Zámek Tmaň

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Tmaň 1
26721 Tmaň
Beroun
49° 54' 11.9'', 14° 2' 7.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

 

Zdejší staré chlévy nahradil nový kravín, složený ze dvou částí stupňovitě stoupajících do dvahu. Fasády člení vysoké lizény vysazené z lícových cihel, propojené úseky architrávu, na který dosedají sdružené otvory pícníku. Z režných cihel je vysazena i římsa a šambrány převýšených segmentově sklenutých okenních otvorů. Jednolodní interiér je zastropen segmentovými klenbami do pásů. Kolmo k chlévům stojí další mohutná hospodářská budova zapuštěná do svahu - ze dvora patrová, jejíž fasády opět rytmizují vysoké lizény. V podstřeší sedlové střechy malého sklonu, navenek otevřeného velkými sdruženými obdélnými otvory, se opět ukrývá mimořádné konstrukční řešení s půlkruhovými pasy nesoucími střechu stejným způsobem jako v Petrovicích.

zdroj: Hospodářské dvory, Jan Žižka, str. 106

Události

DATUM DRUH NÁZEV AKCE FB GOOUT GALERIE DALŠÍ
28.05.2022 Brigáda Jarní brigáda na zámku Tmaň

Časová osa

5/2022 Stavební úpravy

Na zámku se v sobotu 28.5. koná jarní brigáda, přijďte pomoci s prořezáním dřevin a úklidem parku. Odměnou bude velká dávka dobré nálady, čerstvý vzduch a něco malého k občerstvení. V rámci akce budou komentované prohlídky zámku a hospodářských budov, zároveň se dozvíte něco o připravovaném návrhu domova seniorů. Budeme rádi za každou pomoc a těšíme se na Vás! Sraz bude dne 28.05.2022 v 10:00 na nádvoří zámeckého areálu. Očekávaný konec akce je v 16:00. Není nutností se zdržet po celou dobu akce.
9/2021 Prázdný

Společnost Senlife, nový majitel zámku, v tmaňském kulturním domě představila smělý projekt přestavby zchátralého zámku na domov pro seniory. Rekonstrukce, která se odhaduje na 150 milionů korun, by měla být zahájena nejdéle v polovině příštího roku. Nové zařízení nabídne kolem 60 nových pracovních míst. Společnost Senlife v červenci uvedla do provozu již jeden takový projekt, a to v Mělníku. Tamní původní augustiniánský klášter přestavěli na zařízení pro seniory. Rekonstrukce je naplánována na dvě etapy. V první dojde k přestavbě hospodářských budov a ve druhé bude opraven zámek a park. [2]
3/2018 Na prodej

Z plánů opět sešlo a zámek je nabízen za 17mil. CZK. Aktuálním vlastníkem je společnost Formaggi Property, s.r.o., kde mimojiné působí italský architekt Alberto Di Stefano, který byl i ve společnosti ITAKA, s.r.o. Alberto Di Stefano zrekonstruoval zničený zámek Třebešice. Dále ve společnosti působí Brian Jarlath Murphy.
2008 Zvrat v osudu zámku nastal až v roce 2008, kdy o tento objekt projevili zájem společnosti Euro Ventures, s.r.o., a Itaka, s.r.o. Obě společnosti navrhly vedení Tmaně zrekonstruovat zámkový areál a přestavit ho na byty. V té době byl zámek již v dosti zdevastovaném stavu, opuštěn a nevyužíván. Přesto v něm ale stále zůstala řada památek, které stojí za to zachovat. Předně je to původní kamené zdivo, klenby a portály z pozdně gotické a tenezanční doby, věž, krov, okenní ostění z doby baroka a pravděpodobně také murální výzdoby, skryté pod současnou omítkou.
1993 Prázdný

Stát zámek v roce 1993 prodal skupině podnikatelů, mezi nimiž byl Vlastimil Valenta a jeho rakouský partner Jerri Nowikovsky. Ti objekt nechali zchátrat. Vedle tohoto objektu koupili ještě zámek Buštěhrad a kostel sv. Michala v Praze na Starém Městě. [1]
1988 Stavební úpravy

Zámeček získal nového majitele - Státní knihovnu v Praze a ke konci osmdesátých let, v roce 1988, přeci jenom došlo k nejnutnějším opravám, které provádělo Podbrdské stavební družstvo. Došlo k výměně střechy a některých stropů. Park byl opět využit pro sportovní účely. Byly zde vybudovány tenisové kurty a volejbalové hřiště.
1969 Stavební úpravy

