Hrad Rychmburk

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Hrad
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
Předhradí 17
539 74 Předhradí
Chrudim
49° 50' 9.5'', 16° 2' 34.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Pardubický kraj, Regionální muzeum v Chrudimi (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Obdélná dvoupatrová stavba stojí na ostrohu nad strmým údolím a od obce Podhradí je oddělena umělým příkopem. Vstupní brána v jižním rohu budovy má renesanční ostění. V západním rohu obdélného nádvoří je okrouhlá věž ze 14. století se zbytky sgrafit. V patře severního křídla je renesanční pavlač a tři pravoúhlé portálky s ostěním. V severním rohu je menší čtyřboká věž. Z nádvoří se vstupuje do sklepní místnosti, sklenuté na střední pilíř. Ve druhém patře okrouhlé věže je kaple svatého Kříže ze druhé poloviny 17. století se zajímavou klenbou a dvěma deskovými obrazy. [1]

Časová osa

5/2021 Používaný

Hrad Rychmburk v Pardubickém kraji se 22. května prvně ve své sedmisetleté historii otevírá veřejnosti. V nově otevřených sklepech s gotickou klenbou leželo za komunistů uhlí. Návštěvníci se o veškeré historii hradu budou moci dozvědět na nově instalované výstavě v zpřístupněné části budovy. [4]
2021 Stavební úpravy

Veřejnosti se letos určitě otevře sklepení hradu nebo věžička s vyhlídkou. Nádvoří by mohlo ožít kulturními akcemi. V horizontu dvou tří let by na hradě mohlo vzniknout zázemí pro ubytování či svatby. Kraj na přeměně hradu spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT Praha. [5]

2007 Používaný

Od roku 2007 zde sídlil domov pro dlouhodobě duševně nemocné starší 18 let - Domov na cestě. [2]
2003 Používaný

2003 - restaurování (Proběhlo restaurování - ostění oken, arkády, erb na severozápadní straně paláce.), restaurátor: Šmahel Zdeněk. [3]
2002 Používaný

2002 - restaurování (Fragmenty sgrafit na věži, omítky, malované okenní šambrány prošly restaurováním.), restaurátor: Christianová Dana. [3]
5/1958 Používaný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 24. 1. 1964.
1952 Používaný

V letech 1952 až 2007 byl v areálu umístěn domov důchodců. [5]

1945 Používaný

V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde následně zřízen domov pro staré občany. Lesy velkostatku byly přiřazeny ke státním lesům. [2]. Historický objekt byl ve dvacátém století, především po druhé světové válce, zcela vybrakován. [4]
1823 Používaný

Filip Kinský držel panství Rychmburk až do roku 1823, kdy je společně s panstvím Chroustovice prodal knížeti Karlu Alexandru Thurn-Taxisovi. [2]
1799 Prázdný

Hrad Rychmburk býval domovem, či spíše občasným sídlem několika šlechtických rodů. Postupně ale pustl, na konci 18. století dokonce neměl ani střechu. [4]
1753 Stavební úpravy

Rychmburské panství podle rodinných dohod přebírá v roce 1753 Filip Kinský, který provedl rozsáhlou úpravu hradu Rychmburk, zakládal dvory a ovčíny, které daly základ novým osadám na panství. [2]
1706 Používaný

Po smrti Františka Antonína Berky zdědila v roce 1706 panství jeho sestřenice Františka Rosálie Berková, provdaná za Viléma Leopolda Kinského ze Vchynic. [2]
1555 Používaný

Roku 1555 Rychmburk získal do zástavy Zdeněk Berka z Dubé a Lipé, který v roce 1558 koupil celé rychmburské panství. [2]
1537 Stavební úpravy

V roce 1500 získal panství Jindřich Šťastný z Valdštejna, po něm panství v roce 1537 zdědil syn Vilém z Valdštejna, který provedl rozsáhlou opravu hradu. [2]
1436 Používaný

V roce 1436 bylo panství vráceno Arnoštovi Flaškovi za věrné služby Katolické jednotě. Protože o tři roky později zemřel Arnošt jako bezdětný, panství připadlo jako odúmrť králi. [1]
1425 Prázdný

V roce 1425 hrad Rychmburk dobyli husité (hrad nebyl dobyt, ale když byl v blízké obci Lažany u Skutče upálen podlažický opat, posádka se vzdala za volný odchod). [1]
1361 Používaný

V roce 1361 hrad získal Vilém Flaška z Pardubic, vnuk Tasův. Jedním z Vilémových synů byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. [1]
1297 Používaný

Roku 1297 získal hrad Beneš z Vartemberka, po jeho smrti převzal hrad jeho syn stejného jména. Dalším držitelem hradu byl Beneš III. z Vartemberka, který byl nejvyšším číšníkem krále Jana Lucemburského . Beneš III. hrad přestavěl a rozšířil o opevněné přehradí. Po jeho skonu hrad zdědili jeho bratři Čeněk z Vartemberka a Jan z Vartemberka, kteří hrad darovali řádu johanitů. [1]
1220 Vznik

Hrad Rychmburk byl postaven nejspíše začátkem 13. století, majitelem byl tehdy uváděn Tas z Pardubic a Staré. [1] (letopočet je pouhý odhad)

Náhled galerie

Články

23. květen 2021
Hrad Rychmburk o víkendu navštívily stovky lidí, veřejnosti se otevřel vůbec poprvé | Kultura | Lidovky.cz
21. květen 2021
Foto: Navzdory peticím. Duševně nemocní se stěhují do domů v obci, hrad se otevírá lidem - Aktuálně.cz
[4]
20. květen 2021
Hrad Rychmburk se v sobotu poprvé otevře pro veřejnost | Pardubice
20. dubna 2021
Rychmburk je ve zkušených rukou | Chrudimské noviny
15. ledna 2021
Z hradu Rychmburk se stěhují poslední klienti, letos se otevře turistům - iDNES.cz
[5]
13. března 2020
Konverze pivovaru a obnova hradu Rychmburk - Stavitel
4. listopadu 2019
Duševně nemocné na hradě Rychmburk vystřídají turisté | Pardubice
30. ledna 2017
Klienti zamíří jinam. Hrad Rychmburk a zámek Bystré se otevřou turistům - iDNES.cz

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

21. květen 2021
Pardubický kraj, Regionální muzeum v Chrudimi

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 26. květen 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.