Kostel sv. Linharta - Údrč

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Církev
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa

364 71 Bochov - Údrč
Karlovy Vary
50° 7' 58.4'', 13° 5' 14.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Město Bochov (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Objekt kostela stojí na obdélném půdorysu. Jde o jednolodí s trojbokým presbytářem, se sakristií na severní straně a s hranolovou předstupující věží na západě. Vstupní průčelí, na západě v podvěží, má zaoblené hrany (loď i věž). Vstup je osazen pozdně barokním portálem. Věž je poměrně hmotná, rozdělená bohatě profilovanou kordonovou římsou ( u lodi je římsa korunní) a ukončena nízkou stanovou střechou. Nad vstupem, v jeho ose, je půlkruhová nika a nad ní segmentové malé okénko s profilovanouu nadokenní římsou. Nad kordonovou římsou je velké půlkruhové okno a nad ním ciferník hodin. Štítové průčelí lodi přiléhající k věži je z obou stran kryto jednoduchou trojúhelníkovou atikou, a tvoří příčnou loď, na každé straně je zde jedna okenní osa obdélných oken (trojice nad sebou) s plastickými šambránami. Loď obsahuje trojici půlkruhových oken se zprohýbanými plastickými nadokenními římsami ( toto okno má i presbytář). Jižní vstup, již přímo do presbytáře, má jednoduchý obdélný kamenný portál. Střecha je valbová a v závěru je ozdobena sanktusní věžičkou. Vše je kryto šindelem. [1]

Časová osa

2018 Stavební úpravy

V roce 2018 do kostela, kde se konají liturgické a civilní obřady, mše i svatby, město Bochov investuje 600 tisíc korun, například i na nátěr šindelí. [4]
2016 Používaný

V roce 2016 předala církev kostel sv. Linharta v Údrči městu Bochov, Kostel slouží jako kulturní středisko. [4]
2009 Používaný

Od roku 2009 probíhají v kostele obnovené slavnostní mše na svátek sv. Linharta 7. listopadu, které pravidelně celebruje plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Rovněž jsou pořádány další příležitostné kulturní akce. [2]
2007 Stavební úpravy

Vzácný farní kostel svatého Linharta v Údrči na Karlovarsku se daří skupině několika nadšenců zachránit před zkázou. Na jeho opravy se jim podařilo během uplynulých deseti let získat z různých zdrojů už kolem pěti milionů korun. Pro letošní rok získali na obnovu kostela asi půl milionu korun a podaří se dokončit zabezpečení stavby proti zatékání. ČTK to řekl iniciátor záchrany kostela Vladislav Krátký. [3]
1998 Stavební úpravy

V roce 1998, kdy opravy začaly, se podařilo za zhruba 120.000 korun obnovit vstupní dveře, vyměnit nejvíce zničená okna a vypracovat projekt na opravu střechy a krovů. Asi milion korun vybrali bývalí obyvatelé údrčské farnosti, kteří se sem nyní pravidelně vracejí. [3]
5/1994 Prázdný

Památkově chráněno od 12. května 1994.
1990 Prázdný

Na počátku devadesátých let 20. století byl již zdejší kostel značně zdevastovaný. Někdy poté byla vyrabována část vnitřního zařízení kostela, zbytek byl kvůli riziku dalšího vloupání odvezen. [2]
1963 Prázdný

V roce 1963 byla opravena střecha kostela. [2]
1946 Prázdný

Po roce 1945 přestal být kostel udržován a postupně chátral. [2]
1911 Stavební úpravy

Poslední renovace kostela se uskutečnila v roce 1911. [3]
1870 Stavební úpravy

V roce 1854 proběhla renovace kostela a roku 1870 byl kostel nově zastřešen. [2]
1785 Stavební úpravy

Po zásahu bleskem dne 5. srpna 1783 zcela vyhořela věž kostela spolu se zbytkem objektu. V roce 1785 byla věž nově zastřešena nízkou provizorní stanovou střechou. [2]
1783 Stavební úpravy

Původně gotický jednolodní kostel s trojbokým presbytářem prošel v pozdějších obdobích několika přestavbami. Dnešní podoba je nejvýrazněji ovlivněna klasicistní přestavbou po požáru roku 1783. [1]
1734 Stavební úpravy

Patrně ve třicátých letech 18. století byl kostel sv. Linharta barokně přestavěn. Roku 1734 byla vystavěna nová kostelní věž. Z původní gotické stavby je zachována sakristie s křížovou žebrovou klenbou a konstrukce zdiva presbytáře a části kostelní lodi. [2]
1435 Používaný

V roce 1435 přišel do Údrče žlutický farář Adalbert, který zde patrně hledal útočiště před husity. [2]
1378 Vznik

První písemná zmínka o zdejším kostele pochází z roku 1378, kdy připojil Boreš V. z Rýzmburka k městečku Bochov ves Krašnov, která tehdy patřila ke zdejší farnosti. [2]

Články

4. června 2018
Církev převádí kostely na obce, mají větší šance získat dotace na opravy - regiony.impuls.cz
[4]
19. prosince 2009
Znovuzrozené kostely: Údrč | Témata
20. září 2009
FOTO, VIDEO: Kostel v Údrči povstal z trosek - Karlovarský deník
2. květen 2007
archiweb.cz - Vzácný kostel sv. Linharta v Údrči se daří zachránit před zkázou
[3]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

10. květen 2021
Město Bochov

Mapa

Autor karty maricern (Marie Černohorská) aktualizováno: 10. květen 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.