Zámek v havarijním stavu byl převeden pod správu Památníku národního písemnictví a začalo se s nutnou opravou. Počítalo se s vybudováním depozitáře, studovny, přednáškové síně a klubovnami, které měly sloužit nejen vědecké obci naší republiky, ale také místním obyvatelům. Současně s tím se uvažovalo o vybudování expozice, která by připomínala pobyt Mikoláše Aleše v tomto objektu. Památník národního písemnictví chtěl také do své správy převzít i zámecký park, který by uvedl do původního stavu. Z plánů ale sešlo.
1948 Prázdný

Zámek přešel do správy národního výboru. Nábytek a ostatní zařízení bylo postupně rozprodáno a v padesátých letech zde byla ubytovna pro zaměstnance Králodvorských železáren. V té době byly také v přilehlém parku pokáceny vzácné stromy a byla rozbořena kašna. Místo toho zde bylo vybudováno přírodní kluziště, které však po několika letech zcela zaniklo, protože místní obyvatelé o ně neměli zájem. Časem došlo i ke zrušení bytů, které zde byly zřízeny, a tak ve volných prostorách JZD sušilo seno.
1939 Poslední majitelkou zámku se stala Anna Noltschová, která se v roce 1939 ve Francii provdala za syna světově známého výrobce pneumatik Michellina. Druhou světovou válku prožila ve Francii a zámeček přešel do správy německýcj úřadů, což mělo za následek to, že ještě před koncem války z něj byly odvezeny některé cenné předměty, které se již do zámečku nikdy nevrátili.
1909 Začátkem 20. století, v letech 1909 až 1912, byl významným hostem Emmy Noltschové, majitelky tohoto zámečku i malíř Mikoláš Aleš.
1862 Od tohoto roku až do znárodnění v roce 1948 je Tmáň v majetku rodiny Noltschů.
1755 Od tohoto roku až do roku 1802 Tmaň vlastní hrabě Bedřich Desfourse, za kterého zde byla vystavěna nová barokní střecha s věžičkou.
1656 Ferdinand umírá roku 1656 a zanechává po sobě nezletilého syna Jaroslava a manželku Annu Kateřinu, rozenou Broumárkovou. Po dosažení zletilosti se panství ujímá Jaroslav a nechává starou tvrz přestavět na renesanční zámek s parkem.
1649 Syn Jana Mencla František tohoto roku umírá a odkazuje v závěti Tmaň klášteru Augustinů u sv. Tomáše v Praze a klášteru kapucínů v Brně. Téhož roku Tmaň vykupuje Ferdinand Greifenfels z Pilsenburku.
1623 Trmalové z Toušic o svůj majetek po prohrané bitvě českých stavů na Bílé hoře přichází a Tmaň kupuje roku 1623 Jan Mencl z Kalsdorfu.
1619 Zdeněk umírá roku 1619 v bitvě u Sedlčan a majetek přebírá jeho syn Jan Václav.
1592 Václav Trmal z Toušis tohoto roku zemřel a majetku se ujímá jeho žena, která jej pak po dosažení plnoletosti předává synovi Zdeňkovi. Ten pak Tmaň nechává přepsat na svou manželku Annu, rozenou Bechyňovou z Lažan.
1590 Od tohoto roku je majitelem vsi Václav Trmal z Toušic se svou manželkou Annou Otovnou z Losu.
1540 Vznik

Barokní zámek v Tmani vznikl postupnou přestavbou středověké tvrze, která je poprvé písemně doložena k roku 1540, kdy ji Oldřich Karel ze Svárova postoupil svým strýcům Václavovi a Karlovi spolu se vsí a dvorem.

Články

8. květen 2023
Chátrající zámek v Tmani mění firma Senlife na domov pro seniory - CzechCrunch
30. září 2021
Ze zámku v Tmani bude moderní domov pro seniory. Práci tam najde šedesát lidí - Berounský deník
[2]
22. října 2013
Bude z kostela svatého Michala obchodní galerie? — ČT24 — Česká televize
[1]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

19. března 2017
Autor externí galerie: Rendy
18. dubna 2015
Autor externí galerie: lotusesprit

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Rendy Spoluautoři: pe.zeman, maricern, KlasterMelnik aktualizováno: 11. květen 2023

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.