Karner (kaple) sv. Ondřeje - Vranov nad Dyjí

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
parcelní č. 1569
671 03 Vranov nad Dyjí
Znojmo
48° 53' 42.5'', 15° 48' 48.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Městys Vranov nad Dyjí (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Centrální pozdně románská stavba z poloviny 13. století, částečně upravovaná v 19. století s barokní freskou Kristovy tváře na tzv. Veroničině roušce. Významná historická památka sídla. [2]. Karner ve Vranově nad Dyjí je poměrně ojedinělou hřbitovní kaplí. Jde o stavbu kruhového půdorysu se dvěmi zaklenutými podlažími. Spodní zahloubené podlaží je dodnes zachovaná kostnice (ossarium) i nadále zapl-něná lidskými kostmi a lebkami. Ve vnitřku horního nadzemního podlaží je liturgic-ký prostor. Dříve zde byl na velikonoce zřizován Boží hrob, u kterého drželi čestnou stráž místní vojenští veteráni a hasiči. Velmi pozoruhodná je také apsida horního nadzemního podlaží ve formě arkýře, protože nedosedá na úroveň okolního terénu. Na vrcholu střechy kuželového tvaru je střešní polygonální zděná lucerna s hrotitým završením. Na střešním plášti kuželu je pálená krytina bobrovka položená na dřevěných latích nesených dřevěným krovem asi téměř osazeným na klenbě. Vyplývá to z dochovaného staršího zaměření z roku 1904 a je současně pohledově patrné – mírné ohyby taškových střešních ploch v místech trámů. Krov je tudíž přístupný pouze z vnějšku stavby karneru. Vnitřní prostor nadzemního podlaží karneru je využíván k občasným církev-ním potřebám. Spodní zahloubené podlaží kostnice (ossaria) je běžně nepřístupné. [1]

Časová osa

8/2019 Používaný

Na svátek Panny Marie Nanebevzaté, které je zasvěcený farní kostel ve Vranově nad Dyjí, slavnostně předali představitelé stavební firmy zástupcům městyse Vranov nad Dyjí opravený karner svatého Ondřeje. Opravu karneru včetně obnovení nástěnné malby provedla firma Zdenek Kounek z Dančovic. [5]
2019 Stavební úpravy

Karner svatého Ondřeje, který patří do majetku Vranova nad Dyjí, zvítězil v kategorii drobných staveb v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2019. [4]
2018 Stavební úpravy

Oprava střechy. [6]
2006 Prázdný

Karnerje využíván jako příležitostná kaple. Stavba není aktivně udržována, omítka je místy otlučená, schody zarůstají a podléhají erozním vlivům. Vstupní dřevěné dveře mají rozbité sklo a četné pavučiny napovídají, že objekt není často navštěvován. Před dřevěnými dveřmi je vsazena červená kovová mříž. Spodní prostora je nepřístupná, její vchod byl zčásti zavezen v rámci zvyšování terénu a zčásti zazděn. [3]
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek dne 19. 2. 1973. (Je součástí areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou).
1250 Vznik

Mimořádná je kulturně historická hodnota karneru ve Vranově nad Dyjí. Vyplývá to z jeho stáří i následného stavebně historického vývoje. Ve stavební podstatě jde o románskou stavbu asi z doby před rokem 1259. Někteří badatelé ale kladou výstavbu karneru do 12. století i starší doby. [1]

Náhled galerie

Články

23. června 2020
Vranovský karner je nejlépe opravená památka. Má první místo v malých stavbách - Znojemský deník
[4]
19. srpna 2019
V opraveném karneru ve Vranově nad Dyjí zůstaly kosti i lebky - Znojemský týden
18. srpna 2019
Vranovští farníci mají opravený karner - Znojemský deník
[5]
14. květen 2019
Vranov nad Dyjí: Restaurují karner u kostela - Znojemský deník
[6]
31. ledna 2016
Jan Kozdas: Karner sv. Ondřeje (in: THAYENSIA (ZNOJMO) 2016, 13: 193–227)
[1]
1. listopadu 2008
Pavel Borský: Kostel Nanebevzetí P. Mariea karner ve Vranově nad Dyjí

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

26. ledna 2021
Městys Vranov nad Dyjí

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 26. ledna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.