Zámek Jemnice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
Husova 1
67531 Jemnice
Třebíč
49° 1' 3.5'', 15° 34' 18.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Jemnice (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Rozlehlý barokní areál zámku je vybudovaný na místě středověkého hradu jehož zbytky jsou částečně zachovány ve zdivu čtyřkřídlé budovy zámku. Zámecká budova je obklopena rozlehlým parkem s hospodářským zázemím. Mohutná barokní dvoupatrová čtyřkřídlá zámecká budova obklopená rozlehlým parkem uzavírá lichoběžníkový dvůr. Z hlavního průčelí vystupuje vstupní rizalit s předsazeným portikem s balkonem. Rizalit je završen trojúhelníkovým štítem. [3]

Časová osa

1/2021 Stavební úpravy

Kompletní obnova je vyčíslená až na 500 milionů korun. Oprava památek při dodržení všech postupů, které vyžaduje památková péče, je až dvacetkrát dražší než oprava běžného objektu. Město zámek opravuje po částech za cca milion ročně s přispěním dotací na záchranu architektonického dědictví. Dokončuje se obnova střech a krovů napadených dřevomorkou.[6]
2019 Stavební úpravy

Po neúspěšných pokusech zámek prodat město od tohoto záměru upustilo a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Telči hledá možnosti k pokračování procesu celkové obnovy a zpřístupnění objektu veřejnosti. [5]. Byla realizována rekonstrukce střechy zámku. (Jemnické listy, březen 2021)
4/2018 Stavební úpravy

Zámek měl mezi lety 2012-2018 v pronájmu Řád Křižovníků s červeným srdcem – cyriaků, kteří zde plánovali vybudování sanatoria pro válečné veterány. Tento záměr se neuskutečnil, na jaře 2018 město smlouvu vypovědělo a shání nového investora, který by pomohl s realizací záchranných prací (v současné době je dokončována oprava krovu). [2]
2013 Stavební úpravy

V roce 2013 Cyriaci muzeum zpřístupnili veřejnosti a na rekonstrukci zámku pokračovali za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů. Areál zámku Jemnice tvoří rozsáhlý komplex se zahradou, parkem, rybníky i několika hospodářskými budovami a čtyřkřídlou dvoupatrovou budovou zámku. I přes probíhající rekonstrukci je částečně zpřístupňován široké veřejnosti. [5]
2012 Používaný

V březnu 2012 zastupitelé města Jemnice schválili mezinárodnímu řádu Křižovníků s červeným srdcem (cyriaci) pronájem zámku a v říjnu 2012 mohl být na zámku slavnostně zahájen projekt „Mezinárodního vojenského a rehabilitačního centra a muzea leteckého maršála RAF a armádního generála RNDr Karla Janouška”. [5]
1998 Prázdný

Po roce 1998 zastupitelstvo rozhodlo sice zámek odprodat, ale vhodného zájemce ještě ani v roce 2009 nenašlo, a to ani přes několikeré snížení ceny na 7,35 milionu Kč. Jediným kladem celého zdevastovaného zámku byla nová střecha. [5]
1994 Prázdný

Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. [4]. Více než půl století trvala devastace areálu. Teprve po roce 1992, kdy objekt přešel do majetku města v havarijním stavu, bylo přistoupeno k alespoň základní obnově objektu. [1].
1992 Prázdný

V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. [4]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek dne 2. 10. 1968.
1945 Používaný

Po válce byl zámek zkonfiskován. V letech 1945–1992 sloužil armádě, která jej značně zdevastovala. [1]
1943 Používaný

Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. [4]
1924 Používaný

Roku 1919 proběhla konfiskace na panství Jemnice, všechny krátce před tím provedené prodeje prohlásil Státní pozemkový úřad od října 1918 za neplatné. Ze záboru stát propustil dvory Jemnice, Louka a Tejnice, elektrárnu v Jemnici, zámek v Jemnici a zámek v Hobzí. Oba zámky byly vyhlášeny za kulturní památku a rodina si je mohla podržet pod podmínkou, že budou přístupné veřejnosti, každou sebemenší změnu bude povolovat Ministerstvo kultury ČR a že ze zámku nebude odváženo žádné zařízení. [8]
1914 Používaný

Během I. světové války zámek v Jemnici a ve Starém Hobzí dal Alexander Pallavicini k dispozici Maltézskému řádu. Důstojnické sanatorium na zámku v Jemnici vedla hraběnka Irma Pallavicini (Rekonvaleszentenheim Schloß Jamnitz) společně s vedoucím lékařem Dr. Hermannem Wertheimrem. [8]
1855 Stavební úpravy

Konečné změny provedli poslední majitelé Jemnice. V r.1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini. Na popud jeho manželky Gabriely, rozené Früstenbergové, došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo rokokovém stylu. Gabriela Pallavicini vyrostla ve vídeňském Hofburgu a byla zvyklá na dvorské prostředí. Žádala proto svého manžela, aby nechal zámek v Jemnici přestavět podle plánů vídeňských architektů. Přestavba pokračovala po celou druhou polovinu 19. století. [4]. Dostavěny byly konírny, pivovar i správní budovy. Poslední akcí byla přístavba portiku. [7] (letopočet je pouhý odhad)
1841 Používaný

Jako poslední šlechta získala Jemnici rodina Pallavicini (1841–1945). Pallaviciniové přestavěli zámek ve stylu druhého rokoka. [1]
1819 Používaný

Interiéry byly upraveny v empírovém duchu po roce 1818. [4]
1815 Používaný

Dalšími majiteli v rychlém sledu byli Stadionové (1815–1826), po nich hraběnka Trautmannsdorffová (1827 –1841). [1]
1755 Stavební úpravy

V roce 1755 získal jako dědictví jemnický zámek hrabě Maxmilián Daun, který ho nechal barokně přestavět. [1]
1735 Stavební úpravy

Podle projektu Antona Evrharta Martinelliho dostal zámek po roce 1734 barokní podobu. [4]
1555 Používaný

V polovině 15. století předal král Ferdinand I. panství do dědičného držení Jindřichovi Meziříčskému z Lomnice. Jindřichův syn Tas nechal starý gotický hrad přestavět na renesanční zámek. Jeho dědicové prodali jemnické panství Jindřichovi Zahrádeckému ze Zahrádek a po jeho smrti přešlo do držby Jankovských z Vlašimi. [1] (letopočet je pouhý odhad)
1295 Vznik

Předchůdcem zámku byl hrad, který je poprvé zmiňován v letech 1295 v souvislosti s úřadem královského purkrabího v Jemnici. [1]

Články

16. ledna 2021
Jemnice očekává nižší investice, chce ale obnovit pivovar - Seznam Zprávy
[6]
19. květen 2018
Zámek v Jemnici pravidelné prohlídky turistům nenabídne | Týden.cz
30. ledna 2014
Památky - TIC Jemnice
[4]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

3. března 2021
Město Jemnice

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 5. března 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.