Zámek Nebílovy

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zachráněný dům

Zámek
Stav: Používaný
památkový katalog
Adresa mapa
1
33204 Nebílovy
Plzeň-jih
49° 37' 47.9'', 13° 25' 50.5''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Národní památkový ústav (IČ 75032333) (katastr)
Architekt: Hildebrandt Johann Lukas von

Doplňující informace

Areál zámku je dílem vrcholného baroka, kdy byla renezanční vodní tvrz začleněna do dispozice zadní budovy. Projekt vznikl mezi r. 1705-1706, v první fázi vývoje české vrcholně barokní architektury. Poměrně rozsáhlý objekt uprostřed obce jižně od návsi, tvořený dvěma samostatnými, protějškově komponovanými budovami. Obě budovy založeny na trojkřídlých půdorysech, v původním stavu propojeny zděnými arkádovými chodbami, které spojovaly přízemí i patro obou traktů, přerušenými ve středu branami, nesoucími ploché terasy s balustrádou. V předním zámku s průjezdní hodinovou věží existoval menší sál s barokní nástropní malbou. V zadním objektu se nachází reprezentační místnosti – velký taneční sál – s naprosto unikátní a ojedinělou Tuvorovou výmalbou a kaple sv. Antonína. [2]

Časová osa

2021 Používaný

V současné době probíhá zpracovávání prováděcí studie na komplexní zahradnické úpravy a začala postupná rekonstrukce bývalé barokní podoby zahrady, [1]
9/2014 Používaný

V roce 2014 (2014-09-23) se v tanečním sále konalo vyhlášení výsledků prvního ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Restaurování sálu bylo plzeňským pracovištěm Národního památkového ústavu nominováno na udělení této ceny. Restaurátorská akce byla také oceněna mimořádnou cenou generální ředitelky Národního památkového ústavu. [1]
2013 Stavební úpravy

Až v roce 2013 bylo náročné několikaleté restaurování freskové výzdoby tanečního sálu dokončeno. [1]
6/2001 Používaný

Podařilo se zachránit i kapli, která hrozila zřícením. Po rekonstrukci interiéru a vybavení mobiliářem byla kaple 24. června 2001 vysvěcena plzeňským biskupem Františkem Radkovským. Národní památkový ústav dnes v zrekonstruované zámecké kapli sv. Antonína Paduánského nabízí možnost za poplatek také uspořádat svatbu. [1]
1999 Stavební úpravy

Koncem 90. let 20. století začala obnova zadního křídla a později bylo upraveno nádvoří mezi oběma křídly zámku. Zadní křídlo získalo novou střešní krytinu, opraveny byly čtyři renesanční místnosti v přízemí i dvě místnosti v patře. Dále velký taneční sál, kde byla zrekonstruována parketová podlaha a zrestaurována část výmalby Antonína Tuvory. [1]
7/1998 Používaný

Veřejnosti bylo 4. července 1998 zpřístupněno přední křídlo zámku s instalací barokního a rokokového vybavení a se souborem benátských lustrů. [1]
1997 Stavební úpravy

V roce 1997 pokračují stavební práce, směřující k otevření objektu v r.1998. [3]
1995 Prázdný

V roce 1995 (20.10.) obec Nebílovy darovala zámek zpět státu. [3]
1993 Prázdný

1. ledna 1993 podle zákona o obcích 172/91 získala zámek v restitučním řízení zpět obec Nebílovy. [3]
1969 Stavební úpravy

V letech 1969 - 1989 práce na statickém zajištění a obnově obou zámeckých objektů vč interiérů přední budovy. [3]
1968 Používaný

V r. 1968 (27.2.) je zámek na základě usnesení KNV č.38 předán Místním národním výborem Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. [3]
1967 Prázdný

Záchrana zámku začala v roce 1967 transferem rozsáhlé nástropní malby v tanečním sále (asi 180 m2). Ta byla rozřezána na více než 600 dílů, s tenkou vrstvou omítky stropu sejmuta a dočasně uložena do doby, než bude obnovena v té době již shnilá, rozpadající se dřevěná klenba sálu. [1]
1966 Prázdný

