Hrad Andělská Hora / Engelsburg

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Hrad
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

36471 Andělská Hora
Karlovy Vary
50° 12' 20.0'', 12° 57' 50.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Andělská Hora (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Zřícenina se nachází na vrcholku výrazného skalnatého kopce se strmými svahy při S okraji obce. Přístupová cesta od J z obce. Dochována 1. brána i s částí hradby na skále nad přístupovou cestou i 2. brána, která měla charakter průjezdního vstupního křídla. Za touto branou se nachází ve skále tesaná cisterna. Nádvoří ze S a J ohraničeno vysokou hradbou se střílnami. V zadní, východní části nádvoří dochovány zdiva dvojtraktového renesančního paláce lichoběžníkovitého půdorysu. Na nejvyšší skále při J hradbě zdivo staršího čtverhranného paláce. Další dvojtraktová budova stála na skále na Z konci hradu. [5]

Časová osa

2019 Stavební úpravy

Památku z období gotiky opravuje malá obec postupně víc než 6 let. V letošní etapě oprav se práce soustředí na takzvaný východní palác, který patří k největším objektům zříceniny. Kolem památky je na hromadách vysypané kamení, které pracovníci posbírali v okolí zříceniny. Hrad byl postavený z atypického kamene trachytu, který patří mezi magmatické horniny a mezi okolní žulou je dobře k rozeznání. Kromě původního kamene používají řemeslníci také tradiční pracovní postupy odsouhlasené s památkáři. [3] Na projektu rekonstrukce se podílí také stavební huť Hartenberg. [4]
2013 Prázdný

Radnice obce Andělská Hora připravuje projekt, v jehož rámci mají na hradě proběhnout záchranné a konzervační práce. Dosud však není zřejmé, kdo bude jeho majitelem – nejsou totiž vyřešené restituční nároky Černínů, kteří se o něj přihlásili. Dokud soud o restitučním nároku nerozhodne, stavba formálně patří majiteli pozemku, tedy obci. [2]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek 17. 1. 1964.
1945 Prázdný

Ti jej vlastnili až do roku 1945, kdy jim byl zkonfiskován. Na zříceninu hradu se vydávali i lázeňští hosté z Karlových Varů. Johann Wolfgang von Goethe zde oslavil svoje 37. narozeniny. [1]
1868 Prázdný

Roku 1868 se vrátil opět do majetku Černínů. [1]
1794 Prázdný

Hartigové vlastnili hrad do roku 1794 a poté se zde vystřídala řada majitelů. [1]
1734 Prázdný

Černínové vlastnili toto panství až do roku 1734, kdy je prodali rodu Hartigů. [1]
1718 Prázdný

Jeho zkázu dovršil velký požár v roce 1718 a hrad je od té doby neobyvatelný. [1]
1652 Prázdný

Po Heřmanu Černínovi zdědil roku 1652 kysibelské panství včetně hradu Andělská Hora jeho prasynovec Humprecht Černín z Chudenic. [1]
1635 Prázdný

Za třicetileté války v roce 1635 obsadili a vydrancovali hrad Švédové a hrad byl pouze udržován. [1]
1622 Používaný

Roku 1622 koupil Andělskou Horu s nedalekým Hartenštejnem a Činovem od královské komory císařský rada Heřman Černín z Chudenic, který zde ale nežil. [1]
1567 Používaný

Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic roku 1567 prodal hrad svému švagru Jindřichu z Fictumu. Po jeho smrti koupil hrad Kašpar Colonna z Felsu. Jeho syn Linhart se účastnil stavovského povstání, za což byl posléze odsouzen ke ztrátě cti i všeho majetku. [1]
1565 Používaný

V majetku rodiny zůstal hrad do roku 1565, kdy jej získali vzdáleně příbuzní Lobkovicové. [1]
1496 Používaný

Když v roce 1496 prodal Bečov, stala se Andělská Hora sídlem rodového panství. [1]
1482 Používaný

K navrácení došlo roku 1482 při jednání v Mostě. Jindřich sice ztratil v Sasku Plavno, ale získal v Čechách hrady Bečov a Andělskou Horu. [1]
1471 Používaný

Po nástupu Vladislava II. na český trůn (1471) obnovil Jindřich III. z Plavna rodové nároky na hrad. [1]
1469 Používaný

Až roku 1469 dobylo královské vojsko hrad zpět. [1]
1466 Používaný

Po vypuknutí války mezi panovníkem a Zelenohorskou jednotou se roku 1466 zmocnil hradu člen jednoty, míšeňský markrabí Jindřich II. z Plavna. [1]
1463 Používaný

Ze strategických důvodů král Jiří z Poděbrad roku 1461 přiměl Šliky, aby mu hrad postoupili. Hrad pak předal jako doživotní zástavu Zbyňku Zajícovi z Hazmburka. [1]
1463 Používaný

Po Zajícově smrti († 1463) dal král hrad svému synovi Hynkovi a rozšířil panství o Radošov, Šemnici a dalších osm vesnic. Hynek však v témže roce předal hrad královskému komorníkovi Janovi ze Štampachu s podmínkou že bude vždy Poděbradským otevřen. [1]
1449 Používaný

Po Kašparově smrti († 1449) se ujal šlikovského panství jeho bratr Matyáš. [1]
1437 Používaný

Roku 1437 císař Zikmund kancléři Kašparu Šlikovi daroval Loketsko i s Andělskou Horou, kterou vrátil Jakoubek královské komoře. [1]
1430 Používaný

V roce 1430 obsadil královský hrad husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. [1]
1415 Používaný

Ale už roku 1415 zde vládl loketský purkrabí Janek Maleřík. [1]
1414 Používaný

Oldřich Zajíc držel hrad až do své smrti v roce 1414 a poté připadl jako odúmrť královské komoře. [1]
1406 Používaný

Jeho syn Boreš postoupil roku 1406 bečovské panství i s Andělskou Horou Oldřichu Zajíci z Házmburka, bratrovi pražského arcibiskupa Zbyňka Zajíce pravděpodobně za královský hrad Přimdu. [1]
1402 Používaný

První písemná zmínka o hradu Andělská Hora (tehdy nazývaný Englburg) pochází z roku 1402, kdy byl jeho majitelem Boreš z Rýzmburka.

Články

6. září 2019
Andělská Hora opravuje další část zříceniny hradu | Karlovy Vary
[3]
8. dubna 2013
Andělská Hora chce zachránit zříceninu gotického hradu. Pomůže dotace
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

25. února 2022
Obec Andělská Hora
22. ledna 1622
Rod Černínové
profil
1565
Rod Lobkovicové
profil
1463
Rod Štampachové ze Štampachu
profil
1437
Rod Šlikové
profil

Katalog společností

22. ledna 2019
Stavební huť Hartenberg
profil
WEB: https://www.hartenberg.cz/

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: maricern aktualizováno: 25. února 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.