Vila manželů Schablinových

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Vila
Stav: Používaný
Adresa mapa
Na Hanspaulce 1379/5
16000 Praha 6
Hlavní město Praha
50° 6' 16.0'', 14° 22' 43.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekti: Fürth Viktor , Mühlstein Arnošt

Doplňující informace

Puristický rodinný dům, postavený podle projektu Arnošta Mühlsteina a Victora Fürtha. Stavba byla povolena 18.14 1934 a kolaudována 22.12.téhož roku. Volně stojící budova dvoutraktové dispozice má hlavní průčelí pětiosé, se středním schodištním rizalitem zaoblených rohů.

Původně dvojitw Muhlestein a Furt vyprojektovala původně romantizující, odkazující k tvorbě Josefa Marii Olbrachta, dům chráněný střecou s viditelným přesahem, který byl schválen v lednu 1934. Krachem n newyorské burze se situace změnila. Představa klidného života "ve svém? jistěná vlastnictvím akcií, se začala Robertu Schablinovy vytrácet. Obavy, že provoz rodinného domu nezvládne, ho vedly ke změně, která byla úřadu předllžena začátkem srpna 1934. Uspořádání vily bylo přepracováno, vstup přesunut z ulice Turkovské do ulice Na Hanspaulce. Původní regulace - jednopatrový dům s podkrovímú nebyla změnou dotčena, stavebník ale získal navíc díky novému vstupu z vyšší úrovně obytný suterén, Získala i lokaita sama, protože větší bjekt lépe harmonizoval s okolní zástavbou. Výsledná forma domu je tedy velmi racionální včetně vnějšího vzhledu (ačkoliv v dochovaných plánech nalézáme i variantu se zvýrazněnými římsami).
Nápad přímého vstupu na mezipodestu schodiště byl výtečný. Přiznaný kubus schodiště s vnějšími zaoblenými rohy se tak stal ústředním motivem hlavního průčelí. Vstup vizuálně zesilují zděné oblouky v průhledném oplocení, nika vstupních dveří je konvexne zaoblená.

Vyčleněním schodiště se z rodinného domu stal víceméně dům činžovní - viladům se čtyřmi bytovými jednotkami, přičemž nájem ze tří samostatných bytů mohl majitelům něst provozní náklady. Uzavřený prostor schodiště zároveň umožnil obyvatelům bezkonfliktní pohyb mezi byty, zahradou, sklepem a půdou. Dům zároveň zajišťuje parkování dle soudobých pravidel. Oba luxusní byty v mezaninu měly vlastní, do objektu vestavěnou garáž s vjezdem z ulice Tarkovské, menší byty v suterénu a podkroví měly zajištěno parkování na vlastním pozemku, v daném případě na přilehlém dvoře u vjezdu, který byl dostatečně velký. \Dispozice domu je dvoutraktová, a ani po devadesáti letech jí není co vytknout. 

Celý jižní trakt tvoří jeden obytný prostor s okny směřujícími do upravené zahrady, přičemž v patře je při jihovýchodním nároží přičleněna k obývacímu prostoru zimní zahrada vynesená na 2 sloupech (sloupy v mezaninu pak vymezují volný prostor zastropené terasy). Východní křídlo je vyhrazeno pro rodinné soukromí (dvě ložnice, šatna, příslušenství). V ustoupeném západním křídle jsou u luxusních bytů umístěny kuchyně s potřebným zázemím (spižírna, přípravna, pokoj pro služku, WC). Okna z kuchyní jsou orientována do užitkové části zahrady. 

Časová osa

11/2020 Používaný

Vila je obydlena a je ve správě majitelů bytů - je zde zapsáno 8 vlastníků.
1949 Používaný

Od roku 1949 bylo vlastnické právo vloženo na Obec hlavního města Prahy.
1943 Používaný

Dům je za protektorátu zabaven národním správcem a z poloviny určen paní Marii Laudové,
1942 Používaný

Majitel Robert Schablin je transportován do Terezína, umírá v Treblince, Jeho žena zemřela dne 9.7.1941.
1934 Vznik

Navržený romantický dům dle projektu Arnošta Mühlsteina a Victora Fürtha se nerealizoval, dvojice architektů projekt přepracovala a stavba puristického domu byla povolena 18.14 1934 a kolaudována 22.12. téhož roku. Stavebníkem byl ing. Robert Schablin, továrník a ředitel cukrovaru, se svou ženou Annou. Stavěla firma Freiwald - Bohm.
1931 Vznik

Pozemky pod zámečkem Hanspaulka byly dle geometrického plánu rozparcelovány a staly se vlastnictvím města Prahy. Pozemky si koupil právník Adolf Kostečka a později dostal povolení na stavbu jednopatrového domu s podkrovím. Se stavbou ale nebylo započato a povolení z roku 1931 pozbylo platnosti.

Články

Knihy

 
Dalibor Pix a kol., 2017. Umělecké památky Prahy (2017; Dalibor Pix a kol.). Nakladatelství Akademia, 1. vydání
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 28. prosince 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.