Zámek byl koncem 60. let 20. století v dezolátním stavu. [1]
1964 Používaný

V r. 1964 Okresní národní výror v Plzni žádá MNV o vyklizení patra zadního objektu, pro zahájení restaurování maleb v sále - tato část zámku slouží JZD od r.1952 jako hlavní sklady pro veškerou úrodu, šrotování a čištění obilí, ve spodní části zámku jsou uskladněna umělá hnojiva a parkují zde traktory. [3]
1955 Používaný

V r. 1955 se v místnostech zámku nachází sedm bytů, sklady fy Dřevona a sklady JZD, obchod Jednoty, dřevníky náležející k jednotlivým bytům, kanceláře Místního národního výboru s rozhlasovou ústřednou a některé místnosti mají propadlé stropy. [3]
1949 Stavební úpravy

V roce 1949 opravy na objektu předního zámku - pozn. z kroniky: „bytové poměry v obci uspokojivé – mnozí si našli byt v zámku, kde si upravili světnice v zadním traktu a 10 let neplatí nájem...". [3]
1948 Prázdný

V r. 1948 (25.11.) je zámek přidělen MNV Nebílovy – objekt je ve velmi špatném stavu. [3]
1941 Stavební úpravy

7. června 1941 stavební komise z Plzně a obecní komise z Nebílov dávají podnět k započetí záchranných prací na objektu; na zadním objektu se rozebral a sundal krov z celé budovy, vyspravilo se zdivo, vyměnily se části krovů a v listopadu se pokládala nová krytina. [3]
1940 Prázdný

25. července 1940 ustaven Spolek pro záchranu nebílovského zámku. [3]
1935 Prázdný

Ve 30. létech 20. století se zřítila klenba zámecké kaple sv. Antonína Paduánského, freska či malba Nanebevzetí Panny Marie, která nebyla nikdy zdokumentována, vzala za své. [3] (letopočet je pouhý odhad)
1925 Používaný

15. ledna 1925 zámek, zahrady a sad přiděleny za 220.000,- Kč Družstvu ovocnářů a válečných poškozenců v Nebílovech. [3]
1919 Používaný

V roce 1919 je areál v rámci pozemkové reformy zabrán a později necitlivě rozparcelován a rozprodán. [2]
1861 Používaný

Po r.1860 nastává totální úpadek, ze zámku je odvezen veškerý cenný mobiliář, v objektu sklady obilí, byty deputátníků, ve spojovacích křídlech chlévy pro dobytek. [3]
1837 Stavební úpravy

Arkádová galerie sousedící s kaplí je změněna v létech 1837 – 1868 na lihovar. [3]
1816 Používaný

V roce 1816 umírá Vojtěch Czernin, panství dědí Waldsteinové, zámek postupně přestává plnit funkci panského sídla. Na nádvoří je do r.1851 udržována parková úprava. [3]
1789 Stavební úpravy

V letech 1789 - 1791 na výzdobě zámku pracuje malíř Antonín Tuvora. Dochází také k výmalbě tanečního sálu. [3]
1784 Stavební úpravy

V roce 1784 zámek dědí Vojtěch hrabě Czernin z Chudenic;. Na zámku probíhá generální oprava za účasti architektů Palliardiho a Haberditze. [3]
1719 Stavební úpravy

Stavbu zámku před rokem 1720 dokončila Antonie Černínová z Chudenic. [1]
1706 Vznik

Zámek v dnešní podobě byl postaven za hraběte Adama Jindřicha ze Steinau podle plánů rakouského císařského architekta Johanna Lukase von Hildebrandta v letech 1706 až 1719 na půdorysu dvou proti sobě obrácených písmen U. Na místě zámku stávala renesanční tvrz, která byla v šedesátých letech 17. století přestavěna na arkádový zámeček. [1]

Články

16. června 2021
Skvostem Plzeňska je památkáři zachráněný zámek Nebílovy - Novinky.cz
4. dubna 2021
Zámek Nebílovy začne po letech příprav revitalizovat barokní zahradu - Seznam Zprávy

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Odkazy

FB

Majitelé nemovitosti

27. srpna 2021
Národní památkový ústav

Mapa

Autor karty maricern aktualizováno: 24. listopadu 2022

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.