Klášter Louka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
Adresa mapa
Loucká 3055
67181 Znojmo
Znojmo
48° 50' 30.0'', 16° 3' 23.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Znojmo (IČ 00293881) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Loucký klášter je významná znojemská památka. Premonstrátský klášter v Louce založil český kníže Konrád II. Ota spolu se svou matkou Marií v roce 1190. Během husitských válek byl 12. listopadu 1425 vypleněn husitskými vojsky. V 18. století byla zahájena mohutná přestavba, která však nebyla dokončena, neboť byl klášter v roce 1784 zrušen během reforem Josefa II. Poté v budově sídlila továrna na zpracování tabáku, vojenská akademie a až do roku 1993 klášter sloužil jako kasárna. V současné době jeho část používá firma Znovín Znojmo pro uložení lahví s vínem, prodejnu vín, pořádání různých společenských akcí a je zde umístěno malé muzeum vinařství. Využívaná je pouze asi 1/25tina celého obrovského areálu. Většina objektu nečinně chátrá a čeká na mecenáše, který by ho zachránil.

---------------------------------------------------------------

Klášter v Loukách u Znojma založil kníže Konrád II. Ota s manželkou roku 1190. Konrád II. Ota byl údělným znojemským knížetem, který se mocenskými intrikami dostal roku 1189 na český knížecí stolec jako tehdejší nejstarší člen přemyslovského rodu. 
Poté co opevněný klášter neodolal roku 1425 nájezdu husitů, kteří jej vyplenili a vypálili, započala obnova budov s důrazem na pevnostní složku. Ve 30. až 40. letech 15. století přistavěl k areálu  kláštera opat Přibyslav pravidelný čtyřúhlý pozdně gotický hrad, který měl v době nepokojů poskytnout řeholníkům dostatečné bezpečí a ochránit klášterní majetek. 
Za opata Šebestiána Freitaga po r. 1575 byl stavebně obnoven celý klášter s konventem, kostelem i hradem. Na konci 17. století byl hrad opět upravován a severním křídlem spojen s klášterními budovami konventu. Projekty na přestavbu komplexu od významných rakouských architektů F. A. Pilgrama a J. L. Hildebrandta z poloviny 18. století se bohužel již nepodařilo v úplnosti realizovat. Stavba byla zahájena roku 1748, ale realizována však byla pouze polovina původního záměru. V roce 1784 byl klášter Josefem II. zrušen, převeden do majetku náboženského fondu a posléze utilitárně využíván jako správa panství, byty, kasárna, továrna na tabák a ženijní akademie. V roce 1827 bylo loucké panství i s objekty kláštera prodáno rodině Libenbergů. Ti si budovy nového objektu upravili na své sídlo (nazýváno tzv. Novým zámkem) a staršího hradu na správní účely (nazýván tzv. Starým zámkem). V roce 1851 byl celý komplex prodán státu. Starý zámek byl upraven na byty důstojníků a tzv. Nový zámek opět na kasárna. Armádě klášter sloužil i po 2. světové válce. Využívání armádou znamenalo pro klášter nelítostnou devastaci, ze které se areál nevzpamatoval ani po r. 1990, kdy jej armáda opustila. Od té doby je snahou nalézt pro areál bývalého premonstrátského kláštera důstojné využití a prostředky na náročnou památkovou obnovu. (zdroj Hrady.cz)

 

Časová osa

7/2017 Prázdný

Články

20. července 2008
Klášter Louka
0000-00-00 00:00:00
Znojmo má druhou národní památku: Loucký klášter

Knihy

Externí galerie (foto / video)

 
Znojmo - Premonstrátský klášter Louka

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

17. září 2017
Město Znojmo
23. července 2017
KBH PLUS spol. s r.o.

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman aktualizováno: 17. září 2017

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.