Tvrz Radomilice

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Nikdy prázdný dům

Tvrz
Stav: K záchraně
Cena: 4 230 000 Kč
památkový katalog
Adresa mapa
Radomilice 10
37348 Dívčice
České Budějovice
49° 7' 27.6'', 14° 15' 36.4''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Jedná se původně o tvrz pravděpodobně ze začátku 15. století, která již vystřídala několik majitelů. Celý komplex prošel několika rekonstrukcemi a přeměnami, v 16. století probíhali renesanční přestavby, později barokní. Aktuálně budovy nejvíce připomínají hospodářský dvůr situovaný do čtvercového směru, přičemž několik budov bylo v 80. letech minulého století zbouráno. Památkově chráněna je roubená stodola na jihozápadě z 18. století.

Časová osa

3/2021 K záchraně

Od června roku 2020 je nemovitost na prodej, tudíž k záchraně. [2]
1980 Stavební úpravy

V 80. letech 20. století dochází ke zboření stodol na jihu areálu a z dochovaných fotografií lze usuzovat, že byly barokní či klasicistní. [1]
1958 Používaný

Památkově chráněno od 3. 5. 1958. [1]
1899 Stavební úpravy

V závěru 19. století či počátkem 20. století vznikly chlévy tvořící východní křídlo s novodobými technologiemi za použití litinových prefabrikátů. [1]
1671 Stavební úpravy

V roce 1671 prodává vdova po Václavu Lukáši Kořenském, Barbora ze Rzavého, panství Radomilice Janu Adolfovi ze Schwarzenberka, čímž končí rezidenční funkce tvrze a panství je přičleněno k Hluboké. V areálu dvora dochází k raně barokní přestavbě, která zahájila postupnou přeměnu tvrze v hospodářský dvůr. Dokladem přestavby je krov a střecha nad západním a částí severního křídla. Zástavba dále pokračuje v době barokní a to rozšířením severního křídla. [1]
1560 Stavební úpravy

Roku 1560 se majitelem tvrze stává Mikuláš Kořenský z Terešova. Patrně za něho došlo k renesanční přestavbě, což dosud dokládá charakter omítkových vrstev a obvodové konstrukce západního křídla a klenby ve východní části tohoto křídla (dnes rekonstruované místnosti). Kořenští z Terešova náleželi ve své době mezi nepočetné zámožné rytířské rodiny a tomu zřejmě také odpovídala přestavba tvrze, která mohla být hlavním rodovým sídlem. [1]
1535 Používaný

Po jeho smrti roku 1535 se jeho synu Adamovi nepodařilo udržet rodové jmění, které přenechal věřitelům a odešel z Čech. [1]
1508 Používaný

Od roku 1508 je tvrz v majetku Zdeňka Lva z Rožmitálu. [2]
1410 Vznik

Písemné prameny dokládají, že v areálu dvora se nacházela tvrz. Poprvé se o ní mluví roku 1410, kdy ji vlastní Dobeš Malovec z Libějovic. [1]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

1671
Rod Schwarzenbergové
profil

Mapa

Autor karty Anikevestifex Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 6. března 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.