Kostel sv. Jiří

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Zaniklý
Adresa mapa
Svatojiřská 138/26
412 01 Litoměřice 1
Litoměřice
50° 31' 54.9'', 14° 7' 34.9''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: FORKLIFT CZ s.r.o. (IČ 25024949) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Pravděpodobně nejstarší litoměřický kostel tvořil dominantu akropole starého přemyslovského hradiště na dnešním Dómském vrchu. Drobná stavba (před)románského tribunového kostela byla snad ještě v období raného středověku stržena a nahrazena prostornějším kostelem na nepravidelném půdorysu, k jehož polygonálnímu závěru se přimykala věž, tvořící zřejmě jediný pozůstatek starší stavby. Touto razantní úpravou bylo dosaženo obvyklé (přibližně) východní orientace. V závěru 13. století (již po zániku starého hradu a přesunutí významového těžiště do nového královského města) se svatý Jiří stal farním kostelem předměstské osady Rybáře. V gotice byl kostel upravován, na starých zobrazeních kostela jsou zřetelně patrná okna s vrcholně či pozdně gotickými kružbami. Kostel byl dále upravován a nově vybaven v období renesance, o čemž svědčí dochovaný mobiliář, instalovaný dnes v litoměřickém muzeu (kazatelna, oltář). Dalšími pozůstatky kostela jsou kamenný maskaron, zapojený dnes do klasicistní kašny v místě někdejšího průčelí kostela sv. Michala, a zejména renesanční portálek (vstup do areálu někdejšího jiřského hřbitova?), zazděný dnes do opěrné zdi poblíž svého původního umístění. Tento portálek tak tvoří prakticky jedinou připomínku památné stavby přímo na místě, kde stála až do roku 1876. [1]

Časová osa

1/1876 Zaniklý

Po zrušení za Josefa II. sloužil kostel světským účelům, demolován byl roku 1876. Na místě kostela byla postavena novorenesanční vila. V litoměřickém muzeu jsou zachovány oltář a kazatelna.
1000 Vznik

V průběhu desátého století byl postaven dřevěný kostel, či spíše kaple knížecího dvorce.
1000 Používaný

Na přelomu tisíciletí byla dřevěná stavba nahrazena kamennou. Zřejmě se jednalo o drobný jednolodní objekt s půlkruhovou apsidou, orientovanou nezvykle k jihu, a protilehlou věží při severním průčelí. Kostel mohl být spojen s palácem krytou chodbou, umožňující velmoži (případně zeměpánu) přístup na panskou tribunu.

Články

2021
LITOMĚŘICE///LEITMERITZ - architektura na severu Čech
[1]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

27. března 2021
FORKLIFT CZ s.r.o.

Mapa

Autor karty clar35 Spoluautoři: Monika W. aktualizováno: 27. března 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.