Zámek Kácov

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Kácov 1
28509 Kácov
Kutná Hora
49° 46' 37.0'', 15° 1' 41.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Dveře v západním risalitu zámku vedou do kaple na čtvercovém půdorysu, ta však byla brutálně poničena v 50. letech minulého století, kdy byla součástí ředitelova bytu. Kaple byla přepažena stropem a její spodní část byla nenávratně poničena, jelikož byla rozkopána krumpáčem, taktéž fresky a spodní část dřevěného oltáře se sochami andělů byly nenávratně odstraněny. Bohužel se nedochoval žádný původní popis kaple.V její spodní části se dnes pod linem nachází nepůvodní dlážděná podlaha a stěny jsou pokryty žlutou tapetou. Horní prostor kaple nad stropem byl zhruba 60 let zcela zazděn, díky tomu neutrpěla výzdoba v těchto místech žádné násilné poničení. Klenba kaple je členěna zrcadlem, které je lemované profilovým rámem. V rámu je umístěna štuková výzdoba, symbol Ducha svatého v nebesích s paprsky. Stěny jsou odděleny římsou zalamující se v místech pilastrů. Ty jsou umístěny v nárožích a při delších stěnách jsou zdvojené. Mimo západní stěnu jsou zbylé stěny prolomeny otvory, které dříve vedly do oratoří. Vstup z chodby má stále barokní ostění. Pod otvory do oratoře zazděnými cihlami nalezneme na delších stranách malby, které jsou v orámovaných zrcadlech. Pod otvorem oratoře je na východní straně v pravoúhlé nice zazděné oválné okno, které vedlo do předsíně v přízemí. Nad nikou je iluzivně natočená římsa s mřížkou, v oválné kartuši ve středu je vyobrazen monogram Anny Marie Františky od Františka Cízara, stejná malba jako v baldachýnu nad hlavním vstupem. Na západní straně se dochovala horní část štukového oltáře. Na severní a jižní straně je výzdoba, která se váže k motivům Tří králů. Výmalbou v kapli byli pověřeni Karel Josef Moravini, Jindřich František Kraus a jeho syn Josef Kraus, dále malíř Jan Jiří Miller a dva malíři z Prahy Josef Stephan a František Novák. Také štukatérské práce v kapli prováděl pražský umělec Bartolomeo Muttoni. Na sochařské výzdobě se podíleli pražský měšťan Jan Höffer a Josef Leschke, který dělal dřevěné figury. [4]

Časová osa

2018 Stavební úpravy

Od roku 2018 probíhá rozsáhlá rekonstrukce zámku. [2]. Zámek je v současné době nepřístupný. Po celkové rekonstrukci hlavního objektu paláce by měl objekt sloužit veřejnosti jako zázemí pro spolkovou činnost a rovněž jako prohlídkové okruhy pro návštěvníky. V části druhého patra bude umístěno městské muzeum. Mělo by dojít k obnově zachovalé freskové výzdoby interiéru, kterou vytvořil malíř Karel Josef Moravini pro tehdejší majitelku Annu Marii Františku, velkovévodkyni Toskánskou. V další etapě by se mělo přikročit k revitalizaci hospodářské části objektu. [7]
2017 Prázdný

V roce 2017 byl do katastru nemovitostí zapsán nový soukromý majitel zámku. [2]
2015 Stavební úpravy

Díky dobrovolnické dřině na zámku vznikla čistá galerie, vyrostlo muzeum starých rozhlasových přijímačů, historických motocyklů a archivních posázavských fotografií, chodby se nazdobily obrazy a darovaným nábytkem, otevřela se kavárnička. [6]

4/2012 Používaný

Na Velký pátek, 6. dubna 2012 se v Kácově skutečně otevřel jeden z velkých pokladů. Po dohodě s památkáři a za finančního přispění společnosti Sázava Parkland byl na zámku obnoven vstup do barokní kaple, která byla zazděna v 50. letech 20. století při necitlivé úpravě části zámku na bytové prostory. Kaple se stane součástí stálého prohlídkového okruhu. [1]
2012 Prázdný

V roce 2012 kastelán zámku pan Mgr. Jan Mühldorf odstranil s pomocí dobrovolníků dřevěný strop, kterým byla kaple přepažena. Předpokládá se, že v kapli bylo použito nejkrásnější a nejnáročnější výzdoby z celého zámku. [4]
2011 Prázdný

V roce 2011 se při památkovém průzkumu vstoupilo do tehdy ještě zazděné kaple oknem nad oltářem. [4]
2008 Prázdný

Když objekt roku 2008 přebírala obec, byl navzdory průběžným rekonstrukcím ve smutném stavu. Fasáda nekvalitně opravovaná v 80. letech se sype. Zámek ze 17. století má velký problém s vlhkostí, svody a žlaby se bortí, zlobí děravá střecha, krovy i trámy. [6]

2003 Prázdný

V roce 2003 horní část zámku poškodil požár. [2]
1948 Používaný

V zámku byla umístěna správa státních lesů a zaměstnanecké byty, kvůli kterým proběhly některé necitlivé adaptace původních prostor. [2]
1918 Používaný

V roce 1918 zámek připadl státu. [2]
1875 Používaný

Od poloviny 18. století byl zámek majetkově spojen se severočeskými Zákupami, s nimi přešel do majetku bavorských vévodů (1741–1805), salcburského kurfiřta a pozdějšího toskánského velkovévody (1805–1847), poté posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V.(I.). Po jeho smrti patřil císařské rodině Habsburků. [5]
1733 Stavební úpravy

Za velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské byl v letech 1726-1733 zbudován nový barokní zámek. Autor přestavby není znám, předpokládá se podíl pražského architekta a stavitele Václava Špačka, který působil i na jiných toskánských stavbách jako dvorní stavitel vévodkyně. [3]. (v té době patrně také vznikla zámeclká kaple)
1726 Stavební úpravy

V roce 1726 zámek koupila velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská. V následujících šesti letech nechala svého architekta Václava Špačka zpustlou stavbu zásadně přestavět ve stylu barokního severoitalského šlechtického sídla. Z původního goticko-renesančního sídla zůstala značná část stavby ukryta v barokním tělese. [2]
1635 Vznik

V roce 1635 zakoupila tvrz Benigna Kateřina z Lobkovic, která ji nechala opravit a rozšířit. Byl tak vybudován jednopatrový barokní zámek, který měl kamenné pouze přízemí, první patro bylo dřevěné. [2]

Články

5. října 2019
Kudy z nudy - Zámek Kácov - barokní klenot Posázaví
28. února 2015
Nadšenci zachraňují přepychový barokní zámek v Kácově. Je z něho ruina - iDNES.cz
[6]
22. dubna 2012
Zámek Kácov pozve návštěvníky do před lety zazděné opravené kaple - iDNES.cz
2. ledna 2012
Kácovský zpravodaj - Zámecká kaple se letos otevře veřejnosti
[1]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 11. října 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.