Usedlost Skalka

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Venkovský dům
Stav: Stavební úpravy
památkový katalog
Adresa mapa
U Klikovky 120
15000 Praha – Smíchov
Hlavní město Praha
50° 4' 24.0'', 14° 22' 6.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Z původní barokní usedlosti z konce 17. století se dodnes dochovala pouze obytná budova, avšak v havarijním stavu. Hospodářské budovy zůstaly pouze v torzech. Architektonicky i urbanisticky hodnotná stavba, doklad vývoje předměstských barokních usedlostí. Budovu původně barokní usedlosti Skalka na obdélníkovém půdorysu s protáhlým hospodářským dvorem a hospodářskými budovami na protilehlé straně ve tvaru U, rozdělenými ve středu vjezdovou branou. K hospodářskému dvoru přiléhal na SZ ovocný sad, oddělený od dalšího sadu opěrnou a ohradní zdí. Usedlost z druhé strany obklopovala pastvina a vinice situovaná na J. Obytná budova - Původně barokní, patrová, samostatně stojící na vysokém návrší. Členění fasády červenými lesénami zastřela nevhodná úprava z roku 1963. Dnes má budova vysokou valbovou střechu s malými vikýři, je zcela bez ozdob, neobývána, ve velmi špatném stavebním stavu. Hospodářské budovy - obklopovaly dvůr ze tří stran. Dnes jsou zachovány pouze zbytky jejich kamenného zdiva nad čitelnými půdorysy. Zahrada - Plocha zahrady je ohraničená zčásti poškozenou kamennou ohradní zdí. Na charakter zahradních úprav lze usuzovat pouze podle umístění starých dřevin převážně jírovců. Ty se nacházejí na parc. č. 4730 a u brány na parc. č. 4740, na této parcele se též nachází stará hrušeň a akát. Bývalý sad a pastviny byly přeměněny pravděpodobně koncem 19. století v přírodně krajinářském duchu na parčík. Brána - Brána v ohradní zdi zahrady, s hranolovými pilíři ukončenými římsou je dnes bez omítek a profilací. [3] Hospodářská usedlost tu vznikla až koncem 18.století. Tvořil jí na vysokém návrší samostatně stojící patrový obytný dům a tři hospodářské budovy s dvorem na půdorysu U. K usedlosti patřila i ohradní zdí a bránou vymezená barokní zahrada ve stylu anglického parku. Na konci 19.století patřila Skalka stejně jako sousední usedlosti lékařské rodině Rennerů. Obytná budova Skalky nesla znaky svého barokního původu. Fasáda byla členěna červenými lisény (svislé ploché výstupky), ale po nevhodných úpravách v r.1963 byly zcela zastřeny. Budova stojí dodnes a ještě v nedávných dobách sloužila k bydlení. [2] Kolem domu jsou zpustlé zbytky zahrady, která byla dříve upravena jako anglický park. Pozemek lemuje poškozená ohradní zeď, ve které se nachází zajímavá brána s hranolovými pilíři, ukončenými římsou. V současné době je usedlost opuštěná a zdevastovaná. [5]

Časová osa

10/2022 Stavební úpravy

Podzim roku 2022 je věnován zemním pracem (snížení terénu až ke spodní úrovni základů) Projekt počítá s výstavbou dvou nových budov a citlivou rekonstrukcí původní barokní usedlosti. Jednotlivé objekty jsou propojeny podzemními garážemi. Garáže jsou zcela pod úrovní terénu se zelenou střechou a s parkovou úpravou. Projekt kombinuje byty s různým dispozičním řešením, od 2+kk až po exkluzivní jednotky v nadstandardním provedení. Za projektem stojí investiční skupina Premiot Group, kterou založil český podnikatel Ondrej Spodniak spolu se svou manželkou Janou. [11]
11/2018 Prázdný

Dne 18. října 2018 firma Les Marrons zažádala o novou změnu v projektu. Podle ní: „změny spočívají v dostavbě objektu A na západní straně objektu v 1. NP a změny interiéru bytových domů. 1. a 2. podzemním podlaží se zvětšuje. Tyto změny navyšují počet bytů z 16 na 33 bytů a ze 48 parkovacích stání na 73. Ze zprávy vyplývá, že se nebudou měnit rozměry budov, ale zmenší se plocha bytů uvnitř dvou nových objektů. Žádost o změny se nijak nedotýkají Skalky. Radní se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolávají a dál stavbu odmítají. Poslední slovo bude mít stavební úřad MČ Prahy 5. [1]
2/2017 Strana Zelených se postavila proti necitlivým zásahům v areálku barokní usedlosti Skalka, jsou podnikány kroky. [10] Rozhodnutí o zrušení a novém projednání rozhodnutí o společném řízení povolení změny územního rozhodnutí a stavební povolení. [9]
3/2016 Prázdný

Do celé záležitosti se vložila Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, která v druhé polovině března 2016 podala odvolání, ve kterém napadla stavební povolení a požádala o jeho zrušení.
1/2016 Prázdný

