MD Jáchymov 134

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Městský dům
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
náměstí Republiky 134
36251 Jáchymov
Karlovy Vary
50° 22' 16.5'', 12° 54' 52.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Výjimečně dochovaný příklad pozdně renesanční architektury města Jáchymov. Hodnotné jsou především sklepní prostory v předním domě, části obvodového zdiva v předním domě, včetně slepých arkád, a sklepení navazující na zadní dům. Dům je opatřen dvěma samostatnými vstupy z náměstí. Do objektu je možné rovněž vstoupit přes zahradu, zadní dům a dvorní křídlo z ulice Šafaříkova. Přední dům kryje sedlová střecha. Stávající tektonické pojetí fasády, včetně reklamního nápisu v úrovni přízemí, jehož fragmenty jsou patrné pod odlupujícími se mladšími nátěry, pocházejí rovněž z konce 19. stol. Vedle jižního vstupu je osazen zdobný výkladec doplněný plechovou stahovací roletou z 1. pol. 20. století. Mezi předním a zadním domem je uzavřený dvůr s autentickým dlážděním lomovým kamenem. [10]. Nejstarší písemné zmínky o domě pochází z roku 1647, kdy dům dědí dcera Gregora Steinmüllera, který byl do Jáchymova povolaný coby mincmistr. Nejdéle dům vlastnila rodina Grimbova, a to mezi lety 1696 až 1810. Špendlíkář Christian Grimb jej zakoupil v roce 1696. V 19. století byl dům právovárečný, mohlo se v něm vyrábět pivo. V roce 1845 jej vlastnil starosta Jáchymova lesmistr Bernard Schmidt. Před 2. sv. válkou v něm fungovala prádelna, po roce 1949 byl zkonfiskován a pod správou MNV Jáchymov chátral. Po revoluci se stav neměnil. V roce 2012 získal nového majitele, který se pustil do generální opravy.

Časová osa

2019 Stavební úpravy

V roce 2019 byla obnova domu zařazena do programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, který je "jinou ligou" a počítá s rychlejším tempem oprav. [7] Na opravě se podílí společnost BOLID-M, s.r.o. [9]
2016 Stavební úpravy

Aby se někdo pustil do oprav zbídačeného zadního dvora nebo zřícené zdi za domem, bylo potřeba sehnat opravdové nadšence a srdcaře. Těmi bez pochyby jsou lidi okolo Bedřicha Loose z Hartenberga! To už se psal rok 2016. [4] [5] [6]
12/2015 Stavební úpravy

Památkově chráněno od 19. 12. 2015.
2014 Stavební úpravy

V roce 2014 a 2015, po dvou letech průzkumů a příprav majitel přistoupil k první větší stavební akci, a to opravy krovu a střech nad Dvorním křídlem (2014) a hlavního, předního domu (2015). Obě akce byli podpořeny příspěvkem z rozpočtu Karlovarského kraje a města Jáchymov. [2] [3]
2012 Prázdný

V roce 2012 dům získal nového majitele. [1]
1949 Používaný

Dne 1. 10. 1949 došlo ke konfiskaci ve smyslu §5 zákona č. 90/47 Sb. dle dekretů č. 108/45 Sb. Dne 28. 12. 1949 bylo na základě rozhodnutí z 10. 11. 1949 vloženo vlastnické právo Československého státu, správě národního výboru v obci Jáchymov. [8]
1937 Stavební úpravy

26. května 1937 podal Dr. Alfred Thuma z Karlových Varu žádost Městské radě o povolení vybudovat v prvním patře předního domu v pokoji směrem do ulice příčku a v dvorním domě prádelnu. Tuto přestavbu dokládají některé pozůstatky, viz galerie v citaci. 25. 11. 1937 byla Městské radě zaslána žádost o vydání stavebního povolení se stavbou obchodu s vchodovými dveřmi. Projekt vypracoval Karl Haanl, zednický mistr. [8]
1934 Používaný

Podle odevzdací listiny ze dne 6. 7. 1934 se vkládá vlastnické právo Anny Thumové (polovina domu) Hertě Thumové. [8]
1931 Používaný

Podle kupní smlouvy ze dne 25. 11. 1931 a plné moci ze dne 23. 10. 1931 se vkládá vlastnické právo patřící Janu Baierovi (polovina domu) Emilu Thumovi. [8]
1909 Používaný

Na základě kupní smlouvy ze 13. 5. 1909 bylo zapsáno vlastnické právo z jedné čtvrtiny Anně Thum a z druhé čtvrtiny Johannu Baierovi. [8]
1889 Používaný

