Hotel Central Bečov nad Teplou

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Ubytování
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
U Trati 336
364 64 Bečov nad Teplou
Karlovy Vary
50° 5' 1.5'', 12° 49' 50.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Mohutný dům na zhruba čtvercovém půdorysu, jednopatrový s mansardovým podkrovím. Vstup je orientován jihovýchodně v okoseném nároží. Jednoosé vstupní nároží má v patře vysazen arkýř na mohutných konzolách, ukončen byl cibulovou střechou (dnes snesenou). Jižní průčelí je šestiosé, východní průčelí pětioké, přičemž prvé okenní osy u vstupu jsou zasazeny do nároží bosáží zvýrazněných rizalitů. Okna v přízemí jsou ukončena půlkruhem, jejichž štukové archivolty jsou spojeny jednoduše profilovanou římsou. Meziokenní pilíře jsou zdůrazněny vystupujícími zrcadélky a podrámovány průběžnou zalamovanou římsou parapetní. Šambrány oken mají zdůrazněné klenáky se lvími hlavami. Okna v rizalitech mají navíc ve cviklech rozvinuté secezující stuhy. Plocha fasády v přízemí je zvýrazněna plochou rustikou. Na kordonové římse je užit motiv zubořezu. Okna v patře jsou zasazena do edikul (s bohatou štukovou výzdobou vlysů pod trojúhelníkovými frontony) a parapetních výplní. Okna v rizalitech jsou sdružená, rámovaná karyatidami, nad okny rozlomený segmentový fronton s kartuší. Parapetní výplně obsahují kuželkovou balustrádu. Přímá nadokenní římsa okna v arkýři nese figurky gryfů držících kartuši s emblémem „S“. Poměrně široce vysazená korunní římsa je doplněná mezi okenními osami mohutnějšími volutovými konzolami. Mansardová střecha s profilovanou mansardovou římsou je doplněna vikýři v podkrovní části, nad rizality mohutnými volutovým, nad ostatními okenními osami drobnějšími, vždy s půlkruhovým frontonem. Menší okénka jsou rovněž půlkruhově ukončena, rámována pilastry s kompozitními a ionskými hlavicemi. Mansardová střecha kryta eternitovými šablonami. Okna členěna do „T“ s původními hlavicemi klapaček na zachovalých rámech, dveře vstupní výplňové s prosklením v historizující formě. Strany severní a západní jsou chápány jako dvorní, nejsou proto architektizovány. [3]

Časová osa

10/2020 Stavební úpravy

Koncem roku 2020 začala rekonstrukce.
8/2020 Prázdný

Hotel má jiného majitele, je jím pan Macháček Marek z Karlových Varů.
3/2019 Na prodej

Prodává také jako pozemky za cenu znaleckého odhadu. Prodej pozemků o celkové výměře 3.122 m2 v Bečově u Karlových Varů. Jedná se o stavební pozemek 1.328 m2 na kterém se nachází budova bývalého hotelu a dva přilehlé pozemky registrované jako zahrada. Pozemky jsou vhodné pro komerční využití - je vypracovaná studie z roku 2010 na výstavbu ubytovacího a stravovacího zařízení, která je v případě zájmu k dispozici.[1]
1/2019 Na prodej

Třetí kolo dražby, nevydraženo.
11/2018 Na prodej

Další kolo dražby, tentokrát za 480 000 Kč, nevydraženo-
6/2018 Na prodej

Na prodej v dražbě, počáteční cena 800 000,-Kč. Dražba dne 18.07.2018 09:00 - nevydraženo.
2018 V květnu na katastru nemovitostí Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a Zahájení exekuce - TEPLATOUR s. r. o.
11/2013 Prázdný

Stropy 1. patra jsou propadlé, chybí okenní a dveřní výplně, narušena je také krovová konstrukce, částečně chybí střešní krytina. Celkový stav je havarijní a stále se zhoršuje. Dům je volně přístupný. [3]
1991 29. října 1991 získala objekt firma Agro Karlovy Vary za částku 54 791 Kčs. Poté se majitelem stala společnost Teplatour s.r.o. Ani jedna z uvedených firem dům nikdy nevyužívala, ani se o něj nestarala, zřejmě je jen předmětem finančních spekulací.
1978 Prázdný

V roce 1978 již byl stav hotelu velmi špatný a tak se hlásili dobrovolníci, že jej opraví v tehdy populární „Akci Z“. Nakonec však k tomu nedostali povolení se zdůvodněním, že stát nemá na záchranu domu peníze.
1960 V roce 1960 byly zbourány kůlny v okolí hotelu.
1945 V držení Franze Bachmanna zůstal hotel až do roku 1945. V období těsně po skončení války v něm byli ubytováni vojáci Rudé armády. Po odsunu původního majitele byl objekt zestátněn a krátce nato soužil jako ubytovna horníků z nedalekých uranových dolů. Ti v něm přebývali do poloviny padesátých let a během jejich pobytu stavba velmi utrpěla.
1929 Majitel vytrvale žádal v letech 1929 - 1934 o možnost postavení benzínové pumpy firmy Naftaspol u objektu, ale povolení nikdy nedostal.
1901 Vznik

Během stavby tratě bylo v Bečově v tomto roce dokončeno i nádraží. Zároveň se stavbou nádraží vznikal naproti přes silnici pozoruhodný objekt, budova místního hotelu Central. Oba objekty, nádraží i protější budova, byly dokončeny téměř současně. Krátce po dostavění v roce 1901 odkoupil objekt Franz Bachmann, který zde začal provozovat hotel Central s restaurací.
1892 Dne 23. 5. 1892 pozemek prodal paní Marii Schmidtové. Po rodině Schmidtů zůstala na domě neobvyklá památka. Nový majitel zřejmě meškal se splátkami za koupi, protože u reklamy firmy Schmidtů se objevil ručně psaný dodatek: „Dokud svůj dluh nesplatí“. Zbytek této reklamy s poznámkou je na budově při bližším zkoumání ještě dlouho poté. Zůstala tam i přesto, že majitel Bachmann svou splátku pravděpodobně dávno uhradil.
1876 Prvním vlastníkem pozemku, na kterém hotel vznikl, byl v roce 1876 Georg Rohm.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

23. ledna 2020
Bývalý hotel
26. květen 2019
Bečov nad Teplou - hotel Central - Lida Ptackova
7. března 2019
Hotel Central v Bečově n. Teplou - Jeremi JD
28. ledna 2018
milfordak k.vary
Autor externí galerie: Milfordak
28. ledna 2018
Hotel Central/Urbex Karlovy Vary
Autor externí galerie: Milfordak
7. července 2014
Opuštěné Stavby
26. června 2014
Urbex channel - Hotel Central VIDEO
1. června 2014
Býv.Hotel s Restaurací – radzaman – album na Rajčeti
Autor externí galerie: radzaman

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, Spirala, Monika W. aktualizováno: 19. prosince 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.