Torzo kostela sv. Prokopa - Krupka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

417 41 Krupka
Teplice
50° 40' 15.3'', 13° 51' 43.7''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Krupka, Mariánské náměstí 32, Bohosudov, 41742 Krupka (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jeden z nejstarších kostelů kraje. Kněžiště pochází ze 13. st., střední část kostela z počátku a z 2. poloviny 15. st. Západní část trojlodí je z počátku 16. st. Kostel následně pobořen za třicetileté války a opuštěn v r. 1891. V r. 1939 vyhořel. Po požáru zachován jen v troskách. [2]. Loď kostela je rozdělena do dvou částí. Nejmladší západní část tvořilo síňové trojlodí zaklenuté síťovou klenbou podepřenou čtveřicí štíhlých osmibokých pilířů. Vstupovalo se do ní hrotitým portálem v západní zdi se dvěma zazděnými kruhovými okny po stranách. U bočních oken se částečně dochovala kružba. Do střední části sklenuté hvězdovou žebrovou klenbou se vstupovalo hrotitým portálem v severní zdi a osvětlovala ji dvě hrotitá okna v protější zdi. Na loď na východě vítězným obloukem navazuje obdélný presbytář. Na stěnách oblouku bývaly gotické figurální malby z doby okolo roku 1300. [1]

Časová osa

1995 Stavební úpravy

V roce 1995 byly dozděny stěny (kromě štítů) do původní výše a nahoře byl udělán betonový věnec. - Pozemek s kostelem patří městu Krupka; město v minulosti uvažovalo o obnově zastřešení kostela. [3]
5/1958 Zaniklý

Památkově chráněno od 3.5.1958. Trosky kostela sv. Prokopa - zápis do státního seznamu kulturních památek dne 23. 9. 1964.
1939 Zaniklý

V roce 1939 vyhořel a od té doby je zříceninou. V důsledku požáru se zřítily klenby a byl stržen štít. [1]
1891 Prázdný

V roce 1891 zde byla konána poslední bohoslužba, poté byl uzavřen, zařízení bylo vystěhováno a kostel postupně chátral. [3]
1643 Stavební úpravy

Další úpravy proběhly v letech 1643–1677. [1]
1500 Stavební úpravy

Na počátku patnáctého století byl rozšířen o střední část a západní trojlodní část byla postavena na začátku šestnáctého století. [1] (letopočet je pouhý odhad)
1331 Používaný

V roce 1331 přestal být farním kostelem. [1]
1250 Vznik

Kostel byl postaven v gotické slohu ve 13. století, ze kterého se dochoval presbytář. [1] (letopočet je puhý odhad)

Články

6. března 2011
Výlet za tajemnými troskami kostela sv.Prokopa v Krupce - Cestopisy | Turistika.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

28. ledna 2021
Město Krupka, Mariánské náměstí 32, Bohosudov, 41742 Krupka

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 28. ledna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.