Kostel sv. Markéty, Nesuchyně

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa

27007 Nesuchyně
Rakovník
50° 10' 45.9'', 13° 41' 11.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Římskokatolická farnost Rakovník (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Kostel byl postaven patrně ve dvou fázích ve 14. století. Presbytář i loď kostela pocházejí z tohoto období. Gotický charakter lodi dokazují malá lomená okna s opukovým ostěním, patrná dnes po opadání omítek. Kostel je jednolodní, s pětibokým odsazeným presbytářem, s jednou odstupňovanými opěráky. Presbytář je zaklenut polem a kápěmi křížové klenby. Klenební žebra o profilu vyžlabeného klínu dosedají na kuželovité konzoly. Na jižní straně presbytáře je sedile, završené trojlisty. Zazděné okno v ose presbytáře má zachovánu plaménkovou kružbu. Věž přistavená k západní straně lodi vznikla během barokních úprav kolem r. 1700. Ostatní, zčásti zazděná gotická okna presbytáře mají zachovaná opuková ostění. Během barokních úprav byla vlastní stavba kostela zachována, jen do lodi byla prolomena větší, jednoduchá, segmentová okna. Kostel byl vybaven i barokním mobiliářem. [3]

Časová osa

2020 Prázdný

Stavba je v současné době velmi zchátralá a veřejnosti není přístupná. [1]
11/2013 Prázdný

Kostel je v havarijním stavu. Situace je kritická, staticky narušená klenba presbytáře kostela, žebrová gotická, hrozí zřícením a její oprava není v dohledné době reálná..... Po předchozí rozsáhlé devastaci, v jejímž důsledku došlo i ke zřícení části klenby byly provedeny hlavní zajišťovací práce. Nyní po určité přestávce stavba opět pozvolna začíná chátrat, je bez využití. [2] Kostel je na seznamu ohrožených památek.
1992 Prázdný

Poté co se v r. 1992 propadla střecha, proběhly základní opravy. Kostel dostal nový krov a střechu, horní část věže byla opravena i v exteriéru. Pak se opravy zastavily. Opravu vyžaduje hlavně zpustlý interiér s klenbou presbytáře, chráněnou před zřícením jen provizorním podepřením. Průzkum zjistil i zbytky omítek s výmalbou, které vyžadují restaurátorské ošetření. [3]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 31. 12. 1965.
1948 Prázdný

Po II. světové válce kostel chátral a socialistická péče o památky vyústila koncem 80. let ve vydání demoličního výměru. K demolici naštěstí nedošlo. [3]
1878 Používaný

Varhany na kruchtě z roku 1878.
1699 Používaný

K velkým opravám kostela došlo za hraběte z Valdštejna na přelomu 17. a 18. století - roku 1697 dal sklenout sakristii, r. 1699 nechal postavit předsíň a novou barokní věž a nakonec v roce 1700 prolomit větší okna do lodi. V témže roce byly v kostele registrovány tři oltáře. [4]
1651 V rekonstrukci

Roku 1651 byla provedena první rozsáhlejší rekonstrukce kostela, hlavně lodi. Z té doby také pochází jeden zvon. [4]
1355 Vznik

Gotický kostel svaté Markéty v Nesuchyni byl postaven na místě původní starší stavby. Stál uprostřed tehdejší návsi, a to před rokem 1355, kdy byl uváděn již jako kostel farní, tím byl až do roku 1684. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

23. květen 2020
Římskokatolická farnost Rakovník

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 23. květen 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.