Heymannova kaple

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa

419 01 Duchcov
Teplice
50° 36' 2.3'', 13° 44' 51.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Objekt je včleněn do kamenné ohradní zdi zahrady u domu čp. 30. Zděná, k západu orientovaná stavba, obdélného půdorysu, na západě s půlkruhovým závěrem. Kaple je zastřešena vzedmutou kupolí s lucernou s kamenným půlkulovým vrchlíkem ukončeným piniovou šiškou , za štítovým průčelím sedlová střecha pokrytá pálenou taškou bobrovkou. Hlavní průčelí kaple je změněno novodobou úpravou z druhé pol. 20 st. dle návrhu místního kamenosochaře Josefa Mrázka. Průčelí klasické kompozice je členěno čtyřmi pilastry, horizontálně kladím (bez původní profilace) a vrcholí trojúhelným štítovým frontonem. Nad úrovní římsy jsou po stranách průčelí částečně zachovalé voluty. Pilastry jsou tvořeny vystupujícím obvodem a hluboce vpadlou vnitřní plochou, které je omítnuta probarvenou omítkou s mozaikově skládanými úlomky barevného skla. Vstup v ose hlavního průčelí, pravoúhlý dveřní otvor, výplň novodobá. Nad vchodem prolomen oválný okenní otvor. Zbývající průčelí jsou omítnuta hrubou pohledovou omítkou, jediným tektonickým prvkem je profilovaná podokapní římsa. Vnitřní prostor má půdorys nepravidelného oktogonu, interiér opticky rozšiřují niky, v pravidelném rytmu se střídají vyšší pravoúhlé niky uzavřené segmentem nad kterými jsou menší obdélné výklenky a nižší niky cylindrického profilu zaklenuté konchou. Dlažba interiéru je cihelná, nepůvodní, v interiéru dochován pozůstatek starší zádlažby, šestiboké dlaždice. Spodní okraj kopule je zvýrazněn jednoduše profilovanou římsou. [1]

Časová osa

2020 Používaný

Kaple se nachází na soukromém pozemku a bez majitele není možné se ke kapli dostat.
2020 Používaný

Kaplička je zapsána jako kulturní památka, bohužel, vzhledem k jejímu umístění na soukromém pozemku, dnes nepřístupná. [3]
1702 Vznik

Zděná, k západu orientovaná stavba, vznikla před r. 1702. [1] Dům patříval Janu Kryštofovi Heymannovi, zpovědníku Jana Bedřicha z Valdštejna. Heymann nechal na zahradě domu vybudovat soukromou kapli, která byla postavena kolem roku 1700. Kaplička byla vystavěna podle italského vzoru a její průčelí bylo zdobeno střípky z porcelánu a mušličkami z vodních ploch v okolí Duchcova.

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rychy Spoluautoři: Monika W. aktualizováno: 21. listopadu 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.