Panský pivovar v Údolí u Nových Hradů

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Potravinářský
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Údolí u Nových Hradů 26
37401 Trhové Sviny
České Budějovice
48° 47' 13.1'', 14° 46' 19.8''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Ing. Ferdinand Stasek (IČ 17049440) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Původně renesanční pivovar založený roku 1592 Petrem Vokem z Rožmberka, později upravovaný. Průčelí hlavní patrové budovy má propracovaný manýristický etážový štít členěný pilastry, římsami a nikami. [2]. Hlavní budova, původem renesanční, je jednopatrová a v přízemí členěná řadou středem vedených podpěrných pilířů vynášejících křížovou klenbu. V zadní partii humna jsou vedle sebe uloženy dva máčecí štoky. Za humnem je vyhloubený starý sklep s lednicí. Do tělesa sladovny je dále uložen hvozd zvláštní konstrukce a u nás nebývalého typu s kruhovým bubnem kaloriferů. Varna je již nověji upravovaná a přestropená. Nová spilka za ní se vyznačuje vysokým prostorem děleným železným sloupovím, nesoucím plackovitou klenbu zpevněnou klenebními pásy. Sklepy jsou sklenuty valeně. Lednice, spilečná i sklepní, mají klenby svedené do ocelových traverz s obloučkovitou výplní. [1]

Časová osa

2014 Používaný

Nápis na budově hlásá, že tady působí firma SKLOFORM a.s. Ta patří současnému majiteli údolského pivovaru Ferdinandu Staskovi, který je také vlastníkem třeboňského pivovaru Regent,
2010 V rekonstrukci

Kromě probíhajících rekonstrukčních prací slouží některé pivovarské objekty jako sklad piva a prodejna s nápoji. [1]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 31. 12. 1963.
1946 Používaný

Po II. světové válce byl pivovar využíván zemědělským podnikem, jenž jej přivedl na samý pokraj rozpadu. [1]
1927 Používaný

V r. 1927 se majitelem stal Jan Nepomuk Schwarzenberg, který pivovar zavřel. Následně byl změněn na sklad třeboňského piva. [1]
1903 Používaný

Výrobní rok 1902/1903 byl posledním rokem, kdy výstav přesáhl 12 000 hektolitrů piva. Později se pohybobval už jenom mezi 7 - 9 tisíci hl. Ve 20. letech 20. století byl výstav pouze mezi 2 - 3 tisíci hl, v posledním roce činnosti to bylo 4 523 hektolitrů. [3]
1891 V rekonstrukci

K poslední úpravě a přestavbě pivovaru došlo v roce 1891. Týkala se hlavně přechodu na strojní provoz. [1]
1874 Používaný

V roce 1874 pivovar vystavil 12 786 hektolitrů piva, což bylo na dlouhá desetiletí nejvíc. [3]
1869 V rekonstrukci

Ve 2. pol. 19. st. k původnímu pivovaru přibylo rozsáhlé boční křídlo s novou varnou a dílem chladicího štoku v navazující budově, která byla zakončena objektem nové spilky s vlastní lednicí. V původním pivovaře byl vytvořen prostor pro sladovnu s přízemním humnem, ke které přibyl do věžovité podoby a nad střechu vytažený dvojlískový hvozd. Přední díl starého pivovaru se stal obytným místem pro kancelář. Dále bylo k novému křídlu přistavěno povrchové sklepní hospodářství s centrální lednicí. [1] (letopočet je pouze odhad)
1768 Používaný

K roku 1768 se přiznává částečné rozšíření a úprava pivovaru, řízená tehdejším pánem na Nových Hradech, Janem Nepomukem Josefem Buquoyem. [1]
1721 Používaný

V počátcích druhého desetiletí 18. století vystavoval údolský panský pivovar ročně kolem 2 700 hektolitrů piva. [1]
1620 Používaný

Po konfiskaci majetku Švamberků se novým majitelem stal Karel Bonaventura, hrabě Buquoy de Longeuval. Středem hospodářské činnosti byl i rodem Buquoyů vlastněný pivovar v novohradském Údolí, který znamenal v položkách důchodů a výnosů z panství téměř dvoutřetinový ziskový efekt. [1]
1611 Používaný

Po smtri Perta Voka v r. 1611 Nové Hrady s pivovarem v Údolí převzali Švamberkové. [1]
1592 Vznik

Za datum založení nového panského pivovaru v Údolí u Nových Hradů (Gratzen - Niederthal) na dominiích pánů z Růže je pokládán rok 1592. [1]

Články

Knihy

 
JÁKL Pavel, 2010. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, II.díl Jižní Čechy. Nakladatelství Libri
ISBN 987-80-7277-227-8
[1]
 
Likovský Zbyněk, 2005. České pivovary 1869 – 1900. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-86576-14-0
[3]
 
Likovský Zbyněk, 2006. Pivovary československého území 1900 - 1948. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
ISBN 80-86576-21-3

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

20. květen 2020
Ing. Ferdinand Stasek

Mapa

Autor karty maricern (Marie Černohorská) aktualizováno: 20. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.