Zámecký kostel Nejsvětější Trojice - Valeč

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Karlovarská
364 55 Valeč
Karlovy Vary
50° 10' 22.2'', 13° 15' 2.1''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (IČ 75032333) (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Stavba je 24 metrů dlouhá, přes 11 m široká a do kopule je výška 12 m. Tloušťka zdí je 2 metry. Loď kostela je obdélníková zakončená pětistranným presbyteriem – oltářním prostorem. Hlavní prostor je oválného půdorysu sklenutý eliptickou kupolí s lucernou. Po stranách presbytáře kostel zdobí dvě věže. Průčelí kostela člení polosloupy, nad hlavním vchodem je vysoké okno vedoucí na kůr s varhanami, nad ním je v nice umístěna socha Panny Marie s Ježíškem. Po jejích stranách na rozích kostela jsou umístěny sochy svatého Josefa a Vavřince. K východní straně kostela byl majitelem panství Franzem Korb von Weidenheim v roce 1840 přistavěn klasicistní vstupní portikus do hrobky. Hrobka s postranním vstupem byla původně určena pro rodinu Korbů. Po stranách vchodu podepírají strop dva dórské sloupy, nad dveřmi je plastický erb rodů Thurn – Valsassina a Tacoli, což byli následující majitelé valečského panství. [2]

Časová osa

10/2011 Používaný

Slavnostní znovuotevření obnoveného kostela Nejsvětější Trojice proběhlo dne 7. října 2011 za velké účasti občanů. [1]
2010 Stavební úpravy

V průběhu obnovy kostela byla provedena rovněž celková rekonstrukce sousedního barokního sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice. [1]
2009 Stavební úpravy

V letech 2009-2011 proběhla kompletní rekonstrukce zchátralého kostela celkovým nákladem 17,1 milionu korun získaných z grantu tzv. Norských fondů. Během rekonstrukce byla opravena střecha kostela spolu s rozsáhlou sanací havárie krovu kopule, kompletně obnoveny vnější fasády včetně truhlářských výplní, vnitřní omítky a podlahy, restaurovány figurální malby interiéru, vitráže, sochařská výzdoba, oltáře, kazatelna, zpovědnice a další mobiliář kostela a provedena sanace a odvětrání hrobky. [1]
1994 Prázdný

V roce 1994 provedl pan Hans Ritter zdarma opravu varhan. V kostele byly poté k různým příležitostem pořádány varhanní koncerty. [1]
1991 Prázdný

Na počátku 90. let 20. století byl již bývalý zámecký kostel Nejsvětější Trojice ve velmi zchátralém stavu. Vnější omítky včetně zdobení byly opadané až na holé cihlové zdivo, mohutná kupole nad lodí hrozila rozevření a samovolnou destrukcí. Zdevastované vnitřní zařízení kostela bylo napadeno dřevomorkou. [1]
1965 Prázdný

Během druhé poloviny 20. století nevyužívaný a opuštěný kostel postupně chátral a stal se častým cílem vandalů a zlodějů. Část vnitřního zařízení kostela, figurální výzdoba a oltářní obrazy byly rozkradeny či poškozeny. [1] (letopočet je pouhý odhad)
5/1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 12. 2. 1964.
1955 Stavební úpravy

V průběhu padesátých let 20. století byla provedena neodborná a nevhodná oprava kupole nad lodí kostela. [1]
1945 Používaný

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestal kostel sloužit k církevním účelům. [1]
1928 Používaný

V roce 1928 byly restaurovány oltářní obrazy vídeňským malířem Josefem Steinerem. [1]
1916 Používaný

Během první světové války byl zrekvírován velký zvon kostela z roku 1856 na válečné účely. [1]
1898 Stavební úpravy

Koncem 19. století provedli tehdejší vlastníci zdejšího zámku Thurn-Valsassinové renovaci zámeckého kostela. [1] (letopočet je pouhý odhad)
1840 Stavební úpravy

V roce 1840 nechal tehdejší vlastník zdejšího panství Franz Korb z Weidenheimu přistavět k závěrové stěně presbytáře klasicistní vstupní portikus do rodové hrobky v podzemí kostela. [1]
1730 Stavební úpravy

V roce 1730 byl na prostranství před kostelem vztyčen barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice od Matyáše Bernarda Brauna. [1]. Sloup Nejsvětější Trojice navrhl architekt František Maxmilián Kaňka. [2]
12/1728 Používaný

Kostel byl slavnostně vysvěcen 16. prosince 1728 vikářem Christophem Pergerem. [2]
9/1728 Používaný

Fresky v interiéru kostela vytvořil místní malířský mistr Brandt. Oltářní obrazy jsou dílem malíře Franze Hagena. Do zvonice byly v září 1728 zavěšeny dva zvony vyrobené v Praze Antonem Schönfeldem. Barokní varhany v interiéru kostela pocházejí z dílny pražského varhanáře Leopolda Spiegela. [2]
1728 Vznik

Stavbu kostela dokončuje roku 1728 synovec Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu Jan Ferdinang Kager z Globenu. Stavitelem tohoto výjimečného barokního díla byl italský architekt Giovanni Antonio Biano Rossa. [2]
1719 Vznik

Stavba zámeckého kostela byla plánována již od roku 1710 v závěti hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu. V té se uvádí, že si hrabě přeje být pohřben v kryptě nově postaveného kostela Nejsvětější Trojice. Zároveň v ní zavazuje své dědice, aby kostel dokončili podle původních plánů. Závazek splnila rok po jeho smrti manželka Kateřina Terezie, která roku 1719 položila základní kámen. [2]
1718 Stavební úpravy

Hrabě Jan Kryštof Kager ze Štampachu v roce svého úmrtí 1718 nechal vyrovnat návrší nedaleko zámku, kde následně vzniklo staveniště kostela. [1]

Články

7. října 2011
Kostel Nejsvětější Trojice ve Valči se znovu otevřel pro veřejnost — ČT24 — Česká televize
7. října 2011
Ve Valči otevřeli opravený kostel se sloupem Nejsvětější Trojice - iDNES.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

7. dubna 2021
Národní památkový ústav

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 7. dubna 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.