V lednu 2016 bylo vydáno stavební povolení. Zoufalí občané ve stížnosti adresované jednomu z radních Prahy 5 poukázali na řadu negativ, která jsou spojena s výstavbou nových bytových domů v blízkosti přírodní památky. V závěru svého psaní si posteskli, zda "je opravdu nutné všechna hezká místa v Praze obětovat nenasytnosti developerů".
2016 Petice "Ne výstavbě bytového areálku Skalka". [8]
9/2015 Prázdný

Za účelem realizace projektu požádala společnost Les Marrons a. s. počátkem září 2015 o změnu územního rozhodnutí a o stavební povolení pro stavbu nazvanou "Bytový areál Skalka, Praha 5".
2015 Prázdný

Kolem usedlosti se nachází zpustlé zbytky zahrady, dříve upravené jako anglický park. Na severozápadě od usedlosti byl ovocný sad, oddělený od dalšího sadu ohradní zdí, z druhé strany byly pastviny a vinice situovaná jižně. Zahrady chránila ohradní zeď, nyní jen fragmentově zachována. Na severozápad od usedlosti se nachází ruiny hosdpodářských budov. Přestože je od roku 1958 usedlost památkově chráněná, je celý areál dlouhodobě nevyužívaný a silně chátrá. Majitelem usedlosti je společnost Les Marrons a.s., která plánuje v areálu usedlosti vybudovat nový bytový komplex.
2014 Prázdný

Stav objektu je již naprosto havarijní v takové míře, že během příštího roku spadnou krovy a bude konec, respektive může stavební úřad vydat (a oprávněně) demoliční výměr, což je ovšem zjevně přáním současného ´majitele´.“ [7]
2005 Prázdný

V roce 2005 byla navrhnuta změna územního plánu, podle které se původní pastviny a louky mohly zastavět. Tehdy se od záměru upustilo a plán se začal znova řešit až v říjnu 2015. [1]
2005 Od roku 2005 zuří boj o budoucnost zchátralé barokní usedlosti Skalka. Firma Les Marrons by tu ráda postavila dvě moderní budovy vedle památkově chráněné ruiny. [1]
1963 Používaný

Jen pár let po zápisu na seznam nemovitých kulturních památek, konkrétně v roce 1963, narušila starobylý památkově chráněný ráz této usedlosti úprava. Usedlost byla zbavena veškeré výzdoby a upravena na levné byty. Fasáda byla členěna červenými lisény (svislé ploché výstupky), ale po nevhodných úpravách v r.1963 byly zcela zastřeny. [2] [3]
1958 Používaný

V roce 1958 byla usedlost zapsána na seznam nemovitých kulturních památek.
1890 Od konce 19. století patřila Skalka lékařské rodině Rennerů, kterým náležely také také Klikovka, Klimentka a smichovská Ladronka. [4]
1840 Indikační skica stabilního katastru (1840 - 1842) zachycuje budovu původně barokní usedlosti Skalka. [3]
1820 Usedlost vznikla zřejmě na konci 18. století, před rokem 1820 již sestávala z trojkřídlé hospodářské budovy na půdorysu písmene U, s kratšími bočními křídly otevřenými do dvora, a samostatně stojící obytné budovy obdélného půdorysu, která se jako jediná dodnes zachovala. [4]
1799 Vznik

Panský dům ve tvaru písmene "U" na místě nejspíše vznikl až na konci 18. století. Poblíž tohoto domu stála další obytná budova ve tvaru obdélníku, která se zachovala dodnes.
1680 V tomto roce se Skalka nacházela v majetku košířské farbosti. [4]
1650 Louka je na kopci zvaném někdy kromě Skalka také lidově Jiruš. Podle mapy z r.1650 byl ale označován jako Katovská hora, což napovídá, že zde zřejmě bývalo i popraviště. [2]
1599 Na místě kdysi nazývaném Na Vejhřevkách bývaly od 14.století vinice Klamperna, Kovářská a Stará. Roku 1599 je zakoupila Dorota Skálová a spojené vinice pak byly nazývány Skálovskými. [2] V knihách viničního úřadu se dočteme, že zdejší vinice Klemperna, Kovářská a Stará roku 1599 zakoupila Dorota Skálová, od té doby se vinicím říkalo Skálovské.
1301 Od 14. století se na tomto místě na skalnaté vyvýšině nacházely tři vinice: Klemperna, Kovářská a Stará.

Články

28. listopadu 2018
Spor o barokní usedlost Skalka pokračuje: Noví radní Prahy 5 s projektem na moderní byty nesouhlasí | Blesk.cz
[1]
28. února 2017
Skalka – barokní usedlost a bytový areál
[10]
27. července 2016
Pražských usedlostí zbyla polovina - Deník.cz
26. července 2014
Chátrající památky: Viniční usedlost Skalka
[7]

Knihy

 
Lašťovková Barbora, 2016. Pražské usedlosti. Scriptorium, 2 vydání
[4]
strana 268-269

Externí galerie (foto / video)

14. října 2022
Autor externí galerie: Rendy
26. února 2019
Daniel Kotmel
10. prosince 2018
Usedlost Skalka – Jiří Suchomel – album na Rajčeti
Autor externí galerie: Jikis
23. června 2016
Usedlost Skalka

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty Spirala Spoluautoři: Rendy, pe.zeman aktualizováno: 22. dubna 2019

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.