Kaple sv. Anny, Horní Údolí

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Stavební úpravy
Adresa mapa

793 76 Zlaté Hory - Horní Údolí
Jeseník
50° 13' 4.8'', 17° 21' 50.6''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Navržené architektonické řešení vychází z předpokladu, že nemá smysl vracet značně poškozenou kapli sv. Anny do původního stavu. Z tohoto důvodu projekt počítá s obnovou kaple v jednoduchém provedení s maximálním zachováním stávajícího zdiva, bez instalace stálých zařízení a technologií a s citlivým začleněním objektu do okolního lesního horského prostředí využitím přírodních materiálů, zejména kamene a oceli. V budoucnu by se zde mohly pořádat výstavy výtvarníků včetně vernisáží, koncerty hudební produkce různých žánrů nebo akce duchovního charakteru. [2]

 

Časová osa

2021 Stavební úpravy

Obnova kaple sv. Anny má být dokončena v roce 2021. [3]
2020 Stavební úpravy

V roce 2020 půjde na opravu kaple 200.000,- Kč z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR. [1]
2019 Stavební úpravy

Už nyní se v kapli konají svatby a benefiční koncerty. [3]
2016 Stavební úpravy

Práce na opravě stavby prováděné spolkem Horní a Dolní Údolí z.s. začaly v roce 2016. [1]. Byla vyklizena stavební suť z prostoru kaple a jejího bezprostředního okolí, zahájeno postupné odstraňování původní omítky a staticky zajištěna jediná dochovaná klenba. [2]

2009 Prázdný

V roce 2009 se pak propadla větší část klenby nad presbytářem. [1]
1996 Prázdný

V roce 1996 se propadly střecha, krov a strop nad lodí. [1]
1960 Prázdný

Nakonec Vlastivědný ústav v Olomouci rozhodl dne 11.8.1960 o upuštění od památkové ochrany kaplí, které byly následně československými vojáky s výjimkou kaple sv. Anny zbořeny. Kaple sv. Anny pak bez údržby chátrala. [1]
1955 Prázdný

Na kapli sv. Anny byla ještě v 50. letech 20. století iniciativou místních farníků opravena střecha, ale místo postupně podléhalo devastaci. Inventář nehlídaných kaplí se postupně ztrácel, cenné věci byly ukradeny, ostatní zničeny nebo spáleny. [1]
1946 Používaný

Po vyhnání původních obyvatel v roce 1946 neměli noví osídlenci k prostředí vztah, takže následovala postupná devastace neudržovaných objektů. Poutní místo sloužilo ještě několik let svému účelu. [1]
10/1903 Používaný

Všechny kaple byly převedeny na farnost a teprve dne 29.10.1903 posvěceny zlatohorským děkanem Gregorem Kunzem. Poustevník Franz se stal hlídačem areálu a bydlel ve svém domku vedle kaplí. Poutní místo bylo hojně vyhledáváno turisty a stalo se zastávkou poutníků z blízkého Mariahilf, kde se obávané snížení návštěvnosti neprojevilo, spíše naopak. [1]
1900 Stavební úpravy

Do roku 1900 byla postavena nejen nová kaple sv. Anny, která svou velikostí v očekávání početných poutníků překonala kapli původní, ale i další kaple - Dušičková (umístěná za kaplí sv. Anny) a Panny Marie Bolestné (stojící vlevo od ní). Interiéry kaplí zdobily dřevořezby z místní dílny rodiny Kutzerů. O pohodlí poutníků se staral hostinec provozovaný poustevníky v domku vedle kaplí. K pravé straně presbytáře kaple sv. Anny byl přistavěn tzv. "Das kleine Hauschen" - skromný domeček poustevníka Ferdinanda. [1]
1889 Stavební úpravy

Plány nové kaple zhotovil již v květnu 1889 vrbenský stavitel Karl Maier. Stavbu prováděli oba poustevníci, jejich přátelé a neznámí dobrodinci. Dřevo získali darem nebo koupí od drobných majitelů lesa a v blízkosti stavby byl objeven zdroj písku. [1]
11/1888 Prázdný

Dne 12.11.1888 kaple sv. Anny do základů vyhořela (zničena byla i Kutzerova Madona), zřejmě vinou úmyslného žhářství některého z nepřátel dvojice poustevníků. Ani to však poustevníky neodradilo a rozhodli se na místě shořelé kaple vystavět kapli novou. Přes potíže se schválením stavby včetně námitek ohledně snížení návštěvnosti na nedalekém Mariahilf se nakonec věc podařila. [1]
1885 Používaný

V roce 1885 kapli a u ní postavený dům odkoupila dvojice poustevníků Ferdinand Güttler a Franz Xaver Ludwig. Přáním poustevníků bylo, aby sv. Anna byla jako dosud prostorem klidu a duchovného usebrání, ale aby ji přesto navštěvovali poutníci. [1]
1877 Prázdný

