Dům U Lípy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Venkovský dům
Stav: V rekonstrukci
památkový katalog
Adresa mapa
Jana Jakuba Ryby 185
335 01 Nepomuk
Plzeň-jih
49° 29' 0.8'', 13° 34' 40.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Majitel komunikuje
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jedná se o nárožní patrový dům doplněný zděnou bránou s dvoukřídlími dřevěnými vraty. Objekt se dochoval v podobě z počátku 19. století. V Objektu můžeme nalézt stopy gotických a renesančních konstrukcí. Půdorys domu má zhruba tvar lichoběžníku a zasahuje hluboko do parcely. Dům je štítově orientovaný do náměstí západním průčelím. Fasáda hlavní průčelí je hladká a má dvě okenní osy. Okna se částečně dochovaly v přízemí. Štít je od zbytku fasády oddělen korunní římsou. Štít je v dolních rozích zaoblený, jeho hrany vykazují mírný konvex-konkávně rozvlněný pohyb a je zakončen téměř půlkruhovou římsou. Štít je dále členěn horizontální štítovou římsou na dvě pole. Ve středu spodního pole je oválné okénko po, jehož stranách se nachází dva pilastry. Na průčelí do ulice J. J. Ryby se nachází pouze několik nepravidelně umístěných okenních otvorů. Fasáda do dvora je šestiosá. V třetí ose od východu je vchod v přízemí i v patře (na pavlač). Dřevěná pavlač přes tři okenní osy vede směrem k jihovýchodnímu rohu budovy. Budova je částečně podsklepená. Sklepy jsou valeně klenuté a zřejmě pozdně gotické. Zachované jsou vstupní dveře z 18. Století. [2]

Časová osa

2020 V rekonstrukci

Dům má na katastru nemovitostí nového majitele, který bude pokračovat v rekonstrukci.
2009 K záchraně

Už několik let je rekonstrukce pozastavena a dům je na prodej. [2]
2005 V rekonstrukci

V roce 2005 byla zahájena rekonstrukce léta nevyužívaného objektu za účelem adaptace na penzion a vinárnu. [2]
1978 V rekonstrukci

Poloroubený, goticko-renesanční, lusthaus tvořící součást areálu, byl silnicí odříznut od vlastního domu. U tohoto, rovněž památkově chráněného objektu byla navíc zcela zanedbána údržba, takže ve 2. pol. 70. let se jeho dřevěné patro nacházelo již v havarijním stavu. V roce 1978 došlo na popud MNV ke zrušení památkové ochrany a objekt byl odstraněn. [2]
1960 V rekonstrukci

Bohužel, nacistický záměr, vést tudy přeložku silnice Plzeň-Písek, uskutečnili komunisté na počátku 60. let. Tehdy byla demolována sýpka (se shodným štítem) na pravé straně brány i sousední městský špitál z roku 1699. Tento fakt je o to smutnější, že již ve 40. letech byla vytipována nová trasa přeložky, vedoucí mezi hřbitovem a Šibeničním vrchem, tedy v místech, kde je celkový obchvat města vymezen i současným územním plánem. [2]
1941 Používaný

V roce 1941 byl objekt prozkoumán Václavem Wágnerem a Václavem Menclem a jeho jádro datováno do let 1360-70. Rozhodnutím Památkového úřadu v Praze ze dne 13.10.1941 byl objekt prohlášen za památkově chráněný. Zároveň byly vyzdviženy hodnoty urbanistického souboru Přesanického náměstí (tehdy A. Němejce!). Díky jejich snaze byl celý soubor zachován, přestože okupační správa tudy chtěla vést přeložku silnice Plzeň-Písek. [2]
1903 V rekonstrukci

Roku 1903 byly kolny a chlévy za domem těžce poškozeny požárem. Novostavbu realizoval následujícího roku Matěj Bořík, zednický mistr v Nepomuku. [2]
1799 V rekonstrukci

Roku 1799 byl znovu poškozen požárem. Tehdy pravděpodobně získalo jeho průčelí současnou podobu. [2]
1788 Používaný

Dům připadl věnem Janu Hessovi, řezníkovi a synovi hostinského z Chocenic. Jeho potomkům po té patřil až do 80. let 20. století. [2]
1746 V rekonstrukci

Dům byl poškozen ohněm roku 1746. [2]
1620 Používaný

Roku 1620 kupuje dům po zemřelém Josefu Tůmovi barvíř Jeroným Lenner. Lennerové, bohatí měšťané drželi dům až do roku 1788. [2]
1360 Vznik

Dům U České lípy v Nepomuku byl vystavěn někdy v letech 1360 až 1370, ovšem přirozeně jeho současná podoba je pozdější. Bývala zde nepomucká rychta a soud. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Dům u Lípy_Nepomuk Spoluautoři: Rendy, Monika W. aktualizováno: 28. července 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.