Kostel sv. Urbana - Karlovy Vary-Rybáře

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

360 05 Karlovy Vary
Karlovy Vary
50° 13' 59.6'', 12° 51' 1.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Nevelká pozdně gotická stavba na pohledově exponovaném místě, včetně dálkových pohledů přes řeku Ohři. Pozůstatek staré osady Rybáře. Jednolodní, volně stojící zděná omítaná stavba s lodí obdélného půdorysu a odsazeným polygonálním pětibokým závěrem; v průčelí vtažená hranolová čtyřboká věž s nedochovanou osmibokou zvonovou stříškou a železným menším křížkem. Zvonicové patro otevřené ze tří stran obdélnými půlkruhovitě ukončenými okny s profilovanými šambránami, je taktéž nedochováno. Věž člení systém výplní odlišených hrubostí břizolitové omítky a kordonové profilované římsy. Vstupní portál je pravoúhlý s kamenným ostěním, nad ním se nachází trojúhelníkový tympanon. Okna v presbyteriu 1+1 byla s mřížemi, obdélná s jednoduchými plochými šambránami v omítce. Fasáda,členěná velkými obdélnými rámy, které jsou vytvořeny drsností omítky, není již patrná. Krytiny kostela z tašek se nezachovaly. Před západním průčelím o něco níže je upravena plošina a z ní vzhůru ke kostelíku – památníku stoupá přímé, široké kamenné schodiště, nad nímž po stranách stojí dva sloupky. [1]

Časová osa

2020 Stavební úpravy

V roce 2020 půjde na odvlhčení kostela a opravu interiéru 100.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. [5]
2014 Stavební úpravy

V roce 2014 půjde na opravu střechy věže, oken a dveří 100.000,- Kč z dotačních programů Karlovarského kraje. [2]
2010 Stavební úpravy

Po roce 2009 probíhá postupná obnova kostela. [2]
2009 Prázdný

V roce 2009 došlo ke změně majitele, k oddlužení památky a následujícího roku byla započata rekonstrukce. [3]
2003 Prázdný

V roce 2003 se propadl triumfální oblouk kostela. [4]

1996 Prázdný

Kvůli havarijnímu stavu kostela v 90. letech 20. století vznikla Společnost pro obnovu kostela sv. Urbana. Na památce ale vznikl několikamilionový dluh, jenž zde ponechal podnikatel Adolf Riedel z Karlových Varů. Zchátralý kostel sloužil jako zástava za úvěr ve výši 12 mil. Kč, který nebyl splacen. Pozemek pod kostelem patří římskokatolické církvi. Město Karlovy Vary v roce 2008 připravilo náhradní projekt na dotaci z Regionálního operačního programu Oprava kostela sv. Urbana v Rybářích a revitalizace jeho okolí. [4] (letopočet je pouhý odhad)
1992 Prázdný

V roce 1992 proběhla poslední oprava věže a obvodových zdí. Od té doby byl kostel ponechán svému osudu a zchátral definitivně. [4]

1990 Prázdný

Počátkem 90. let však musela být zchátralá střecha, hrozící zřícením, stržena. [4]

1982 Prázdný

V roce 1982 proběhl povinný sondážní stavebně historický a archeologický průzkum provedený M. Husem a Jiřím Klsákem, kterému předcházela žádost občanského výboru o sejmutí památky z důvodu bezpečnosti. K demolici nakonec naštěstí nedošlo. [4]

1981 Prázdný

V 80. letech 20. století proběhly opravy střechy bývalého kostela. [4]. (letopočet je pouhý odhad)

1975 Prázdný

Poslední opravy objektu proběhly v roce 1965, následně se opuštěný kostel změnil ve zříceniny. [2] (letopočet je pouhý odhad)
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno. Nabytí právní moci: 5. 2. 1964.
1948 Používaný

Po roce 1948 byl nakonec bývalý kostel přeměněn na památník Rudé armády a na vrcholu věže byla místo kříže osazena rudá hvězda, odstraněná v srpnu roku 1968.[2]

1939 Používaný

Roku 1939 byl bývalý kostel přeměněn na německý památník národního osvobození. [3]
1938 Používaný

V letech 1938-1939 byl bývalý kostel přeměněn v památník obětem 1. světové války. [2]
1924 Stavební úpravy

Kostel byl v roce 1924 rozsáhle opraven spolkem Eghalanda. Během rekonstrukce byly opraveny vnější i vnitřní omítky, v interiéru položeny teracové podlahy a opatřeny nové lavice. Na věži byl zavěšen nový zvon. Dále bylo rozhodnuto, že kostel bude uzamčen a zajištěn proti vniknutí. [2]
1906 Prázdný

Po výstavbě nového farního kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích v letech 1905-1906 však přestal být kostel sv. Urbana na Kapellenbergu používán a postupně chátral, dokonce se tehdy počítalo s jeho demolicí. Od tohoto záměru se však nakonec upustilo a kostel zůstal zachován. [2]
1833 Používaný

Dne 28. května 1833 poté proběhlo slavnostní znovu vysvěcení upraveného kostela. [2]
1832 Stavební úpravy

V letech 1832-1833 proběhla výrazná klasicistní přestavba kostela, které se projevila především v úpravě vstupního západního průčelí kostela, vystavěna byla nová hranolová věž a upraven krov a zastřešení presbytáře. Kostel tak tehdy získal dnešní podobu. [2]
1717 Stavební úpravy

Došlo k několika opravám a částečným přestavbám (především na západním průčelí) a to např. v letech 1715 - 1717, dále roku 1818, 1832 - 1833, 1924. [4]

1505 Vznik

Pozdně gotický kostel sv. Urbana byl postaven po roce 1500 na místě staršího kostela na vrcholu skalnatého ostrohu nad původním založením města Rybáře (Fischern). [2] (letopočet je pouhý odhad)

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

28. října 2020
Římskokatolická farnost Karlovy Vary-Rybáře

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 30. září 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.