Bývalý svobodný dvůr - Hronov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Venkovský dům
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Dvorská 49
54931 Hronov 1
Náchod
50° 28' 47.4'', 16° 10' 48.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Mimořádně hodnotná stavba lidové architektury vystavěná jako pokračovatel středověké tvrze těsně po r. 1640. Má přímý vztah k historii města, autenticky dokládá charakter jeho zástavby. Jedna z nejstarších dřevěných staveb regionu. Areál bývalého svobodného dvora čp. 49 je situován na pravém břehu řeky Metuje, západně od náměstí. Dvůr má dnes přibližně tvar obráceného písmene U. Patrový dům leží na východní straně, podélně s cestou, k níž vybíhá střední výstupek roubené světničky. Po straně zaslepený vchod, k němuž se stáčí reprezentativní pavlač komorové části domu. Z předzahrádky zůstaly zachovány pouze kamenné sloupky plotu, při jižním konci domu navazuje ohradní zeď s brankou a vjezdem uzavírající prostor dvora. Paralelně s domem na západní straně parcely se nachází novodobá kolna, pod níž se však nalézá původní sklep. V zadní části se na dům napojuje patrové severní hospodářské křídlo. Západní (podélné) vstupní průčelí do dvora má po pravé straně zděný blok obytné místnosti s ustupující nadezdívkou. Blok světnice lemuje jednoduchý lisénový rám, dvoukřídlá špaletová okna, dělená do kříže, jsou ve stuhových pravoúhlých šambránách. Pozoruhodné jsou masivní asymetrické dvoukřídlé historizující dveře s trojdílným nadsvětlíkem. Jižní (štítové) průčelí s trojosým blokem světnice, se svisle laťovaným štítem, skoseným polovalbou, který je předsunut před roubenou světnici. Ve štítu čtveřice kruhových vyzírek. Východní průčelí výrazně rozčleňuje předstupující blok roubené světničky se zděnou světnicí s nadroubením po levé straně a s patrovou (v přízemí zděnou a v patře roubenou) částí s pavlačí. Severní průčelí má zděné přízemí opatřené tvrdou omítkou a srub patra je obílen, s dvojicí čtvercových okének. [1]

Časová osa

6/2020 Prázdný

Bývalý svobodný dvůr je součástí sběrného dvora města Hronov.
2009 Používaný

Původní obytný dům dnes slouží pouze jako skladiště technických služeb města Hronov. [1]
2008 V rekonstrukci

V r. 2008 proběhla oprava (obnova zabednění štítu budovy - jižní a severní strana se zachováním jednotlivých dřevěných prvků, oprava nadstřešní části komína, oprava severozápadní části střechy). [1]
4/1998 Používaný

Od r. 1998 je objekt zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [2]
1995 Používaný

V roce 1995 město Hronov celý areál svobodného dvora odkoupilo od dřívějšího Cottexu, a. s. v likvidaci. [2; 3]

1914 Používaný

Pozůstatkem původní tvrze byl tzv. pustý sklep pod stodolou, která vyhořela krátce před první světovou válkou. Sklep, do něhož si Hronovští v době válek ukládali cenné předměty, byl zčásti zrušen. V posledních desetiletích sloužil k uložení brambor pro závodní jídelnu bývalého závodu Tepna 10. [3] (letopočet je pouze cca)

1889 Používaný

Část valu a příkopu gotické tvrze byla narušena v r. 1889 při stavbě sousední přádelny bavlny, poslední zbytky byly rozvezeny počátkem 20. století. Budova svobodného dvora přešla do majetku Hronovské přádelny bavlny. [2]
1752 V rekonstrukci

Ačkoliv zatím nebyl proveden důkladný stavební průzkum bývalého svobodného dvora čp. 49, je zřejmé, že obytný částečně zděný objekt s dřevěným roubeným přístavkem a podezděným polopatrem pochází z počátku druhé poloviny l8. století. [3] (letopočet je pouze cca)

1679 Používaný

Syn Matěje Maršíka Jan prodal v r. 1679 dvůr Pavlu Židovi a ten ještě téhož roku za 745 kop gr. míš. Matěji Jiráskovi, jehož rod „dvorských“ Jirásků zde hospodařil až do r. 1882. [2]. (Z vedlejší linie tohoto rodu Jirásků "dvorských" pocházel také spisovatel Alois Jirásek.) [3]

1644 V rekonstrukci

V první polovině 40. let 17. století jej nechal znovu postavit Matěj Maršík. [2] (letopočet je pouhý odhad)
1639 Prázdný

V r. 1639, kdy Švédové Hronov vypálili, vyhořel také svobodný dvůr. [2]
1587 Používaný

První známý majitel svobodného dvora Matěj Michal, řečený Dvořák, je uveden k r. 1587. V r. 1593 ho vystřídal Bartoloměj Kvirenc, který na dvoře seděl celých 30 let; od něho jej získal výměnou za selský grunt v Babí Matěj Maršík (doplatil ještě velmi slušnou sumu 1250 kop grošů míšeňských). [3]

1499 V rekonstrukci

Z tvrze, která zanikla do konce 15. století, se stal svobodný dvůr. Snížený násep a zanesený příkop, jež obepínaly stavení svobodného dvora, i prohlubenina, jíž se přiváděla do příkopu voda ze Zbečnického potoka, byly znatelné ještě v 80. letech 19. století. [3] (letopočet pouze cca)

1422 Vznik

Částečně roubené stavení čp. 49 stojí na místě původní gotické vodní tvrze ze 13. století. Majitelé dvora (svobodníci) byli osvobozeni od roboty, měli však povinnost zajišťovat svými povozy převoz potřeb náchodské vrchnosti při cestách do Prahy nebo do Vídně. [2] Tvrz připomínána již r. 1422. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern (Marie Černohorská) aktualizováno: 2. července 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.