Pohřební kaple sv. Kříže - Veltrusy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Církev
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Františka Šafaříka
277 46 Veltrusy
Mělník
50° 16' 20.0'', 14° 19' 48.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Doplňující informace

Empírová hrobní kaple sv. Kříže byla postavena v letech 1832-35 podle návrhu architekta Heinricha (Jindřicha) Kocha, na místě tragického úmrtí knížete Ferdinanda Kinského. Uprostřed zhruba čtvrcového pozemku ze tří stran uzavřeného ohradní zdí a z čelní strany lehkým litinovým plotem je situována kompaktní hranolová stavba s nízkou sedlovou střechou s trojúhelníkovým štítem s vpadlým tympanonem, ke které vede krátké kamenné schodiště. V ose čelní stěny je umístěn vysoký portál s pravoúhlým překladem. Nad ním vsazena mramorová deska s tesaným nápisem: R. MDCCCXII . AURAZEM . NATOMTO . MJSTĚ . SKONAWSJMU. / FERDINANDU . KNJŽETI . KINSKÉMU . KU . PAMÁTCE. / SYN . RUDOLF . KNJŽE . KINSKY . ZALOŽIL. / MDCCCXXXV. V hladkém vpadlém typampanonu je v reliéfu vyveden znak Kinských. Ve vrcholu štítu stojí mramorový latinský kříž. V severozápadní části areálu hrobní kaple stojí torzo pískovcového pomníku, který původně nesl český a německý nápis zaznamenávající tragické úmrtí knížete Ferdinanda Kinského v roce 1812. [1]. Interiér hrobky tvoří pouze jedna místnost. Za oltářem je výklenek. Okno v horní části proti vchodu vyplňuje celé čelo klenby. Valená klenba je vyzdobena kazetováním, které je rozděleno vždy do třech pásů a od sebe odděleno klenebním pásem, který navazuje na pilastry na stěnách.Oltářní stůl z roku 1838 je vyzdoben nátěrem imitujícím šedobílý mramor. Na stole býval umístěn kříž s Ježíšem v obdobné šedobílé barevnosti, později byl přesunut do rohu hrobky. Čtveřice lavic a dvojice klekátek jsou pravděpodobně až z 20. století a byly zde využívány Českobratrskou církví evangelickou z Ledče. Kapli nechal vystavět kníže Rudolf Kinský (1802–1836) z choceňské větve rodu na místě tragické nehody, kde jeho otec Ferdinand Jan na začátku listopadu 1812 nešťastně spadl z koně. Po dokončení rodinné hrobky v Budenicích byl jako jeden z prvních přesunut právě Ferdinand Jan Kinský, proto je v současnosti veltruská hrobka pouze pohřební kaplí bez zemřelého. [2]

Časová osa

1992 Prázdný

Kaple se v restituci vrátila rodině Kinských. (letopočet je pouhý odhad)
1958 Prázdný

Památkově chráněno od 3.5.1958. Zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31. 12. 1966.
1945 Prázdný

Po druhé světové válce byl majetek knížecí větve Kinských na základě Benešových dekretů zabaven a rodina odešla do zahraničí. Hrobka pak v majetku města chátrala a zahrada okolo zarostla. [2]
1910 Používaný

Čtveřice lavic a dvojice klekátek jsou pravděpodobně až z 20. století a byly zde využívány Českobratrskou církví evangelickou z Ledče. [2] (letopočet je pouhý odhad)
1841 Používaný

Kaple byla slavnostně vysvěcena 4. prosince 1841 u príležitosti 60 let od narození knížete Ferdinanda Kinského. [3]
1838 Používaný

Oltářní stůl z roku 1838 je vyzdoben nátěrem imitujícím šedobílý mramor. Na stole býval umístěn kříž s Ježíšem v obdobné šedobílé barevnosti, později byl přesunut do rohu hrobky. [2]
1832 Vznik

Empírová hrobní kaple sv. Kříže byla postavena v letech 1832-35 podle návrhu architekta J. Kocha, na místě tragického úmrtí knížete Ferdinanda Kinského. [1]. Byla postavena podle návrhu architekta Heinricha (Jindřicha) Kocha (1781–1861), který se stal knížecím vrchnostenským stavitelem Kinských. [2]

Články

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 15. června 2021

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.