdně gotické brány původního předhradí. Následujícího roku dostala novou fasádu i budova bývalé zámecké restaurace. V r. 2003 proběhla oprava severního a východního křídla zámku pro potřeby městského úřadu. [1]
1997 Prázdný

V letech 1997 - 1999 byla opravena střecha sladovny a bývalé varny. [1]
1990 Prázdný

Po r. 1989 objekt pivovaru přešel do majetku města Kolína, nepodařilo se ale najít vhodné využití. Během 90. let v objektu proběhlo několik drobných oprav i závažných demolicí. [1]
1/1988 Prázdný

K 1. lednu 1988 byl kolínský pivovar zrušen. V provozu zůstala jen sladovna. [1]
1984 Používaný

V roce 1984 bylo vyrobeno jen 882 t sladu a 62 416 hl piva. Výroba v dalších letech byla ztrátová.[1]
1968 Používaný

Od konce 60. let 20. století následoval výrazný pokles produkce. V r. 1968 zde ještě bylo vyrobeno 2 343 tun sladu, 105 208 hl piva a 41 170 hl nealkoholických nápojů. [1]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 23. 11. 1987. Předmětem ochrany je zámek (S, Z a V křídlo), pivovar (sladovna s varnou), sklepy spilky (s novostavbou inkubátoru), sklepy Ječných půd, tzv. purkrabství, západní brána, brána mezi spilkou a inkubátorem, ohradní a tarasní zdi a pozemky vymezeného areálu. [4]
4/1958 Používaný

Kolínský pivovar se stal součástí národního (později koncernového) podniku Středočeské pivovary se sídlem ve Velkých Popovicích. [1]
1948 Používaný

V roce 1948 byl pivovar znárodněn. Až do roku 1958 fungoval jako Polabské pivovary, národní podnik, Kolín. [3]
1947 Používaný

Hranici 50 000 hektolitrů pivovar překonal těsně před znárodněním v r. 1947. [1]
1913 Používaný

Ve výrobním roce 1912/1913 přesáhl výstav poprvé hranici čtyřiceti tisíc hektolitrů. [1]
1898 Používaný

V r. 1898 se vnuk Fr. Horského Adolf Richter rozhodl převést zámecký pivovar na nově vzniklou akciovou společnost (Akciová společnost zámecký pivovar v Kolíně). [1]
1877 Používaný

Po smrti Františka Horského zdědilo majetek jeho příbuzenstvo. [1]
11/1874 Používaný

Koncem roku 1874 se Horskému podařilo získat sládka plzeňského měšťanského pivovaru Viléma Bayera. [1]
1873 Používaný

Po přestavbách v roce 1872 a novém technickém vybavení pivovar na jaře 1873 opět zahájil výrobu. Výstav v tomto roce je uveden 15 552 hl. [1; 2]
4/1865 Stavební úpravy

Bylo vydáno stavební povolení na stavbu chladného hospodářství (sklepa, lednice, spilky a chladicího štoku) jihozápadně od zámeckého paláce (v r. 1940 objekt přestavěn, v r. 2007 zbourán). [1]
9/1863 Stavební úpravy

Fr. Horský získal povolení k vystavění rozsáhlých pivních sklepů a nad nimi zámecké restaurace (dnes Dům dětí a mládeže). [1]
1862 Používaný

Zanedbaný a zadlužený kolínský velkostatek koupil František Horský, který se zde rozhodl vybudovat vzorné hospodářství. [1]
1844 Stavební úpravy

Velkým zásahem do objektu pivovaru na severní straně hospodářského komplexu byla výstavba železniční tratě v letech 1843 - 1845. Část budovy musela být zbourána a došlo k přestavbě pivovaru. [1]
1826 Používaný

Kolínské panství od dvorské komory odkoupil Václav Veith. [1]
1733 Používaný

V Tereziánském katastru je uveden pivovar s produkcí v přepočtu asi 3 249 hektolitrů ročně. [1]
1695 Používaný

Instalována nová varní pánev. [1]
1690 Používaný

Vybudován nový vodovod přivádějící vodu do pivovaru ze studny ve dvoře. [1]
1655 Stavební úpravy

Pravděpodobně došlo k přestavbě pivovaru. Slad z kolínského pivovaru se v polovině 17. století vyvážel do Prahy a do poděbradského zámeckého pivovaru. [1]
1621 Používaný

Pivovar je uveden v podrobnějším inventáři panství z r. 1621. [1]
1589 Používaný

Další zpráva o pivovaru uvedena ve stručném ocenění panství. [1]
1531 Používaný

První zpráva o kolínském zámeckém pivovaru je v inventáři kolínského zámku, který byl sepsán 19. května 1531 v souvislosti s předáním komorního panství do zástavního držení nejvyššímu hofmistru Vojtěchu z Pernštejna. Inventář popisuje samostatně věci nacházející se ve spilce, pivovaře a sladovně. [1]
1517 Vznik

Pravděpodobný vznik zámeckého pivovaru. [2]

Články

Knihy

 
Pejša, Jaroslav - Starec, Milan, 2011. Historické pivovary Kolínska. ČVUT - VCPD FA
ISBN 978-80-01-04782-8
[1]
 
Likovský Zbyněk, 2005. České pivovary 1869 – 1900. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-86576-14-0
[2]
 
Likovský Zbyněk, 2006. Pivovary československého území 1900 - 1948. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-86576-21-3
 
Likovský Zbyněk, 2008. Pivovary českých zemí 1948 - 1989. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 978-80-86576-31-2
[3]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

8. květen 2020
Město Kolín

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Urbex-Joker aktualizováno: 17. března 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.