Zámek Brnky

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Na Návsi 1
250 66 Zdiby – Brnky
Praha-východ
50° 9' 23.9'', 14° 24' 38.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Pražská pravoslavná eparchie (IČ 00441830) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zámek je dvoupatrová, v jádře renesanční obdélníková budova se zbytky gotického zdiva z původní tvrze, stojící za hospodářským dvorem. Hlavní západní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným dvojicí volutových konzol. Při jižním nároží téhož průčelí je dosti bohatě profilovaný samostatný vchod do zámecké kaple, zrušené r. 1892. Zadní východní průčelí zámku, obrácené do sadu, je zdobené sloupkovým portikem s balkónem. Z východní strany bylo dodatečně přistavěno otevřené vnější schodiště k balkónu a obdélníkový přístavek ke kněžišti kaple. Přízemní prostory jsou sklenuty valenou klenbou s lunetami a ve vyšších patrech jsou stropy ozdobeny fabionem a štukovou římsou. Kaple má v severní stěně ve výši patra zřízenou oratoř. Klenba, pokrytá bohatou štukovou výzdobou, sbíhá do masivních pseudokorintských hlavic.

Časová osa

12/2021 Prázdný

Dům se stále rozpadá, okna a dveře jsou zazděna.
8/2019 Prázdný

Zámek odkoupila pravoslavní církev z rozhodnutí arcibiskupa Michala. V souvislosti s koupí vyšly na povrch další skutečnosti porevoluční historie zámku, především skutečnost, že zámek s pozemky je zatížen zástavním právem za pohledávku ve výši 109 milionů korun, kterou drží společnost Silverdime Limited se sídlem ve Velké Británii. [2]
2018 Prázdný

Majitel zámku vlastní pouze pozemek 1/1. Pozemky okolo bývalého zámeckého parku č. 20/1 jsou v majetku Národní galerie v Praze. Ostatní polnosti v těsném okolí zámku jsou v majetku Caha Jan Mgr.
2014 Kupcem však byl podvodník, který nikdy nic nezaplatil, ale pozemky zastavil u banky. Dodnes se vedou s bankou soudní spory. Montovaná hala se rozkradla a byla prodána do sběrných surovin jako šrot, z areálu si lidé udělali skládku domovního odpadu.
2008 Prázdný

Střecha zámku se zřítila. [1]
2006 Prázdný

Zámek je prázdný, původní střecha ještě drží. [1]
1997 Přišla sametová revoluce a celé bývalé panství se vrátilo v rámci restitucí potomku bývalého majitele Janu Cahovi. Pan Caha si s nabytým majetkem nevěděl příliš rady a zámek v roce 1997 prodal.
1986 Prázdný

V roce 1986 toužila po pozemcích kolem zámku Státní knihovna, chtěla zde postavit montované haly na skladování svého archivu. Přestože budova stále vzdorovala naprosté devastaci, byla v té době již trvale zamčená a park se začal měnit ve zpustošenou krajinu bez údržby. Na východním konci bývalé okrasné zahrady byla postavena velká montovaná kovová hala. Tam měl být depozitář knih. Jeho stavba byla sice dokončena, ale skladem pro odložené svazky se nestal.
1970 Ještě v roce 1970 se sloužili občas v zámecké kapli mše. Ale v té době nebylo stále jasné, k čemu by se dal objekt využít. Žádaly o něj Stavby silnic a železnic, které ho chtěly změnit na učiliště, ale nakonec se jim zámek zdál pro stovky učňů nevyhovující. Tranzitní plynovod uvažoval o zbourání nemovitosti, ale památkáři se tehdy nenechali přesvědčit a zámeček zachránili.
1948 Do roku 1948 byl majitelem panství pan Eduard Caha, jehož otec ve 20. letech 20. století zámek koupil. V roce 1948 byly Brnky znárodněny a vzniklo zde JZD a později státní statek. Na zámku sice byly prováděny drobné opravy, ale o jeho zkrášlení více méně nikdo nepečoval. Prováděla se jen nezbytná údržba a zámek chátral.
1938 Za druhé světové války byla na velkostatek Brnky uvalena nucená německá správa a zámeček obsadila početná rodina Němce Wolfa.
1861 Majitelem zámku byl Martin Brabec z Prahy. Tehdy ke statku patřil zámek, vinopalna, pivovar a jeden poplužní dvůr.
1764 V letech 1764 – 1808 byly Brnky v majetku říšských hrabat Caretto-Millesimů, od nichž je koupil bývalý zdibský hostinský František Vobořil, majitel blízkých Klecan. Po dvaceti letech je však odstoupil pražskému měšťanovi Janu Gallusovi.
1723 I nadále se šlechtičtí majitelé statku Brnky poměrně často střídali, snad i pro trvající obtížný spor se správou roztockého statku, který se patrně podařilo urovnat až polnímu maršálovi zbrojmistru Damiánovi Janu Sickingenovi kolem r. 1723.
1662 Rok poté jezuité zámek dostavěli do podoby, jakou si s malými změnami udržel do současnosti.
1661 Pro hraniční spory s lichtenštejnskou správou roztockého statku o užívání vltavského břehu postoupili r. 1661 manželé Birkovi Brnky s příslušenstvím i všemi právy rektorovi novoměstské jezuitské koleje Janovi z Vrbna i jeho nástupcům v hodnosti rektorské.
1652 Stavební úpravy

Ves s tvrzí, přilehlým vltavským břehem i vším příslušenstvím koupil novoměstský měšťan doktor lékařství Jan Křtitel Birka z Birkenštejna a jeho manželka Apolena Víznerová z Nevítkova. Manželé Birkovi patrně začali s přestavbou tvrze na zámek.
1620 Prázdný

Po tomto roce byly Brnky vypleněny.
1591 Vznik

Tohoto roku Jáchym Kalenický prodal statek Brnky Kunrátu Majerovi z Poksdorfu. V deskách zemských se při té příležitosti poprvé výslovně uvádí zdejší tvrz.

Články

10. srpna 2019
Arcibiskup utratil peníze z restitucí. Podívejte se, jakou koupil zříceninu - Seznam Zprávy
[2]
1. února 2014
CHÁTRAJÍCÍ PAMÁTKY: TRNKY BRNKY NA TY HRNKY

Knihy

Externí galerie (foto / video)

17. prosince 2019
URBEX 020 - zámek Brnky – Jonáš Pojer – album na Rajčeti
17. prosince 2019
URBEX 020 - zámek Brnky – Jonáš Pojer – album na Rajčeti
7. září 2019
Zámek Brnky - YouTube
Autor externí galerie: Rendy
14. květen 2018
Milan Weber
11. března 2018
Zámek Brnky 11.3.2018 – zogy – album na Rajčeti
24. dubna 2014
Ruiny zámku Brnky
22. ledna 2014
Zámek Brnky ze vzduchu - YouTube
8. listopadu 2013
lotusesprit.rajce.idnes.cz
Autor externí galerie: lotusesprit

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

10. srpna 2020
Pražská pravoslavná eparchie
27. ledna 2020
Spolek pro obnovu a provozování zámku BRNKY, z.s.
23. července 2017
Sdružení pro obnovu a provozování zámku BRNKY,o.s.

Mapa

Autor karty annak86 Spoluautoři: Rendy, pe.zeman, Monika W. aktualizováno: 28. ledna 2020

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.