Od roku 1877 se již v kapli mše nekonaly. [1]
1853 Používaný

Alois Laschke se spolu s dalšími obyvateli Horního Údolí rozhodl v roce 1853 vystěhovat do Ameriky. Kapli proto asi v roce 1853 prodal sochaři a řezbáři Bernhardu Kutscherovi. [1]
1851 Používaný

Na žádost Aloise Laskeho udělil dne 8.8.1850 vratislavský kardinál Melchior Diepenbrock kapli opět mešní licenci, aby v ní mohly být slouženy mše svaté. Následně dne 15.8.1851 sloužil zlatohorský děkan Philipp Dittrich v kapli velkolepou mši svatou a při té příležitosti kapli znovu vysvětil. [1]
1840 Používaný

Alois Laschke se dne 25.6.1840 písemně zavázal, že bude kapli sv. Anny udržovat na své náklady. [1]
1836 Stavební úpravy

V roce 1836 Alois Laske přistavěl k dřevěné kapli sv. Anny zděný presbytář. Místní sochař a řezbář Bernhard Kutzer zhotovil na své náklady do presbytáře hlavní oltář a na něj později i sochu Madony vyřezanou z tisu. Nový oltář posvětil dne 15.10.1837 na den sv. Hedviky, patronky Slezska, zlatohorský děkan Phillipp Dittrich. [1]
1819 Stavební úpravy

V roce 1819 Johann Nepomuk Laske a jeho syn Alois rozhodli postavit novou, větší kapli. Stavba nové dřevěné kaple proběhla postupně od roku 1819 do března 1826. V té době byla nová kaple až na vnitřní zařízení hotová, ale J.N.Laske v březnu 1826 onemocněl a o měsíc později zemřel. Syn Alois Laske pokračoval ve zvelebování místa; u nové kaple vznikla křížová cesta tvořená obrazy umístěnými na dřevěných sloupcích (bildstock) a nepotřebná zděná kaple z roku 1807 byla změněna na kapli Božího hrobu. [1]
1808 Používaný

U nové zděné kaple horníci od roku 1808 vykonávali o nedělích a svátcích bohoslužby a kaple se těšila i v následujících letech zájmu početných návštěvníků. [1]
1807 Stavební úpravy

J.N. Laske nechal vedle zchátralé kaple sv. Anny postavit v roce 1807 novou zděnou kapli, zasvěcenou opět sv. Anně. Starou dřevěnou kapli poté rozebral. Ze dřeva z rozebrané staré kaple si Laske na své zahradě postavil "sommerrhäuschen" - letní domeček. Zbytek dřeva z rozebrané staré kaple daroval J. N. Laske občanům osady Železná u Vrbna a ti z tohoto materiálu postavili v místě zvaném Wolfseifen kapli zasvěcenou Panně Marii Sněžné. [1]
1803 Prázdný

V důsledku ustávající hornické činnosti v průběhu 18. století přestala být kaple sv. Anny využívána a postupně chátrala. Vratislavské biskupství proto již značně zchátralou kapli prodalo v roce 1803 i s pozemkem majiteli sousedního pozemku - kovářskému mistrovi z Horního Údolí Johannu Nepomuku Laskemu na stavební materiál. [1]
1702 Používaný

Od roku 1702 byla v kapli mše sloužena v letním období každou třetí neděli v měsíci, v zimním období pak každou čtvrtou neděli v měsíci. [1]
1699 Používaný

Teprve od roku 1699 byl počet mší na přání horníků i obyvatel obce zvýšen na několikrát ročně. [1]
6/1654 Používaný

První mši zde sloužil dne 28.6.1654 zlatohorský kněz Martin Berg, následné mše byly slouženy každoročně pouze na den svěcení. [1]
1653 Vznik

Kaple později vyhořela a tak nechal vratislavský biskup Karl Ferdinand Vasa zvaný "Polský" postavit horníkům v roce 1653 novou dřevěnou kapli sv. Anny, tentokrát už na jejím současném místě. [1]
1500 Používaný

Kaple sloužila horníkům, kteří zde před sestupem do dolů a štol vykonávali pobožnost. Kolem roku 1500 byla zasvěcena sv. Anně, která začala být v té době uznávaná také jako patronka havířů. [1]
1450 Vznik

Výstavba kaple v oblasti Příčného vrchu souvisela se středověkou hornickou činností v této oblasti. První kaple zasvěcená patronce havířů sv. Barboře byla postavena kolem roku 1450 v místech dnešní mohyly sv. Rocha. Kaple sloužila horníkům, kteří zde před sestupem do dolů a štol vykonávali pobožnost. [1]

Články

4. listopadu 2019
Ze zřícené hornické kaple sv. Anny v Horním Údolí nadšenci vybudovali kulturní dominantu - Novinky.cz
[3]
21. srpna 2019
Firma z Hrabové pomáhala s obnovou Kaple sv. Anny v Horním Údolí - Hrabová.info
30. ledna 2009
Kaple Sv. Anny - Horní údolí - Zřícenina | Turistika.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

15. října 2021
Nadšenci v lesích na Jesenicku přetvářejí rozpadlou kapli na moderní poutní místo — ČT24 — Česká televize

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 15. října 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.