Na základě protokolu ze 14. 9. 1889 a na základě oznámení císařko-královského ministerstva zemědělství (tehdy orby, Ackerbauministerums) z 19. 4. 1889 bude parcela č. 169 – pastvina odepsána z majetku báňského úřadu (Montan Aerars) a tímto je zapsána do tohoto vkladu. To jistě souvisí se skutečností, že za zadním domem je vstup do podzemních prostor. Mohlo by se tedy jednat o důlní dílo, což není v Jáchymově neobvyklé. Viz galerie. [8]
1884 Používaný

Na základě kupní smlouvy ze dne 29. 1. 1884 bylo z poloviny zapsáno vlastnické právo Ignáci Bayerovi a z poloviny Barbaře Bayerové.
K Ignáci Bayerovi se vztahuje nápis provedený na fasádě, který nese jeho jméno. Nápis je psán černou barvou v té době módním písmem – frakturou se zdobenými verzálkami. [8]
1878 Stavební úpravy

Již 31. května 1878 figuruje jako majitel domu Franz Siegel, který chce přestavovat dvorní (Zadní) dům. Při místním ohledání bylo zjištěno, že jednopatrový dům stojící na tržišti, byl za předchozího majitele Aloise Müllera v letech 1873 a 1874 opraven jen částečně. [8]
1873 Stavební úpravy

Dne 31. března 1873 vyhořelo celé město Jáchymov. Ikonografické prameny zachycují onu zkázu. Dne 8. 6. 1873 žádá Alois Müller městskou radu o povolení znovuvystavení domu č. p. 134. K žádosti byly přiloženy stavební plány. Tyto plány se ve spisu stavebního úřadu bohužel nedochovaly. [8]
1850 Používaný

V zápisu ze dne 31. srpna 1850 žádá Theresie Schmidt na základě dohody s obchodníkem Aloisem Müllerem o povolení vybudování prodejny s tržním zbožím, odděleném od obytné části domu. [8]
1845 Používaný

K 21. lednu 1845 bylo vypracované ocenění domu, kde se uvádí, že Bernard Schmidt je lesmistrem a tou dobou také starostou města Jáchymov. [8]
1842 Používaný

V roce 1842, na písemném operátu stabilního katastru bylo jméno Bernarda Schmidta přeškrtnuté a nadepsáno nové - Alois Müller. Ten byl vlastníkem i sousedního, dnes již neexistujícího domu č.p. 135. [8]
1810 Používaný

13. května 1810 kupují dům Johana a Bernard Schmidtovi za 3600 zlatých. Dům byl právovárečný, k domu patřila zahrádka a důlní podíl 10/16 (Kux) v hodnotě 810 zlatých a 24 krejcarů. [8]
1774 Používaný

V r. 1774 dům zdědila Barbara, která se vdala za Josefa Peshku. [8]
1713 Prázdný

V roce 1713 je dům ve fasi tereziánského katastru označený jako "ve špatném stavu." Jeho syn Felix Ignaz Grimm byl městským radním a obohatil majetek domu také o "Felixovo luční chatu." [8]
1696 Používaný

Nejdéle dům vlastnila rodina Grimbova, a to mezi lety 1696 až 1810. Špendlíkář Christian Grimb jej zakoupil 6. ledna 1696 od Christopha Öesera za 225 zlatých. [8]
1647 Používaný

Nejstarší doloženou majitelkou domu byla Rosina Steinmüller, která nabyla dům před datem 4. března 1647. Je pravděpodobné, že jej nabyla zřejmě po svém otci Gregoru Steinmüllerovi. Ten byl do Jáchymova povolaný coby mincmistr z Prahy v roce 1621. Z poznaného charakteru stavby se domníváme, že on nebyl stavitelem, ale dům existoval nejpozději od 2. poloviny 16. století. [8]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

 
Poznaná historie domu (1647 - 1949).
[8]
 
Album Zachraňujeme ve velkém - s firmou BOLID-M, s.r.o.
[9]
 
Oprava zadního dvora stavební hutí Bedřicha Loose z Hartenbergu 2
[6]
 
FB Měšťanský dům č.p. 134
[7]
 
Oprava zadního dvora stavební hutí Bedřicha Loose z Hartenberga
[5]
 
FB Měšťanský dům č.p. 134
[4]
 
Oprava krovů
[3]
 
FB Měšťanský dům č.p. 134
[2]
 
FB Měšťanský dům č.p. 134
[1]

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Katalog společností

4. ledna 2016
Stavební huť Hartenberg
profil
WEB: https://www.hartenberg.cz/

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 1. září 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.