Nájemní dům Badeniho čp.290

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Bytový dům
Stav: Používaný
Adresa mapa
Badeniho 290/1
16000 Praha 6
Hlavní město Praha
50° 5' 49.1'', 14° 24' 27.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: Dryák Alois

Doplňující informace

Nárožní třípatrový dům leží na nevýrazném půdorysu ve formě „L“ a jeho hlavní východní průčelí probíhá v sedmi osách, rozdělených do dvou odlišných částí. Dominantní je pravá ustupující čtyřosá partie, uzavřená trojúhelným štítem. Středem prochází domovní portál mezi dvojicemi kanelovaných sloupů s kaligraficky rytým domovním číslem. Ustupující pravá krajní osa nese od přízemí balkony. Navazuje vystupující trojosá nárožní část; její přízemí lícuje s úsekem vlevo. V patrech jsou tu prosklené bloky zimních zahrad. Na druhé ose je zavěšen široký arkýř, lemovaný v nižší části okosenými pilíři, nesoucími nad 2.p. plastiky děvčátek s girlandami. Zúžená levá krajní osa končí ve 3. p. malým balkonem. Jižní průčelí je osmiosé, rozdělené opět na dvě nestejné části. Levé pětioké části dominuje trojosý střed s trojúhelným štítem, v němž jsou použity jako dekorace reliéfní vázy s ovocem. V levé partii vystupuje trojosé nároží: před přízemí předstupuje závětří původního kavárenského vstupu, v patrech se opět uplatňuje prosklená stěna zimních zahrad. Další dvě osy nárožní části nesou trojboké arkýře. Vnitřní prostory aplikují stylovou úpravu exteriéru jen velmi zdrženlivě.

Časová osa

12/2020 Používaný

Vila je v majetku fyzických osob, kterým patří jednotlivé byty.
1965 Používaný

V letech 1965–66 prošel dům celkovou rekonstrukcí pro potřeby maďarského velvyslanectví [1]
1950 Stavební úpravy

V roce 1950 byla kavárna adaptována pro kulturní využití. Rok 1950 udáván jako přibližný. [1]
1925 Používaný

Roku 1925 byla kavárna upravena podle projektu Jana Klouba. [1]
1916 Stavební úpravy

Úpravy dle plánů Františka Schaffera z února 1916 – zahrnují např. zřízení kavárny. Byly povoleny v květnu 1916, ale kolaudovány až v dubnu 1918. Důvodem mohla být probíhající 1. světová válka [1]
1913 Vznik

Stavba domu ve stylu klasicizující secese od Aloise Dryáka byla datována 16.8.1913, povolena 11.3 roku 1914. Plány spolupodepsal stavitel Tomáš Amen. [1]

Články

Knihy

 
Pavel Vlček a kolektic, 2000. Umělecké památky Prahy - Pražský hrad a Hradčany. Akademia; 1. vydání
ISBN 80-200-0832-2
[1]

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty pe.zeman aktualizováno: 7. února 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.